B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 april 2012

BEL20 bedrijven en Linkedin

Een tijdje terug heb ik een overzicht gepubliceerd dat aangaf in welke mate de bedrijven die in de BEL20 beursindex opgenomen zijn op Twitter actief zijn. Nu is Linkedin aan de beurt. Zijn de bedrijven die deel uitmaken van de BEL20 beursindex aanwezig op Linkedin en in welke mate worden ze daar gevolgd ?

De 20 bedrijven die in de BEL20 beursindex opgenomen zijn, zijn redelijk divers. Er zijn multinationals die wereldwijd actief zijn (zoals Anheuser-Busch InBev en GDF SUEZ) en zeer veel werknemers tellen (in alle dochterbedrijven). Aan de andere kant van het spectrum zijn er bedrijven die louter financiële belangen hebben in andere bedrijven (zoals Ackermans & Van Haaren en GBL) en die bijgevolg eerder een beperkt aantal werknemers tellen. Er zijn bedrijven die louter in België actief zijn (zoals Telenet) en bedrijven die zeer internationaal actief zijn (zoals Anheuser-Busch InBev en GDF SUEZ).

Voor elk BEL20 bedrijf heb ik de corporate page op Linkedin opgezocht. Op de corporate page worden het aantal werknemers en het aantal followers vermeld. Follow company houdt in dat je op de hoogte gebracht wordt van gebeurtenissen van het bedrijf zoals nieuwe werknemers, werknemers met een nieuwe functie of werknemers die het bedrijf verlaten hebben. In de tabel hieronder heb ik het aantal werknemers en de followers vermeld. De meeste BEL20 bedrijven hebben hun bedrijfslogo op de corporate page op Linkedin opgenomen. De bedrijven die in de tabel hieronder geen logo hebben, zijn ook de bedrijven die nog "logo-loos" zijn op Linkedin. Voor elk BEL20 bedrijf heb ik tenslotte het aantal werknemers opgezocht op de Wikipedia over het bedrijf.


(Door op de grafiek te klikken kan je een beter leesbare versie bekijken.)

De verhouding tussen het aantal followers en het aantal employees (zoals vermeld op de corporate pages) schommelt rond de 200%, met een uitschieter naar 717% voor een zeer klein bedrijf (qua aantal medewerkers - Ackermans & van Haaren).


(Door op de grafiek te klikken kan je een beter leesbare versie bekijken.)

De tweede grafiek toont voor de BEL20 bedrijven telkens het aantal werknemers (volgens Wikipedia) en het percentage van de medewerkers op Linkedin. Voor grotere bedrijven is dit percentage eerder laag (minder dan 10%). Voor de bedrijven met minder dan 10.000 medewerkers (volgens Wikipedia) schommelt het percentage van de medewerkers op Linkedin zeer sterk, van zeer laag (Ackermans & van Haaren - 1%) tot zeer hoog (Mobistar - 100%). Linkedin voert geen controles uit of een gebruiker wel effectief voor het bedrijf werkt. Bovendien komt het voor dat consultants of freelancers hun opdrachtgevers ook als bedrijf vermelden, niettegenstaande ze er eigenlijk geen werknemer van zijn. Dit kan er toe leiden dat het aantal employees op de corporate page nog een overschatting kan zijn.


(Door op de grafiek te klikken kan je een beter leesbare versie bekijken.)

Hieronder kan u de verschillende corporate pages van de BEL20 bedrijven bekijken. Opmerkelijk is dat geen enkel BEL20 bedrijf op de corporate page informatie in het Nederlands aanbiedt, zelfs KBC niet. GDF SUEZ is het enige bedrijf dat de informatie over het bedrijf in het Frans aanbiedt, wat ook te begrijpen is omdat GDF SUEZ een Frans bedrijf is. De overige 19 bedrijven hanteren het Engels.

Indien een bedrijf zelf geen informatie verstrekt, gaat Linkedin deze informatie opzoeken in een externe gegevensbank. Verschillende BEL20 bedrijven hebben zich tot nu toe nog niet de moeite getroost deze standaard info te vervangen door eigen informatie (Befimmo, Delhaize, D'Ieteren).

Een bedrijf kan door gebruik te maken van de betalende diensten van Linkedin extra tabs laten voorzien op de corporate page. Dit kan een careers tab zijn, waar vacatures bij het bedrijf getoond worden of een products & services tab, waar het bedrijf specifieke producten en diensten kan voorstellen. De careers tab is redelijk populair (Anheuser-Busch InBev, Bekaert, Belgacom, Delhaize, KBC, Mobistar, UCB en Umicore), de products & services tab daarentegen is veel minder populair (KBC en Telenet).

Slechts een kleine minderheid van de BEL20 bedrijven vindt het nodig expliciet op de corporate page te vermelden dat de aandelen van het bedrijf opgenomen zijn in de BEL20 beursindex (Ackermans & Van Haaren, Cofinimmo en UCB). Is dit een vergetelheid, of is dit een bewuste keuze om op Linkedin niet uit te pakken met het beursgenoteerd karakter van het bedrijf ? Een conclusie alvast is dat de meeste investors relations departementen blijkbaar niet wakker liggen van de corporate page van het bedrijf op Linkedin.

Ackermans & Van Haaren
43 followers
6 employees
vermelding dat bedrijf opgenomen is in de BEL20 index
1.060 medewerkers volgens WikipediaAnheuser-Busch InBev
10.099 followers
4.439 employees
careers tab
114.310 medewerkers volgens WikipediaAgeas
553 followers
168 employees
11.710 medewerkers volgens Wikipedia
De medewerkers van de operationele entiteiten van Ageas worden aan een andere corporate page gekoppeld, niet aan de overkoepelende corporate page. Dit verklaart het grote verschil tussen het aantal medewekers volgens Linkedin en het aantal medewerkers volgens Wikipedia.Befimmo
70 followers
30 employees
geen eigen intro tekst
40 medewerkers volgens WikipediaBekaert
2.874 followers
1.484 employees
careers tab
27.090 medewerkers volgens WikipediaBelgacom
6.651 followers
4.133 employees
careers tab
16.310 medewerkers volgens WikipediaCofinimmo
189 followers
83 employees
vermelding dat bedrijf opgenomen is in de BEL20 index
110 medewerkers volgens WikipediaColruyt
2.111 followers
1.221 employees
24.120 medewerkers volgens WikipediaDelhaize Group
2.920 followers
1.397 employees
geen eigen intro tekst
careers tab
103.050 medewerkers volgens WikipediaD'Ieteren
937 followers
472 employees
geen eigen intro tekst
26.000 medewerkers volgens WikipediaElia
855 followers
445 employees
1.231 medewerkers volgens WikipediaGBL
38 followers
29 employees
geen logo
één enkel woord in de profiel info "investment"
34 medewerkers volgens WikipediaGDF SUEZ
8.573 followers
4.324 employees
236.120 medewerkers volgens WikipediaKBC Bank & Verzekering
7.752 followers
4.313 employees
careers tab
products & services tab
52.950 medewerkers volgens WikipediaMobistar
3.009 followers
1.661 employees
careers tab
vermelding dat bedrijf beursgenoteerd is, de opname in BEL20 staat er niet bij
1.659 medewerkers volgens WikipediaNyrstar
1.379 followers
550 employees
vermelding dat bedrijf beursgenoteerd is, de opname in BEL20 staat er niet bij
4.871 medewerkers volgens WikipediaSolvay
5.355 followers
2.308 employees
16.785 medewerkers volgens WikipediaTelenet
2.529 followers
1.274 employees
products & services tab
2.000 medewerkers volgens WikipediaUCB Pharma
9.383 followers
4.587 employees
careers tab
vermelding dat bedrijf opgenomen is in de BEL20 index
8.900 medewerkers volgens WikipediaUmicore
2.551 followers
4.587 employees
careers tab
14.390 medewerkers volgens Wikipedia

3 Bedenking(en) :
Anonymous Veerle De Jaegher had op 17 april, 2012 09:05, de volgende bedenking ...

interessant overzicht!
noot: de 'products & services' tab is wel een gratis functie, behoort niet tot de betalende opties. Maar wel helaas nog te weinig gebruikt door bedrijven..

 
Anonymous Wouter Cappendijk had op 19 april, 2012 18:15, de volgende bedenking ...

Interessant te zien dat steeds meer bedrijven juist nu de stap zetten om aan hun Employer Branding te werken op Linkedin middels hun eigen pagina's. Een keuze om dit zakelijke netwerk van 1 miljoen+ leden in te zetten als Talent Pool en als middel om ook latente kandidaten te vinden. Het overzicht geeft ook aan dat voor sommige BEL20 bedrijven nog veel kansen onbenut laten liggen momenteel.

 
Anonymous Anoniem had op 18 januari, 2021 15:04, de volgende bedenking ...

Специалисты компании "Азия-Трейдинг" - это профессионалы с многолетним опытом работы во внешнеторговой деятельности и таможенного оформления, которые точно знают, как можно оптимизировать ваши таможенные расходы при ввозе товаров в Россию.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails