B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

15 april 2014

Politieke partijen op Linkedin

Sommige politici hebben de moeite genomen om een profiel aan te maken (en te onderhouden) op Linkedin. Andere zijn dan weer volledig afwezig. Bijvoorbeeld Kris Peeters en Bart De Wever heb ik er nog niet teruggevonden.

Personen die in een politieke partij actief zijn, en die dit vermeld hebben in hun persoonlijk Linkedin-profiel, hebben er voor gezorgd dat Linkedin de politieke partijen als een bedrijf beschouwt. En Linkedin biedt aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zich aan de hand van een "company page" voor te stellen. Op een dergelijke company page kan een bedrijf of organisatie status updates (berichten) publiceren, die getoond worden aan personen die "follower" zijn van de company page. De "followers" van een company page van de politieke partijen zijn in eerste instantie de medewerkers van de partij die de partij in hun profiel opgenomen hebben. Daarnaast kan iedere Linkedin-gebruiker follower worden van company pages die hem of haar interesseren.

Zijn de company pages voor de Vlaamse politieke partijen een interessant instrument om campagne te voeren? De huidige pages laten allen nog verschillende mogelijkheden voor verbetering zien.
De CD&V company page heeft al 506 followers. De CD&V vermeldt er in een eerder uitgebreide tekst waar de partij voor staat. Er wordt geen gebruik gemaakt van status updates om te communiceren naar de followers. De mogelijkheid om een foto bovenaan toe te voegen wordt nog onbenut gelaten. CD&V heeft al 170 employees op Linkedin.
Groen stelt zich zeer summier voor op de company page. De partij is sociaal, ecologisch, progressief en is een huis met vele kamers. Bondiger kan moeilijk, maar het is zeker niet inspirerend. Het feit dat de cover-foto nog niet gebruikt wordt, vrolijkt de page al evenmin op. De company page telt 245 followers en 76 employees.
N-VA stelt zich kort voor op de company page, met inbegrip van een cover-foto. N-VA telt al 707 followers en 275 employees. N-VA maakt af en toe gebruik van status updates. Linkedin laat toe dat Linkedin-gebruikers reageren op status updates, door middel van een like, een share of een comment. Veel comments zijn er nog niet op de status updates van de N-VA company page, wel een eerder beperkt aantal likes per bericht.
OpenVLD stelt zich kort voor op de company page. De naam van de page is nog steeds "VLD", het logo heeft het al wel over OpenVLD. OpenVLD telt al 552 followers en 106 employees. Van status updates is nog geen sprake. Een cover-foto ontbreekt eveneens.
Voor sp.a is de omschrijving van de partij eerder kort. Gelukkig is er al een cover-foto. sp.a telt 210 followers en 108 employees op Linkedin. Van status updates wordt al gebruik gemaakt. De laatste status update dateert echter al van een maand terug, het is bijgevolg geen communicatiekanaal dat intensief gebruikt wordt. De interacties op de gepubliceerde status updates zijn beperkt tot enkele likes.
De company page van Vlaams Belang is allesbehalve verzorgd. Er is geen logo of een cover-foto opgeladen, de company page verwijst niet naar de website van de partij, maar naar de persoonlijke pagina van Tanguy Veys. In de omschrijving wordt zowel gebruik gemaakt van het Engels en het Nederlands. Dit kan duidelijk beter. Van status updates is ook geen sprake. Deze company page heeft maar 26 followers en 23 employees.

Het onderstaande plaatje geeft het overzicht van de onderzochte pages van de Vlaamse politieke partijen.
Company pages kunnen voor de politieke partijen een bijkomend kanaal zijn om boodschappen te verspreiden. In eerste instantie zullen dit boodschappen zijn die naar de eigen achterban verspreid worden. De Linkedin-gebruikers die deel uitmaken van deze achterban (omdat ze bijvoorbeeld op lokaal niveau actief zijn in de partij), kunnen de boodschappen van de partij verder verspreiden, door een like, share of comment. Het moet voor een partij zeker haalbaar zijn de eigen militanten op te roepen de Linkedin page van de partij te volgen en de boodschappen van de page verder te verspreiden. Vlamingen hebben de neiging om hun politieke voorkeur niet aan de grote klop te hangen. Of "gewone" Linkedin-gebruikers, die geen lid zijn van een partij, zich zullen outen als follower van de page van een partij op Linkedin lijkt me voor veel Vlamingen voorlopig een stap te ver.

Op dit ogenblik wordt het potentieel dat Linkedin biedt door de Vlaamse politieke partijen nog onvoldoende benut. De aantallen van followers en employees (vermoedelijk zijn dit de verkozenen en de militanten) zijn nog heel laag.
Het ziet er niet naar uit dat de Vlaamse politieke partijen voor de huidige verkiezingscampagne zwaar zullen inzetten op Linkedin. Maar met een beperkte investering kunnen boodschappen die de partijen op de andere kanalen inzetten ook op Linkedin verspreid worden. We zullen moeten afwachten of dit inderdaad de komende weken het geval zal zijn.

Related Posts with Thumbnails