B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 april 2014

Fake followers van de Vlaamse politieke partijen

Twitteraudit is een website die je een idee geeft van het aantal fake followers van een Twitter-account. Twitteraudit heeft een eigen algoritme om uit te maken of een Twitter-account "fake" is, onder meer op basis van aantal gepubliceerde berichten, de datum van het laatst gepubliceerde bericht en de verhouding tussen followers en following.

In de reeks berichten op dit blog over de aanwezigheid van de Vlaamse politieke partijen op social media mag een bericht over de fake followers van de Twitter-accounts van de Vlaamse politieke partijen niet ontbreken.
Indien de analyse van Twitteraudit correct is, is het aandeel van fake followers het laagst voor de Twitter-account van het Vlaams Belang, het aandeel van fake followers is het hoogst voor de Twitter-account van de N-VA. De scores voor de verschillende accounts variëren tussen 64% (beste score) tot 49%. De scores liggen al bij al niet zo ver uit elkaar.

Bij de analyse van Twitteraudit moet een kanttekening geplaatst worden. De scores werden voor de betrokken accounts 7 maanden terug berekend. Een herberekening is enkel maar mogelijk als je betaalt ... Laat ons bijgevolg hopen dat de geactualiseerde scores niet veel afwijken van de hier getoonde scores.

Geïnteresseerden kunnen een PDF-versie van de afbeelding via deze link bekijken.

Related Posts with Thumbnails