B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 december 2011

De Belgische Regering op Twitter

De nieuwe regering is een feit, eindelijk volgens Koen Fillet zodat hij kon verlost worden van zijn baard.

Hoe zit het met de vertegenwoordiging van de ministers en staatssecretarissen op Twitter ? Hieronder vindt u alvast een overzicht. Voor het overzicht heb ik mij gebaseerd op de samenstelling van de regering zoals gepubliceerd op belgium.be.

Elio Di Rupo, Eerste Minister
@eliodirupo

Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
geen Twitter account gevonden

Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
@dreynders

Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
geen Twitter account gevonden

Vincent Van Quickenborne, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
@VincentVQ

Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
Bij gebrek aan een echte account is er alvast @joelleducdh

Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
geen Twitter account gevonden

Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
geen Twitter account gevonden

Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging
Bij gebrek aan een echte account is er alvast @pieterdecrem

Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
@PaulMagnette

Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
@ATurtelboom

Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
@OChastel

Monica De Coninck, Minister van Werk
Dit lijkt me niet haar persoonlijke account te zijn @MonicadeConinck

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister
Een politicus met een protected account lijkt mij bizar @MelchiorWath

Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
geen Twitter account gevonden

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
geen Twitter account gevonden

Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Het is mogelijk dat deze (inactieve) account haar persoonlijke account is doctermaggie

Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
geen Twitter account gevonden

John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister
@johncrombez

Het bilan is dus nog niet fantastisch. 12 Twitter account zijn gevonden, waarvan zeker 5 fake accounts. Vincent Van Quickenborne zal bijgevolg nog heel wat overtuigingskracht nodig hebben om zijn collega ministers en staatssecretarissen op Twitter te krijgen.

Hieronder krijgt u nogmaals de Twitter accounts, deze keer in een handig lijstje.

TweepTweetsFollowersFollowing
eliodirupoElio Di Rupo
@eliodirupo
390
12.351
1.367
dreyndersdidier reynders
@dreynders
3.524
11.154
6.539
VincentVQVincent VQuickborne
@VincentVQ
9.349
29.371
615
joelleducdhjoelleducdh
@joelleducdh
75
1.580
42
pieterdecremPieter De Crem
@pieterdecrem
29
392
25
PaulMagnettePaul Magnette
@PaulMagnette
349
6.282
901
ATurtelboomAnnemie Turtelboom
@ATurtelboom
197
4.488
366
OChastelOlivierChastel
@OChastel
1.328
2.149
2.341
MonicadeConinckMonica de Coninck
@MonicadeConinck
2
31
15
MelchiorWathMelchior Wathelet
@MelchiorWath
1
0
0
doctermaggiemaggie de block
@doctermaggie
0
21
1
John Crombez
@johncrombez
571
2.492
299
 

2 Bedenking(en) :
Blogger koen fillet had op 06 december, 2011 22:48, de volgende bedenking ...

Je bedoelt vast: eindelijk volgens @filletk...

 
Anonymous Ecresis had op 07 december, 2011 08:55, de volgende bedenking ...

Fake account voor Joelle Milquet, denk ik...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails