B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 januari 2012

#30j crowdsourcing

#30j is de Twitter hashtag die gebruikt wordt in het kader van de staking op 30 januari. Er zijn al heftige discussies gevoerd tussen voor- en tegenstanders van de staking. Sommigen voelden zich al geroepen om hun mening te geven over de Twitter gebruikers die de hashtag #30j hanteerden. Kers op de taart was een analyse van 30 Twitter gebruikers in dewereldmorgen met zeer tendentieuze conclusies. Op Apache.be staat een oproep tot crowdsourcing Experiment crowdsourcing: analyseer mee de #30j berichten.

Hoe de berichten van apache.be verzameld werden is niet duidelijk, er is sprake van 5060 berichten voor de eerste twee dagen. Ik heb zelf al een heleboel berichten verzameld via de Twitter Search API. Zo kom ik voor 25 en 26 januari uit op bijna 8.000 berichten. Ik heb een vermoeden dat de verzameling berichten met de hashtag #30j die ik heb kunnen samenstellen niet 100% volledig is. Jeroen Fossaert van Engagor heeft het op 27 januari immers al over 12.000 tweets over #30j.

Ik ben bereid de verzameling Twitter #30j berichten die ik verzameld heb ter beschikking te stellen voor ernstig, wetenschappelijk verantwoord onderzoek. U kan mij dit laten weten via een reactie op dit bericht, of door middel van een Twitter direct message naar @bvlg (mijn Twitter account). Ik kijk al uit naar goed gemotiveerde aanvragen die tot doel hebben een objectief zicht te bekomen op de #30j Twitter gebruikers en/of de #30j Twitter berichten.

#30j kwam overigens al eerder uitvoerig aan bod op dit blog
- #30j - de #30j tweets op 25 januari
- Wie zijn de #30J-twitteraars? - een aanzet tot analyse van de Twitter gebruikers die de #30j hashtag op 25 januari vermeld hebben
- #30j tweets - een overzicht van de #30j tweets van 25 januari tot 29 januari

Related Posts with Thumbnails