B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 maart 2013

Pinterest statistieken

Ik heb op de informatieve pagina's op de Pinterest-site en op de Pinterest-blog geen eigen info van Pinterest gevonden over het aantal gebruikers, aantal bezoekers, aantal pins, ... Ik heb dan ook een zoektocht gestart naar andere sites met hopelijk interessante info over Pinterest-gebruik en Pinterest-gebruikers.

Pinterest is een site waarvoor er nog geen publieke API's beschikbaar zijn. Dit maakt dat het helemaal niet zo eenvoudig is om gegevens vanuit een externe site naar Pinterest op te laden en ook om gegevens uit Pinterest te bekomen (Twitter blonk vanaf de beginperiode uit door de open API (alhoewel er nu toch meer en meer beperkingen opgelegd worden voor het gebruik van de API).

Welke publieke gegevens zijn wel beschikbaar op het gebruik van Pinterest en het aantal gebruikers ?

Volgens Experian Hitwise staat Pinterest op de vierde plaats volgens het aantal visits aan social media sites. Bij de tabel staat niets vermeld over de bron van de info en ook over de geografische zone waarop de gegevens betrekking hebben. Vermits Experian Hitwise een Amerikaans bedrijf is, zou het wel eens kunnen dat deze cijfers enkel op de Verenigde Staten betrekking hebben.


Volgens Compete had Pinterest in februari 2013 iets minder dan 30 miljoen unique visitors. Pinterest staat in de Compete rangschikking op de 35ste plaats. Dit zijn echter US data only cijfers, bezoekers uit Europa, Azië en andere werelddelen ontbreken spijtig genoeg. Bovendien zijn het geen "direct measurement" cijfers, wat wil zeggen dat de trafiek geschat is.


Quantcast is nog zo'n site met trafiekgegevens over websites. Ook hier is de trafiek niet rechtstreeks gemeten. Volgens Quantcast staat Pinterest op de 14de plaats in de US rank. Quantcast heeft het over een geschat aantal van 55 miljoen bezoekers.


Google Ad Planner is soms ook een interessante bron. De info hier wijkt wel lichtjes af van de vorige bronnen. Hier is sprake van 100K-500K impressions per dag en 1,9 miljoen bezoekers (wereldwijd).


Alexa is eveneens een bron van trafiek naar websites, weliswaar niet zo betrouwbaar. Volgens Alexa staat Pinterest op de 34ste plaats op de globale ranglijst volgens bezoekcijfers, voor de Verenigde Staten staat Pinterest op de 14de plaats. Volgens Alexa zou Pinterest in België de 25ste meest bezochte site zijn.


Google Trends for websites was ook een interessante bron voor verkeer aan websites. Spijtig genoeg heeft Google deze dienst ook al enige tijd terug stilgelegd. Je kan er nog wel het zoekvolume bekijken. Het zoekvolume volgens Google Trends komt op gang in de loop van 2010, bereikt een piek in het voorjaar van 2012 en stabiliseert zich nadien. Deze cijfers zeggen helemaal niets over het aantal bezoeken of het aantal bezoekers.


AppData geeft informatie over personen die Facebook-apps gebruiken. Uit de grafiek van AppData kan afgeleid worden dat de Pinterest-app op Facebook iets minder dan 25 miljoen maandelijkse gebruikers telt. Gebruikers die rechtstreeks naar Pinterest surfen worden in deze cijfers niet meegeteld.


Zoomsphere heeft een manier gevonden om het aantal geregistreerde Pinterest-gebruikers te pakken te krijgen. De grafiek toont evenwel sinds oktober 2012 geen stijging meer. Ofwel komen er geen geregistreerde gebruikers meer bij (wat uiterst onwaarschijnlijk is), ofwel is er een probleem bij Zoomsphpere.In een persbericht van 20 februari jongstleden naar aanleiding van een volgende kapitaalronde van Pinterest was er sprake van 48,7 miljoen gebruikers wereldwijd (gebaseerd op Comscore info).

Conclusie : er is op dit ogenblik geen eenduidige bron waar het gebruik van Pinterest en het aantal gebruikers kan teruggevonden worden. Op de verschillende sites die hierboven vermeld worden is bovendien sprake van verschillende begrippen : geregistreerde gebruikers, bezoeken en bezoekers en unieke bezoekers. Dit alles maakt het er niet makkelijk op. Het lijkt mij aannemelijk dat zowel het aantal geregistreerde gebruikers, het aantal maandelijkse bezoekers en het aantal unieke bezoekers in de miljoenen loopt ...

2 Bedenking(en) :
Blogger BL had op 23 maart, 2013 17:10, de volgende bedenking ...

Pinterest heeft nu ook zo'n "analytics" pagina, maar ik heb de indruk dat die nog niet werkt. De info klopt niet met de werkelijkheid.

 
Blogger Bruno Peeters had op 24 maart, 2013 12:12, de volgende bedenking ...

De analytics info van Pinterest heeft te maken met pins die vanop je site naar Pinterest zijn gepind. Het is geen alternatief voor de globale statstieken.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails