B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 oktober 2013

Tweetmeetleuven @ M – Museum Leuven

TweetMeetLeuven is een forum dat mensen uit het Leuvense met interesse voor social media (of toepassingen ervan) met elkaar in contact brengt. Er hebben al verschillende TweetMeetLeuven bijeenkomsten plaatsgevonden. Op 30 oktober vindt er nogmaals een TweetMeetLeuven bijeenkomst plaats.

M – Museum Leuven nodigt Tweetmeetleuven uit naar aanleiding van de vernissage van de tentoonstelling Michiel Coxcie in M op woensdag 30 oktober vanaf 19u. Op het programma staan eerst enkele presentaties over het gebruik van social media voor culturele activiteiten. Nadien kunnen de deelnemers aansluiten bij de vernissage en een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

Deze gratis activiteit staat open voor alle geïnteresseerden, mits aanmelding vooraf op tweetmeetleuvenm.eventbrite.com. Via de onderstaande button kom je rechtstreeks op het aanmeldingsformulier terecht.

Eventbrite - Tweetmeetleuven @ M – Museum Leuven

Deze nieuwe Tweetmeetleuven activiteit is een leuke gelegenheid om personen met interesse/passie voor social media en bovendien met een band met Leuven te ontmoeten en bovendien nog een interessante tentoonstelling te bezoeken.

17 oktober 2013

Verkeerslichten

Toenmalig Vlaams minister Johan Sauwens heeft er voor gezorgd dat de palen van verkeerslichten in het Vlaams Gewest zwart/geel moeten zijn in plaats van het vroegere rood/wit. De omzendbrief van 1990 was van toepassing op de verkeerslichten op gewestwegen. Door te kijken naar de kleuren van de verkeerslichten kan je een idee krijgen van de grens van het Brussels Gewest. Het Vierarmenkruispunt bevindt zich nog op Vlaams grondgebied, de verkeerslichten zijn immers zwart/geel. In de beruchte RTBF-reportage "Bye bye Belgium" moeten de passagiers van de tram uitstappen aan de "grens". In de reportage is de tram echter op Vlaams grondgebied gestopt ...


foto van Google Streetview van het Vierarmenkruispunt op het grondgebied van de gemeente Tervuren

Als je aan het Vierarmenkruispunt naar het centrum Brussel rijdt, dan kruis je na zo'n honderd meter de tramsporen. Deze palen van de overwegsignalisatie zijn rood/wit, je bevindt je immers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

foto van Google Streetview van de overweg op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Onlangs reed ik door het centrum van Kraainem, één van de zes faciliteitgemeenten rond Brussel. Het viel me op dat niettegenstaande Kraainem deel uitmaakt van het Vlaams Gewest, de verkeerslichten toch nog steeds in het rood/wit uitgedost zijn. Het feit dat de meerderheid in de Kraainemse gemeenteraad niet opgezet is met sommige besluiten van de Vlaamse overheid zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor de kleurkeuze.

foto van Google Streetview van de Arthur Dezangrélaan te Kraainem

Sommige politici en inwoners uit Kraainem misschien wel willen ondergebracht worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar de nieuwe verkeerslichten in dat Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn niet meer in het rood/wit, maar wel in donkergrijs. Het Kunst-Wet kruispunt is al een tijdje uitgerust met dergelijke grijze palen, zoals ook blijkt uit de onderstaande foto.


foto van het Kunst-Wet kruispunt

Zou Kraainem (en misschien ook de andere faciliteitengemeenten) binnenkort donkergrijze verf aanschaffen om de verkeerslichten conform te maken aan die te Brussel ?

Twitter gebruikers in België

Op de Peerreach blog staat een interessant bericht over het aantal Twitter Nederlandstalige gebruikers.

Volgens Twitter zijn er 215 miljoen maandelijke actieve gebruikers, maar Twitter geeft geen opdeling per land. Een Twitter-gebruiker kan een locatie opgeven in zijn Twitter-profiel, maar is hiertoe helemaal niet verplicht. Er is bovendien geen enkele controle op de opgegeven locatie. Sommige locaties zijn helemaal niet eenduidig, Zwijndrecht kan zowel betrekking hebben op de Belgische gemeente als op de Nederlandse gemeente. En Limburg kan je terugvinden in België, Nederland en Duitsland.

PeerReach heeft het aantal maandelijke twitterende gebruikers geschat op 115 miljoen, of iets meer dan de helft van de actieve Twitter-gebruikers.

Peerreach heeft ook een poging gedaan om de Nederlandstalige Twitter-gebruikers te detecteren. Er zouden in totaal 5 miljoen Nederlandstalige Twitter accounts zijn, waarvan er 1,05 miljoen Nederlandstalige gebruikers maandelijks minstens één bericht publiceren.

Van de 1.05 miljoen accounts zijn er nog steeds volgens Peerreach 60.000 (+/- 25.000) naar België te herleiden.

Als er 60.000 (+/- 25.000) Nederlandstalige Twitter-gebruikers in België zouden zijn die maandelijks iets publiceren, dan moet het totaal Belgische Twitter-gebruikers een pak hoger zijn. In België wordt er immers ook nog in het Frans en het Engels getweet (en vermoedelijk nog in een heleboel andere talen waaronder het Spaans of het Turks). Er zijn geen statistieken over de verdeling van het aantal Twitter-gebruikers per taal in België.

De Vlamingen vormen zo'n 60% van de Belgische bevolking (bron). Als dezelfde verhouding genomen wordt voor het aantal Twitter-gebruikers, zouden we uitkomen op 100.000 actieve Twitter-gebruikers in België.

Franstaligen zijn minder actief op Twitter in vergelijking met Vlamingen, maar dan zijn er ook nog de Twitterende expats in Brussel evenals de Belgen die niet hun moedertaal maar wel het Engels hanteren op Twitter. Indien de Nederlandstalige Twitter-gebruikers maar de helft van de Belgische Twitter-gebruikers zouden uitmaken, dan zouden er 120.000 actieve Twitter-gebruikers in België te situeren zijn.

Op basis van de informatie vrijgegeven door Peerreach zouden er bijgevolg 100.000 tot 120.000 actieve Twitter-gebruikers in België kunnen zijn. Naar mijn aanvoelen lijkt mij dit een pessimistische schatting. Hoe gaat Peerreach om met Twitter-gebruikers die geen locatie in hun Twitter-profiel opgeven? Hoe gaat Peerreach om met Twitter-gebruikers die verbasterd Nederlands hanteren in hun tweets, worden die tweets als Nederlandstalig herkend? Het is best mogelijk dat de 100.000 tot 120.000 actieve gebruikers een onderschatting is. Het probleem is echter dat er vermoedelijk niemand een idee heeft hoe groot de onderschatting zou kunnen zijn. Zolang er geen betere bronnen zijn, zullen we het met de schatting van 100.000 tot 120.000 actieve Twitter-gebruikers in België moeten doen.

14 oktober 2013

Sokpoppen

Een sokpop is een extra online account aangemaakt om een bepaald doel te bereiken. Vorige week is er een netwerk ontdekt van meer dan 300 sokpoppen die tot doel hadden artikels over bedrijven te plaatsen op de Engelstalige Wikipedia (bronnen : Dailydot en Wikipedia Signpost).

Wikipedia heeft een moeilijke verhouding met bedrijven. Als je je als gebruiker registreert op Wikipedia, dan mag dit niet met een bedrijfsnaam. In de Nederlandstalige Wikipedia, die nog strikter is, mag een combinatie van een naam met een bedrijf evenmin (zoals JanBelgacom). Betaald worden om een artikel op Wikipedia te laten verschijnen is een praktijk die volgens Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia, niet toegelaten is. Indien personen konden geïdentificeerd worden als betaalde editor, dan werden ze als gebruiker verwijderd.

De negatieve houding van de Wikimedia-incrowd tegenover betaalde Wikipedia-edits heeft niet kunnen verhinderen dat er toch bedrijven ontstonden die publiek hun diensten aanboden. Het bedrijf Wiki-PR zegt naar eigen zeggen beroep te kunnen doen op 45 Wikipedia-editors en minstens één Wikipedia-admin. Het opzetten van een Wikipedia-artikel voor een bedrijf zou naar verluidt tussen 500 en 2.000 USD kosten, met bijkomende onderhoudsformule van 50 tot 99 USD per maand.


De duikboten die het werk voor Wiki-PR deden zijn dus blijkbaar ontmaskerd. De Wikipedia-artikels die ze aangemaakt hebben, worden ondertussen verwijderd. Dit is enerzijds te begrijpen, maar anderzijds indien het relevante informatie is, is het spijtig dat die artikels verwijderd worden enkel en alleen door de auteurs.

De Wikipedia-incrowd is allesbehalve opgezet met de activiteiten van Wiki-PR. Het is af te wachten welke (juridische) stappen de Wikimedia Foundation tegen dit bedrijf en deze praktijken zal ondernemen.

08 oktober 2013

Pinterest

Gisterennamiddag presenteerde Sophie Van Neck van Insites Consulting op de derde sessie van het Vlerick Conversation Platform van dit jaar een case study van het gebruik van Pinterest door het kledingmerk Diesel. De slides kan je ondertussen al op Slideshare bekijken.Het onderzoek van Insites Consulting bestond uit de combinatie van drie benaderingen, een social listening benadering met behulp van een tool (Octopin), een social media netnography en een quantitatief onderzoek.

De studie leidde tot interessante inzichten wat betreft de followers van de Pinterest account van Diesel. Deze inzichten lieten Diesel toe nog betere resultaten te bekomen met een vernieuwde aanpak die nog beter inspeelde op geïdentificeerde gebruikers/doelgroep van de Pinterest account : meer followers, meer aankopen op de site dankzij doorverwijzingen, meer brand enthousiasts.

De Pinterest account van Diesel is een mooi voorbeeld van een merk dat met mooie visuele content in een B2C context actief is en bovendien op wereldwijd publiek mikt. Al bij al blijft het aantal followers van deze Pinterest account (http://www.pinterest.com/diesel/) nog eerder beperkt (9.251) , zeker als je het resultaat vergelijkt met de andere social media kanalen van Diesel.
https://twitter.com/DIESEL : meer dan 25.000 followers
https://www.facebook.com/Diesel : meer dan 3,5 miljoen likes
http://instagram.com/dieselpics : meer dan 17.000 followers
http://www.youtube.com/user/DieselPlanet : meer dan 111.000 abonnees

Indien aan al deze voorwaarden niet tegelijkertijd voldaan is (visuele content, B2C, wereldwijd), dan zal het zeer moeilijk worden om een gelijkaardig succes te bekomen met een Pinterest account. Dit bleek ook uit de discussie na de presentatie. Van de aanwezigen bleek niemand hetzelfde ambitieniveau als Diesel te hebben ...

04 oktober 2013

Belgian Social Media Monitor - oktober 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België. Er is één nieuwe gegevensbron bijgekomen, de Nederlandstalige Wikipedia. Helemaal onderaan kan u kennismaken met de evolutie van het aantal artikels, het aantal geregistreerde gebruikers en het aantal actieve gebruikers.
  • Bronnen voor het aantal Facebook-gebruikers per land zijn schaars aan het worden. Doen alsof je een Facebook-advertentie is gelukkig nog steeds een optie. Het cijfer dat Facebook geeft voor België lijkt wispulturig te zijn. Twee maanden terug was het 5,4 miljoen, vorige maand was het 5,2 miljoen en deze maand is het opnieuw 5,4 miljoen.
  • Linkedin blijft de sterke groei van meer dan 30% doorzetten, net als de voorbije maanden.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 12%, Bloggen.be 10%), andere dalen (Skyrock -9%).
  • De aangroei van het aantal geregistreerde .be domeinen groeit nog maar met 7% op jaarbasis.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin oktober 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (september 2013) en van vorig jaar (oktober 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van oktober 2012 tot oktober 2013.
Facebook
- Facebook : 5.400.000 people who live in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Zoomsphere : registered users on Facebook in Belgium: 5.013.860, al enkele maanden hetzelfde cijfer, dus deze site wordt duidelijk niet meer geactualiseerd.

Sinds enkele maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.Linkedin
- Linkedin profiles : 1.765.453 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.266 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, er is nog steeds geen opvolger
- Linkedin Jobs : 2.108 jobs in Belgium, een stijging van 15% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 100% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Argentinë en voor Zwedeb.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei lijkt zich mooi door te zetten.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.964 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 156.602 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.412.809 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.158.081 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar


Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.976.488 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor september 2013 waren er 1.412.524 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. De groei verloopt minder snel in vergelijking met enkele maanden terug. In oktober vorig jaar was er nog sprake van een jaarlijkse groei van 11%.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 139,8 miljoen blogs, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging 85% ten opzichte van vorig jaar
- 63 miljard posts, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 93% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 28ste plaats, net na Zweden en vlak voor Maleisië.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 71.045.611  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 190.175.152 leden, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

De grafiek geeft een stabiele groei aan.

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 29.491.660 leden, een plotse en stevige stijging van 87% percent ten opzichte van vorige maand

De afgelopen maand was er een plotse sprong van het aantal leden.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2012.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.

De IPO filing van Twitter vermeldt dat er 200 miljoen actieve gebruikers zijn (minstens maandelijks), 100 miljoen gebruikers komen zelfs dagelijks een kijkje nemen (bron). Hoeveel Belgen daar bij zijn is niet vermeld.


Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België niet meer vermeld.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Flickr
- Belgium group : 5.448 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.970.140 items, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
- België : deze maand was er geen betrouwbare info over het aantal foto's per zoekopdracht
- Belgique : deze maand was er geen betrouwbare info over het aantal foto's per zoekopdracht
- Belgium : deze maand was er geen betrouwbare info over het aantal foto's per zoekopdracht

De grafiek geeft de toestand tot vorige maand.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 946 foto's, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 76% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 2.270 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 175% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 37.063 foto's, een stevige stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 378% ten opzichte van vorig jaar

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 470.000, een stijging van 31% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 554% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 919.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 801% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.390.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 824% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is nog steeds zeer wispelturig. De laatste maanden lijkt het er op dat er een stevige groei is ingezet.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.329, een stijging van 33% ten opzichte van vorige maand, een daling van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 3.703, een stijging van 33% ten opzichte van vorige maand, een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 11.900, een stijging van 31% ten opzichte van vorige maand, een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaat het weer omhoog.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.187, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 23.301, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 36% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 13.341, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar

Het wispelturig beeld van Dailymotion lijkt zich de laatste maanden opnieuw te stabiliseren.
Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 9.373, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 8.540, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 54.745, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg voorlopig geen zin meer.

Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

Issuu heeft de interface vernieuwd, waarbij het aantal publicaties dat aan de zoekcriteria voldoet niet meer vermeld wordt. Er zal spijtig genoeg bijgevolg geen info meer getoond worden over Issuu publicaties voor België.


Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.


Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren. In een eerder bericht kan u nog kennismaken met verschillende bronnen van Wikipedia-statistieken en een grondige analyse van de Nederlandstalige Wikipedia.

- artikels : 1.698.160, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 555.361, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.070, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaarReacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

02 oktober 2013

Spitsstrook

Sinds begin september is de spitsstrook op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem in gebruik genomen. De spitsstrook gaat elke dag open van 14u tot 20u. Een maand later is het duidelijk dat deze spitsstrook inderdaad het beoogde resultaat oplevert, zo goed als elke avond is de E40 filevrij.

De spitsstrook zou nog beter kunnen functioneren indien een heleboel bestuurders hun gedrag zouden aanpassen. Deze bestuurders, zowel van vrachtwagens als van gewone personenwagens, wagen zich nog niet op de spitsstrook. Dit heeft tot gevolg dat de spitsstrook vaak de minst bezette rijstrook op de E40 is, de meest linkse rijstrook de meest bezette. Het is dan aanlokkelijk de spitsstrook te nemen om daar het snelst te vorderen. Maar als er geen file is, mag je buiten de bebouwde kom je rijstrook niet zomaar kiezen. Je mag niet rechts voorsteken.

Vandaar dus deze oproep, gebruik de spitsstrook, je geraakt er zelf snel op vooruit en je zorgt er bovendien ook nog voor dat de andere gebruikers van de snelweg ook sneller vooruit zullen geraken.

Related Posts with Thumbnails