B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 september 2013

Wikipedia NL statistieken

Op de Nederlandstalige Wikipedia is er een speciale pagina met enkele interessante statistieken over de Nederlandstalige Wikipedia zelf.


Op het ogenblik dat dit bericht geschreven wordt, telt de Nederlandstalige Wikipedia 1.695.955 artikels. Er zijn 551.915 geregistreerde gebruikers, waarvan er 4.150 de laatste 30 dagen minstens één handeling uitgevoerd hebben.

Wikipedia is een platform dat redelijk open is. De statistieken uit het verleden zijn op enkele plaatsen terug te vinden, bijvoorbeeld op de site van de Wikimedia Foundation Dutch Wikipedia at a glance June 2013. Deze pagina geeft een overzicht dat eindigt op juni 2013.


Wikistatistics is een project waar je gedetailleerde grafieken over verschillende Wikipedia-versies kan bekijken, bijvoorbeeld ook voor de Nederlandstalige Wikipedia.


Wikistatistics laat ook toe de ruwe data in CSV-formaat te downloaden. De gegevens zijn op dit ogenblik actueel tot 20 augustus 2013. En met deze ruwe gegevens ben ik zelf aan de slag gegaan.


  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 1.690.671 artikels, een jaar terug waren er nog maar 1.064.826 artikels, wat een toename van 59% betekent.
  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 545.347 geregistreerde gebruikers, een jaar terug waren er 470.492 geregistreerde gebruikers, wat een toename van 16% betekent.
  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 3.936 actieve geregistreerde gebruikers (minstens één handeling de laatste 30 dagen), een jaar terug waren er 4.470 actieve geregistreerde gebruikers, wat een daling van 12% betekent.

Het beeld over langere periode geeft ook een interessant inzicht. Doorgaans waren er maandelijks zo'n 5.000 nieuwe artikels in de Nederlandstalige Wikipedia. De laatste maanden waren er echter veel meer nieuwe pagina's (die ongetwijfeld in bulk mode opgeladen werden) : 03/2012 - 223.601 nieuwe artikels, 04/2013 - 167.547 nieuwe artikels, 06/2013 - 98.535 nieuwe artikels.


De Nederlandstalige Wikipedia telde op 1 augustus 2013 39.293.729 edits. Het historisch beeld geeft een meer gelijkmatig beeld. Het aantal edits per maand schommelde in het verleden rond de 400.000 edits per maand.


Het aantal geregistreerde gebruikers op de Nederlandstalige Wikipedia is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De laatste jaren kwamen er elke maand zo'n 6.000 geregistreede gebruikers bij. De laatste twee maanden (juni en juli 2013) was de toename iets minder (kan misschien toeval zijn).


Het beeld van het aantal actieve gebruikers (minstens één handeling de laatste 30 dagen) sinds september 2010 geeft een eerder dalende lijn. Waar het aantal actieve geregistreerde gebruikers in 2010 nog eerder rond de 5.000 schommelde, is dit nu teruggevallen tot iets boven de 4.000. Er zijn meer maanden met een netto afname van aantal actieve geregistreerde gebruikers dan maanden met een toename.


De verhouding van het aantal actieve geregistreerde gebruikers ten opzichte van alle geregistreerde gebruikers geeft een sterk dalende lijn. In september 2010 was nog 1,5% van alle geregistreerde gebruikers actief, in juli 2013 was dit teruggevallen tot 0,7%. De Nederlandstalige Wikipedia slaagt er nog steeds in nieuwe gebruikers aan te trekken, het probleem voor de Nederlandstalige Wikipedia is echter dat veel geregistreerde gebruikers afhaken. De negatieve sfeer die de Wikipedia-incrowd uitstraalt bij het beoordelen van nieuwe artikels kan daarbij een rol spelen, zie bijvoorbeeld deze blogpost.


1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 10 september, 2013 23:57, de volgende bedenking ...

De grootste nuance te plaatsen bij het aantal nieuwe artikels, is dat er ook veel (en zeer recent enorm veel) door een "bot" aangemaakt zijn.

Dat zorgt er dan ook voor dat de Nederlandstalige Wikipedia van alle "grote" Wikipedia's veruit de minst "collaboratieve" is: gemeten in diepte scoort nl.wikipedia amper 9, in vergelijking met 89 voor de Duitstalige, 97 voor de Italiaanse, 107 voor de Russische, 166 voor de Franse, 171 voor de Spaanse en 793 (!) voor de Engelstalige.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails