B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 oktober 2014

Ello in België

Zal Ello, het laatst gehypete sociaal netwerk ook in België doorbreken? In een bericht vorige week maakte ik reeds bekend dat ik al zo'n 500 Ello-accounts had kunnen linken aan België. Ello-gebruikers zijn niet verplicht een (al dan niet geldige) locatie op te geven. Ello-gebruikers kunnen bovendien hun profiel verbergen voor niet aangelogde gebruikers. Op basis van gegevens in het Ello-profiel, op basis van Twitter-profielen vermeld in het Ello-profiel, op basis van de gebruikersnaam, op basis van de followers/following staat de teller van het aantal (niet afgeschermde) Belgische Ello-accounts ondertussen al op 840.

In welke mate zijn deze 840 Belgische Ello-accounts al actief?

Hoeveel berichten hebben de Belgische Ello-accounts al gepubliceerd?
38% van de Belgische Ello-accounts hebben nog geen enkel bericht gepubliceerd.
24% van de Belgische Ello-accounts hebben al één bericht gepubliceerd.
19% van de Belgische Ello-accounts hebben al vier of meer berichten gepubliceerd.
Hoeveel andere Ello-accounts worden er al gevolgd?
Ello-accounts kunnen voorlopig enkel bekomen worden na een "invite". Bij de start van de account telt de nieuwe account onmiddellijk twee following, de account die de invite doorgestuurd heeft en de @Ello-account.
3 Ello-accounts volgen maar 1 andere Ello-account - zij hebben al één account verwijderd.
13% van de Ello-accounts volgen twee Ello-accounts - vermoedelijk de accounts van bij de start.
15% van de Ello-accounts volgen meer dan 30 Ello-accounts.
Door hoeveel Ello-accounts wordt een account gevolgd?
Van bij de start heeft een Ello-account twee following en tegelijkertijd ook één follower, namelijk de account die de invite doorgestuurd heeft.
2 Ello-accounts volgen geen enkele andere Ello-account, ze worden niet meer gevolgd door de account die hen de invite bezorgd heeft.
7% van de Ello-accounts hebben één enkele Ello-account als volger, vermoedelijk de afzender van de invite.
14% van de Ello-accounts hebben meer dan 30 volgers.
Al bij al blijkt de activiteit van de Belgische Ello-gebruikers op dit ogenblik nog eerder beperkt te zijn. Een doorsnee Belgische Ello-gebruiker heeft al 1 bericht gepubliceerd, volgt 9 andere Ello-accounts en wordt door 9 andere Ello-accounts gevolgd. Als je bedenkt dat Ello nog maar enkele weken bekendheid geniet in het social media wereldje, vallen de cijfers misschien nog wel mee - vermoedelijk zijn ze hoger dan de cijfers voor Twitter op hetzelfde tijdstip.

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg.

Related Posts with Thumbnails