B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 maart 2013

Belgian Social Media Monitor - maart 2013

Door een samenloop van omstandigheden is er begin februari 2013 geen editie van de Belgian Social Media Monitor verschenen. En dit voor de eerste keer sinds juli 2009! Merkwaardig genoeg heb ik daar geen opmerkingen over gekregen, niet online en ook niet op de events waarop ik aanwezig was. Aan de andere kant krijg ik vaak te horen dat de info in de Belgian Social Media Monitor toch zo interessant is ...

Begin maart heb ik opnieuw de verschillende cijfertjes verzameld en hieronder kan u kennis maken met de analyse. De situatie van begin maart 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (februari 2013) en van vorig jaar (maart 2013). De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009.

In een Vlaamse krant stond afgelopen weekend een artikel rond het feit dat Socialbakers de daling van het aantal Facebook-members vastgesteld heeft. Volgens de cijfers die ik verzamel lijkt er toch nog een kleine stijging te zijn. Op jaarbasis is er nog steeds een groei van 10%. Linkedin groeit nog steeds veel sneller, 31% op jaarbasis.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van maart 2012 tot maart 2013.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.409 blogs, zo goed als stabiel ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 148.202 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 31.642.736 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.090.254 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.448.477 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.153 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.532 jobs in Belgium, een stijging van 19% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Argentinië en voor Zweden.

Tot december gaf Zoomsphere info over het aantal Linkedin profielen per land. Deze info is nu echter niet meer terug te vinden op de site, de link geeft geen resultaat meer. Een alternatief dat ik in het verleden hanteerde was het aantal personen bereikt in België door het plaatsen van een Linkedin-advertentie. Dit geeft nog steeds een cijfer, maar veel te laag. Het alternatief dat ik nu toepas is het gemiddelde van het aantal personen bekomen door een search van alle Linkedin-profielen vanaf Brussel (postcode 1000) voor 80km en 120km. Voor het verleden kwam  het gemiddelde van beide zoekopdrachten vrij goed overeen met de cijfers van Zoomsphere en de Linkedin Ads (toen deze bronnen nog "werkten").

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De grafiek geeft een eerder stabiele groei aan voor de opgevolgde indicatoren.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei lijkt zich mooi door te zetten.


Facebook
- Facebook : 4.948.920 people who live in Belgium, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.923.480 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.923.480, iets minder dan het cijfer van Facebook, hetzelfde cijfer als Checkfacebook, op de Checkfacebook staat er een link naar Socialbakers, dus het zou mij niet verbazen indien beide sites samenwerken

Volgens Socialbakers staat België op de 37de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Marokko en wordt gevolgd door Zweden.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld. Sinds het najaar van 2011 is de groei aanwienlijk aan het vertragen.

Netlog
- Netlog : 3.990.612  NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, eveneens een lichte daling ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor februari 2013 waren er 1.364.139 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar.


De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2012.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

CircleCount - Countries (Europe) meldt dat België op de 12de plaats staat in de lijst van Europese landen, vlak na Polen en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 96,4 miljoen blogs (+5% ten opzichte van vorige maand) en 44,5 miljard posts (+5% ten opzichte van vorige maand). Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden.

Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 26ste plaats, net na Zuid-Korea en vlak voor Colombië.

Flickr
- Belgium group : 5.256 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.872.027 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.727.234 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden.

Picasa
- België : 188.738 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 169.845 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 265.111 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's zo goed als elke maand daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 710 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 1.336 foto's, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 12,092 foto's, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand

De zoektermen "Belgium" en "Belgique" groeien veel sterker dan "België", wat misschien te verklaren is door het feit dat 500px een internationale site is.

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 118.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 173.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 841.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden was zeer wispelturig. De laatste maanden lijken opnieuw eerder stabiel te zijn.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.439, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.358, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 16.400, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.463, een daling van 13% ten opzichte van vorige maand, een daling van 74% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 31.562, een daling van 19% ten opzichte van vorige maand, een daling van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.716, een daling van 16% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's lijkt al enkele maanden na elkaar lichtjes tot sterk te dalen.

Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 6,511, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1739% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 7.183, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 522% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 47.382, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 63% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging zonder duidelijke verklaring, wat voor onrealistische stijgingen zorgt.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.
- België : 6.814 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 43.655 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 135.785 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

De eerste maand was er een sterke stijging, nu lijkt de groei eerder beperkt te zijn tot enkele procenten per maand.

Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin december 2012 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat mer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest en staat België op de 27ste plaats. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails