B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 december 2012

Brief aan Bert

Geachte heer Anciaux,
Beste Bert,

onze wegen hebben elkaar nog niet gekruist, maar toch moet er iets van mijn hart. Wat u zojuist onder de titel Actieve Belfius. Niet altijd bevorderlijk voor de darmflora! neergeschreven heeft over de Belfius kunstcollectie raakt wal noch kant. Als voormalig minister van cultuur en als verkozene van het volk zou u toch beter moeten weten of beroep moeten doen op beter geïnformeerde personen.

Zoals beschreven in een artikel op Wikipedia is de kunstcollectie van Belfius gevormd door het samenvoegen van drie collecties, die van het Gemeentekrediet, die van Bacob Bank en die van Paribas Bank België. Door het feit dat de Belgische overheid onvoldoende middelen ter beschikking stelde, konden de musea die door de overheid gesubsidieerd worden onvoldoende kunstwerken aankopen. Grote bedrijven zijn als moderne mecenassen in dit gat gesprongen en hebben zich gemanifesteerd als behouders van het erfgoed. Gemeentekrediet koos voor Belgische kunstwerken vanaf 1860 (het ontstaan van het Gemeentekrediet). Bacob verkoos moderne kunst en bij Paribas waren er oude meesters.

"Juridisch lijkt het heel eenvoudig, want door de privatisering van het Gemeentekrediet verdween uiteraard ook het ganse patrimonium, roerend, onroerend en ontroerend, uit het bezit van de gemeenschap."

Het Gemeentekrediet was geen deel van de Belgische staat, het was een naamloze vennootschap waarbij de aandelen in de handen waren van de Belgische steden, gemeenten en provincies.

"Deze gemeenschapsbanken leverden een identieke service als de commerciële instellingen, met een fundamenteel verschil: de winsten gingen voor 100% naar de staat."

De winsten die het Gemeentekrediet maakte gingen niet rechtstreeks naar de Belgische staat. De winsten dienden in eerste instantie om het kapitaal van de bank te versterken. Daarnaast kregen de aandeelhouders (de steden, gemeenten en provincies) dividenden.  Net als elke bedrijf diende het Gemeentekrediet belastingen op de winsten te betalen (die wel rechtstreeks naar de Belgische staat gingen).

Van een privatisering van het Gemeentekrediet is nooit sprake geweest. Bij de oprichting van Dexia werden de aandeelhouders van Gemeentekrediet aandeelhouders van de Gemeentelijke holding die aandelen had in het beursgenoteerde Dexia. De kunstcollectie bleef overigens steeds eigendom van Dexia Bank België, het huidige Belfius.

"De Belgische staat bezit een grote meerderheid aandelen in Belfius."

Alle aandelen van Belfius bank zijn in handen van de Federale Participiatie Maatschappij. Suggereert u dat er andere aandeelhouders zouden zijn ?

"Daarbij zou het verkopen van de onvergelijkbare collectie Belgische kunst tot 200 miljoen euro kunnen opleveren."

In het artikel Deze kunstwerken zijn mijn kinderen in De Standaard dit weekend staat dat de volledige kunstcollectie van Belfius verzekerd is voor 73 miljoen euro. Waar haalt u dan in godsnaam het bedrag van 200 miljoen euro ? Betrouwt u zich als politicus op kwakkels die de ronde doen op Twitter ? In het bericht
Belgische groep kunstverzamelaars wil Belfiuscollectie kopen op brusselnieuws.be was sprake van een groep van investeerders die bereid was 75 miljoen neer te tellen voor de ganse collectie. Ofwel zouden die een ferm koopje doen, ofwel waren die beter geïnformeerd.

Bovendien waar heeft u de informatie dat de ganse collectie door Belfius zou verkocht worden ? Belfius heeft toch gecommuniceerd dat er duidelijke principes vooropgesteld zijn. Belfius wenst de collectie te beperken tot kunstvoorwerpen van Belgische kunstenaars en kunstvoorwerpen die dateren vanaf 1830. In het artikel van De Standaard staat vermeld dat er blijkbaar amper interesse is voor de oudere werken. De oude werken in de collectie komen eigenlijk uit de collectie van Paribas, niet uit de collectie van het Gemeentekrediet. En Paribas was toch helemaal geen staatsbank, deze bank stond indertijd toch eerder aan de kant van het grootkapitaal ...

Heeft u al geïnformeerd hoe het de kunstwerken vergaan is die in handen waren van andere Belgische bedrijven ? Hoe zit het met de kunstwerken van de andere Belgische banken ? Zijn er kunstwerken van de Warandeberg te Brussel naar de hoofdzetel van BNP Paribas verhuisd ? En zijn de kunstwerken van het vroegere BBL al in Nederlandse handen overgegaan en hoeveel zijn er al vertrokken naar onze noorderburen ? En wat met de inboedel van de Generale Maatschappij, Tractebel of Electabel (die nu bij GDF zouden kunnen beland zijn) ? Of de bedrijven die Albert Frère zo goed beheerd heeft dat ze nu in handen zijn van buitenlandse bedrijven ? Heeft er daar zich een transfer van kunstvoorwerpen voorgedaan ? Heeft u dit al zelf onderzocht of door één van uw medewerkers ? Ik weet het niet en ik wil ook helemaal niets insinueren.

"Ten oorlog!"

Als u nu van plan bent ten oorlog te trekken, kies dan de juiste redenen om ten oorlog te gaan en de juiste tegenstanders.

PS Ik werk inderdaad voor Belfius, maar ik ben niet betrokken bij het beheer van de kunstcollectie. Ik schrijf dit bericht volledig in persoonlijke naam.

14 december 2012

Kranten lezen

Vandaag was er heel wat te doen over krantenuitgevers die een oplossing zouden gevonden hebben om lezers van de krantensites uiteindelijk te laten betalen voor de artikels die ze online lezen. De technologie om de betalingen mogelijk te maken zou Media ID zijn.

Op de online site van De Morgen kon ik vandaag dit lezen (ik heb het overigens daarstraks ook gelezen in de papieren versie ...) .

Binnenkort is het definitief verleden tijd om alle actualiteit gratis op nieuwssites te lezen. Alle grote Belgische uitgevers hebben een akkoord bereikt over een eengemaakt betaalplatform. Daarmee zullen ze in de loop van 2013 een groot deel van hun nieuws achter een betaalmuur stoppen.

Op de iMinds site klinkt het als volgt.

Het Media ID project wil een open en betrouwbare oplossing ontwikkelen om de identiteit van media gebruikers te kunnen beheren over verschillende platformen, toestellen en media heen. Dat maakt nieuwe diensten en sterk gepersonaliseerde media mogelijk, op een erg gebruiksvriendelijke manier. Het project wordt momenteel geëvalueerd en zal mits goedkeuring van start kunnen gaan in het voorjaar van 2013.
Ik weet niet goed wat ik van dit alles moet denken. Een hoera-gevoel wekt het zeker niet bij mij op. De kranten die nu al een mager aanbod hebben op hun website (zoals hln.be of demorgen.be) zouden blijkbaar nog minder artikels gratis aanbieden. De VRT zou de artikels gratis blijven aanbieden, maar registratie zou nodig zijn. De Tijd zit al grotendeels achter een betaalmuur. De Standaard heeft een nog mooi aanbod van gratis artikels (meestal enkel de meest recente ), maar daar zou dus wel eens verandering in kunnen komen.

Een big brother systeem om "de identiteit van media gebruikers te kunnen beheren over verschillende platformen" lijkt mij uit te gaan van de behoeften van de aanbieders van de content, die een middel zoeken om nieuwe inkomsten te genereren. Een dergelijke formulering vertrekt helemaal niet van de behoefte van de gebruikers, van de krantenlezers. Wat hebben krantenlezers bij te winnen bij zo'n systeem ?

Ik zit niet te wachten op een volgende big brother die in het oog houdt welke berichten ik op welke sites lees. Giganten zoals Google, Facebook, Twitter, en Linkedin weten al voldoende van mijn gedrag, een feit waar ik mij evenmin goed bij voel. Dit laat deze sites toe de adverteerders op hun platformen gerichte advertenties te laten verspreiden. Ik zie het al zo voor mij. Als ik voldoende artikels bekijk in de rubrieken "reizen" van de Belgische kranten zal ik ongetwijfeld een overdosis publiciteit over vakantiebestemmingen naar mij afgevuurd zien. Misschien gaan ze wel zo ver dat ze de bestemmingen nog zouden kunnen afleiden uit de artikels. Zou dit de meerwaarde zijn voor de krantenlezers, dat ze gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen van publiciteit en eventueel andere artikels van het netwerk ?

Sommige krantensites hebben een schare trouwe lezers die in sterke mate participeren in de commentaren op de krantenartikels. Blijven die commentaren deel uitmaken van het gratis deel of worden ze ook achter de betaalmuur geplaatst ? Gaan al die trouwe reageerders overschakelen naar een betalend abonnement om hun dagelijkse portie vitriool te kunnen lozen ? Wat zou er bovendien gebeuren met de kijkcijfers van die commentaren ?

Krantensites en journalisten maken er de gewoonte van links naar artikels van "verse" nieuwsfeiten gretig via Twitter te verspreiden. Bij de journalisten van De Tijd leidt dit nu al tot de situatie waar je als je geen abonnement hebt, je deze artikels doorgaans niet kan lezen. De twittosfeer zal bijgevolg verstoken blijven van toegang tot de artikels die nu vaak het onderwerp zijn van Twitter-discussies. Misschien worden de discussies in de toekomst enkel maar gebaseerd op de titels, wat de discussies nog banaler zou kunnen maken.

Misschien is er wel een nieuwe toekomst weggelegd voor bloggers, die belangeloos hun schrijfsels aan het grote publiek aanbieden. Of zouden er ook al plannen zijn om toegang tot blogs achter een betaalmuur te steken ?

Ik lees nog af en toe een papieren krant. Ik vind dit leuk, want het lezen van een papieren krant geeft toch een ander gevoel en andere ervaring. Als de plannen van de Belgische uitgevers gerealiserd zouden worden, zou het wel eens kunnen dat ik van zodra hete Media ID project uitgerold wordt veel minder lang vertoef op de krantensites.

05 december 2012

Stylene

Vorig week zag ik een bericht op Facebook over Stylene, een site waar je je schrijfstijl kon laten analyseren. In een zeer ver verleden, toen ik nog blogs volgens alle gekke criteria rangschikte, heb ik ooit wel eens een rangschikking van blogs volgens readability score gepubliceerd. Ik ga mij niet meer wagen aan een analyse van de ganse Belgische blogosfeer, deze keer beperk ik mij tot twee berichten van dit blog zelf. Enkele weken terug kon u hier vernemen wat ik vond van het event met Philip Kottler te Oostende (deze blogpost). Volgens Stylene is dit een non-ficitie tekst (lijkt mij inderdaad correct), met de volgende bedenking : De opvallendste non-fictionele stijlkenmerken van je tekst zijn het gebruik van van, capital, gemiddelde woordlengte, lichamelijke toestand en variatie in woordlengte.

Op basis van de onderzochte tekst wordt er ook een auteursgelijkenis uitgevoerd. De blogpost bleek zeer nauw aan te sluiten bij de stijl van Jeroen Brouwers.

De tweede tekst die ik aan Stylene aangeboden heb, is de blogpost over Ford Belgium. Volgens Stylene is dit nogmaals een non-ficitie tekst (lijkt mij inderdaad correct), met de volgende bedenking : De opvallendste non-fictionele stijlkenmerken van je tekst zijn het gebruik van capital, voorzetsels, gebruik van meervouden, en variatie in woordlengte.

De auteursgelijkenis geeft een ander resultaat. Deze keer is het niet de stijl van Jeroen Brouwers maar wel Remco Campert.


Literaire ambitie met dit blog heb ik zeker niet. Ik voel mij echter wel vereerd met de vergelijkingen ... En met welke schrijfstijlen komen jullie schrijfsels het meeste overeen ?

03 december 2012

Belgian Social Media Monitor - december 2012

De verwachting van de lezers van dit blog is dat ze in het begin van de maand opnieuw kunnen vernemen wat de social media cijfertjes voor België zijn. Onlangs zei er me iemand dat het verrassend effect van dit overzicht weg is. Hij heeft vermoedelijk ook nog gelijk. Cijfertjes zijn saaie materie. Het is pas de interpretatie die de cijfers doet spreken. De publiek beschikbare cijfers over de bronnen die tot nu toe opgevolgd werden in dit overzicht tonen spijtig weinig spectaculaire evoluties. Het grootste netwerk blijft ook deze maand het grootste netwerk (Facebook). De snelste groeier van vorige maand blijft dezelfde snelste groeier (Linkedin). Enkele blogplatformen laten nog steeds sterke groei zien (Bloggen.be en Canalblog), andere daarentegen doen het minder goed (Seniorennet en Skyrock). Dat Netlog ter plaatse blijft trappelen zal niemand verbazen.

Het spijtige nieuws is dat er nog steeds een heleboel sites zijn die geen cijfers vrijgeven op het niveau van een land. De lijst wordt lang : Skynetblogs, Wordpress, Tumblr, Twitter, Google Plus, Twitpic, Instagram, Foursquare, Badoo, Twoo, ... en dan vergeet ik er nog ongetwijfeld een heleboel.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2012) en van vorig jaar (december 2011).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2011 tot december 2012.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.113 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 144.605 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.527.921 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.058.181 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.342.013 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een groei van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.091 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft de afgelopen maand zoals aangekondigd de stekker uit de events-module getrokken, het is wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.236 jobs in Belgium, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor China.

Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor Peru.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei zet zich nog steeds stevig doo.


Facebook
- Facebook : 4.870.520 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.869.460 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.869.460, iets minder dan het cijfer van Facebook, hetzelfde cijfer als Checkfacebook

Volgens Socialbakers staat België op de 38de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zweden en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld. De groei is duidelijk aan het vertragen.


Netlog
- Netlog : 4.002.119 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken. De groei is volledig stilgevallen.


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor november 2012 waren er 1.338.319 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van december 2011.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Polen en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.


Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 83,1 miljoen blogs (+4% ten opzichte van vorige maand) en 37,1 miljard posts (+6% ten opzichte van vorige maand). Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden.

Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 25ste plaats, net na Zweden en vlak voor Maleisië.


Flickr
- Belgium group : 5.162 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.813.368 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.668.783 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.


Picasa
- België : 195.508 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 175.954 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 272.262 foto's in Community photos, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's vaak daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 628 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 943 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 9.074 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maandYoutube
- Youtube videos for Belgie : 135.000, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 163.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 846.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is wispelturig.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.355, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.002, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 16.100, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.435, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een daling van 65% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 29.877, een daling van 19% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.326, een daling van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's lijkt al twee maanden lichtjes tot sterk te dalen.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 15de plaats komen de afgelopen maand, achter Mexico en voor Australië.


Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 511, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 156% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 2.300, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 255% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 38.795, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 152% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.
- België : 6.175 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 39.099 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 122.456 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Vorige maand was er zeer sterke stijgingspercentages (rond de 50%), nu vallen die aanzienlijk terug tot 4% of lager. De volgende maanden zullen uitwijzen hoe het aantal publicaties op Issuu verder zal evolueren.


Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin december 22.383.173 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails