B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 november 2013

Belgian Social Media Monitor - november 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België. Er is één nieuwe gegevensbron bijgekomen, globale info over Instagram.
  • De enige bron voor het aantal Facebook-gebruikers per land is doen alsof je een Facebook-advertentie plaatst. Het cijfer dat Facebook geeft voor België, is opnieuw 5,4 miljoen, hetzelfde cijfer als voor augustus en oktober 2013. In september was 5,2 miljoen. Het ziet er dus naar uit dat gedetailleerde cijfers niet meer beschikbaar zijn.
  • Linkedin blijft de sterke groei van meer dan 30% doorzetten, net als de voorbije maanden. Deze maand bleef het aantal Linkedin-gebruikers echter ter plaatse trappelen.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 11%, Bloggen.be 10%), andere dalen (Skyrock -9%).

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin november 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (oktober 2013) en van vorig jaar (november 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van november 2012 tot november 2013.

Facebook
- Facebook : 5.400.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Zoomsphere : registered users on Facebook in Belgium: 5.013.860, hetzelfde cijfer als de vorige maanden, dus deze site wordt niet meer geactualiseerd.

Sinds enkele maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.762.935 Linkedin profiles voor Belgium, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.285 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, er is nog steeds geen opvolger
- Linkedin Jobs : 2.096 jobs in Belgium, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 100% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter "Unknown" en voor China.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.029 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 157.582 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.491.010 blogs, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.168.000 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar


Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.975.436 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor oktober 2013 waren er 1.422.954 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 144,6 miljoen blogs, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging 82% ten opzichte van vorig jaar
- 65,9 miljard posts, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 88% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 30ste plaats, net na Maleisië en vlak voor Thailand.


Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 72.088.435  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 195.922.972 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar


Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 30.557.397 leden, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, na de plotse stijging van vorige maand lijkt er opnieuw een "realistische" groei te zijn


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van november 2012.


De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Zojuist waren er 75.625 dergelijke top Twitter influencers.

Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites.

FindPeople onPlus - Country Belgium gaf van maart 2012 tot vorige maand steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Ondertussen is die site er ook mee gestopt.

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België niet meer vermeld.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.


Flickr
- Belgium group : 5.489 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.989.691 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin impact op de opgevolgde indicatoren.


Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Vorige maand reeds waren er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 964 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 2.388 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 164% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 39.684 foto's, een stevige stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 362% ten opzichte van vorig jaar


Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden.
- 150 million monthly active users
- 16 billion photos shared
- 55 million average photos per day


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 465.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 244% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 911.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 473% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.350.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 423% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig. Na de stijging van de laatste maanden is plots sprake van een lichte daling.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.617, een stijging van 22% ten opzichte van vorige maand, een daling van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.397, een stijging van 19% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 14.100, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaan de lijnen weer omhoog.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.187, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 23.301, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 36% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 13.341, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar

Het wispelturig beeld van Dailymotion lijkt zich de laatste maanden opnieuw te stabiliseren.Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 9.528, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 8.665, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 55.435, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg voorlopig geen zin meer.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

Issuu heeft in mei 2013 de interface vernieuwd, waarbij het aantal publicaties dat aan de zoekcriteria voldoet niet meer vermeld wordt. Er zal spijtig genoeg bijgevolg geen info meer getoond worden over Issuu publicaties voor België.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.703.555, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 561.244, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.070, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails