B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 april 2013

CD&V en Pinterest

Pinterest is een platform waar gebruikers mooie plaatjes en video's kunnen verzamelen ook "pinnen" genoemd. Net als op andere sociaalnetwerksites kun je er vriendjes maken en volgers hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Pinterest-gebruikers meestal vrouwen zijn, die dan nog vaak goed opgeleid zijn en goed verdienen.

Zou dit meegespeeld hebben toen CD&V besliste om ook op Pinterest actief te zijn : pinterest.com/cdenv ?
Wat kan een politieke partij op Pinterest "pinnen" ? CD&V heeft er alvast foto's van de toppers geplaatst (waaronder nog een foto van Rik Torfs die de politiek recent verlaten heeft), logo's, promotiemateriaal voor de afgelopen verkiezingen en de thema's die CD&V wilde uitspelen voor de afgelopen verkiezingen.

Enkele CD&V-mandatarissen hebben ook al een aanwezigheid op Pinterest uitgebouwd. De grootste klepper is Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. Spijtig genoeg voor Hendrik Bogaert heeft zijn Pinterest-account (pinterest.com/hendrikbogaert) nog geen enkele volger ...
Er zijn gelukkig enkele CD&V-mandatarissen die al wel enkele volgers hebben.

Koenraad Van Coppenolle, schepen en OCMW voorzitter te Lubbeek, 16 followers op Pinterest : pinterest.com/kvancoppenolle
André De Groote, schepen in Destelbergen, 3 followers op Pinterest : pinterest.com/andredegroote

Rutger De Reu, kandidaat bij de laatste verkiezingen te Deinze, 36 followers op Pinterest : pinterest.com/rutgerdereu

Celine de Casteele, kandidate bij de laatste verkiezingen te Deinze, 18 followers op Pinterest: pinterest.com/celinevdc
Andere politieke partijen heb ik nog niet teruggevonden op Pinterest met een eigen account, individuele partijmandatarissen af en toe wel. De vraag is natuurlijk wanneer het interessant wordt voor een politieke partij om als partij aanwezig te zijn op Pinterest. Ofwel wordt er gewacht tot het aantal gebruikers een kritische drempel overschreden heeft. Ofwel wordt er gekozen om toch een pioniersrol op te nemen. CD&V is hier duidelijk een pionier. Of dit nu reeds iets oplevert is maar de vraag. De Pinterest-account heeft nog maar 20 followers, wat toch geen groot succes kan genoemd worden.

Related Posts with Thumbnails