B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 september 2013

NL Wikipedia gebruikers

Onlangs voegde een geregistreerde gebruiker op zijn gebruikerspagina een link toe naar een Wordpress-blog. De gevolgen hiervan had de persoon vermoedelijk zelf niet verwacht. De geregistreerde gebruiker werd quasi onmiddellijk voor onbepaalde tijd geblokkeerd, wat inhield dat deze geregistreerde gebruiker nooit meer kon bijdragen aan Wikipedia. Alles draaide rond de Wordpress-blog. Op de blog werden enkele persoonlijke gegevens van een beperkt aantal Wikipedia-gebruikers onthuld. Het was evident dat de bewuste Wikipedia-gebruiker helemaal niet de auteur was van deze blog, er werd enkel naar verwezen. Het toevoegen van een link werd door de Wikipedia-incrowd aanzien als een zeer grove privacy-schending.

Toen ik dit blog startte in september 2005 waren er een heleboel anonieme blogs. Wie die BVLG was (naast al die andere anonieme blogs), daar liep ik toen niet mee te koop. Nadien kwamen er talrijke andere sociaalnetwerksites, waar ik telkens dezelfde naam probeerde aan te nemen (voor zover die nog beschikbaar was en lang genoeg was). Door aanwezig te zijn op bijeenkomsten van bloggers, circuleerden er vrij snel foto's en namen van de anonieme bloggers, wat tot het einde van de anonimiteit leidde.

Wikipedia lijkt zich nog te bevinden in het stadium van de anonieme blogs. De meeste geregistreerde personen die er een zaak van maken artikels van nieuwkomers neer te sabelen, blinken uit door hun nietszeggende naam. Dat een misnoegde persoon op een externe site info over 11 geregistreerde Wikipedia-gebruikers kenbaar maakt, is volgens hen dan ook een aantasting van hun anonieme heerschappij op Wikipedia. Volgens de discussie die ik kon terugvinden op Wikipedia waren er al stappen ondernomen om de bewuste Wordpress-blog te laten verwijderen.

Vrij snel kwam de Wikipedia-incrowd tot inzicht dat de blokkering voor onbeperkte tijd een straf buiten proportie was, zeker omdat de bewuste gebruiker excuses aanbood. Heel het gebeuren heeft er onbedoeld voor gezorgd dat de aandacht opnieuw op de 11 namen gelegd werd, die met Google makkelijk kunnen gevonden worden.

En hoe zit het met Bvlg op Wikipedia? Een snuggere Wikipedia-gebruiker had vrij snel info over "Bvlg" gevonden. Omdat ik onder meer info over mijn werkgever aan Wikipedia toegevoegd heb, werd ik door "Fred" van vandalisme beschuldigd. Toch een vriendelijke omgeving die NL Wikipedia ...

Benedict Wydooghe, een docent aan de KATHO Hogeschool, geeft in zijn Wikipediaklas het volgende advies Werk niet anoniem. Maak een nickname aan of werk onder je eigen naam. Met een nick mag je meer fouten maken, maar ze zullen sneller aangepakt worden. Met je eigen naam straal je meer autoriteit uit en je verbindt je bijdragen aan je naam. Google zal je ook terugvinden op die manier. Sommigen vinden dit ok, anderen niet.

Hopelijk wordt dit advies niet enkel gevolgd door de studenten van zijn Wikipediaklas, het kan de transparantie enkel maar doen toenemen.

Related Posts with Thumbnails