B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 mei 2012

Twitter in België, nogmaals

Gisteren kon u in het vorige bericht op dit blog kennis nemen van de verdeling van de Belgische Twitter accounts over de Belgische provincies. Zoals kon verwacht worden kwamen daar onmiddellijk op Twitter al enkele vragen over de relatie ten opzichte van de bevolking per provincie. Gelukkig biedt de Federale Overheid informatie aan de samenstelling van de Belgische bevolking op de Statistics Belgium portaalsite.

De onderstaande grafiek geeft per provincie zowel het aandeel in de Belgische bevolking als het aandeel van de Twitter profielen. Op de horizontale as staat het aandeel in de bevolking, op de vertikale as staat het aandeel van de Twitter profielen. Alle provincies boven de grijze diagonaal zijn provincies waar het aandeel van de Twitter profiel groter is dan het aantal van de bevolking in de provincie, de provincies onder de grijze diagonaal zijn de provincies waar er minder Twitter profielen zijn ten opzichte van de bevolking. Er zijn maar drie provincies waar er het Twitter aandeel groter is, meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen.Hieronder volgen de cijfertjes voor de geïnteresseerden.

Provincie Antwerpen
- aandeel bevolking : 16,1% - aandeel Twitter profielen : 21,1%
Provincie Vlaams-Brabant - aandeel bevolking : 9,9% - aandeel Twitter profielen : 8,0%
Provincie Oost-Vlaanderen - aandeel bevolking : 13,2% - aandeel Twitter profielen : 15,9%
Provincie West-Vlaanderen - aandeel bevolking : 10,7% - aandeel Twitter profielen : 10,3%
Provincie Limburg - aandeel bevolking : 7,7% - aandeel Twitter profielen : 6,6%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - aandeel bevolking : 10,1% - aandeel Twitter profielen : 26,9%

Provincie Waals-Brabant - aandeel bevolking : 3,5% - aandeel Twitter profielen : 1,6%
Provincie Henegouwen - aandeel bevolking : 12,1% - aandeel Twitter profielen : 2,8%
Provincie Luik - aandeel bevolking : 9,8% - aandeel Twitter profielen : 4,4%
Provincie Namen - aandeel bevolking : 4,4% - aandeel Twitter profielen : 1,7%
Provincie Luxemburg - aandeel bevolking : 2,5% - aandeel Twitter profielen : 0,6%

Of samengebracht per gewest levert dit de volgende totalen op.

Vlaanderen - aandeel bevolking : 57,7% - aandeel Twitter profielen : 62,0%
Brussel - aandeel bevolking : 10,1% - aandeel Twitter profielen : 26,9%
Wallonië - aandeel bevolking : 32,3% - aandeel Twitter profielen : 11,1%

Uit dit overzicht blijkt eens te meer dat Twitter in Wallonië nog niet in dezelfde mate doorgedrongen is als in Vlaanderen. De hoge Twitter penetratie in Brussel kan misschien verklaard worden door de Twitter accounts van bedrijven die in Brussel gevestigd zijn.

Indien u deze cijfers in uw presentaties gebruikt, gelieve de bron te vermelden.

Related Posts with Thumbnails