B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 oktober 2014

Top Ello-accounts in België

Naar het einde van september was de Belgische social media scene op zoek naar invitations voor Ello, de laatste hype in sociaalmedialand. Ondertussen lijkt de hype al over te zijn. Iedereen die een invitation wou heeft er blijkbaar een bekomen.

Ik heb een poging gedaan om de Belgische Ello-accounts op te sporen die het meeste berichten al gepubliceerd hebben, die de meeste ander Ello-accounts volgen (following), en die door het meeste aantal Ello-accounts gevolgd worden (followers). En om het nog wat interessanter te maken, op de onderstaande grafiekjes kan u ook de evoluties van de indicatoren zien sinds begin oktober tot 19 oktober.

De meest productieve Ello-gebruiker uit België is op dit ogenblik @valentinopalumbo, met op dit ogenblik 57 posts. Wereldwijd is @faces de top poster met zojuist al 73935 posts. Om in de Belgische top 10 terecht te komen moet je nu minstens 22 posts gepubliceerd hebben. Uit de onderstaande grafiek kan je afleiden dat Ello-ebruikers in de top 10 bijna elke dag nog een of meerdere berichten publiceerden sinds begin oktober.
De Belgische Ello-account die het grootste aantal Ello-accounts volgt is @talkingheads. Op dit ogenblik volgt @talkingheads 923 Ello-accounts. Om in de Belgische top 10 te komen moet een Belgische Ello-gebruiker minstens 145 Ello-accounts volgen. Uit de grafiek valt af te leiden dat de laatste week er amper beweging was wat betreft het volgen van andere Ello-accounts.
De Belgische Ello-account die door het grootste aantal Ello-accounts gevolgd wordt is @talkingheads. Op dit ogenblik heeft @talkingheads 318 volgers. Om in de Belgische top 10 te komen moet een Belgische Ello-gebruiker minstens 108 volgers hebben. Uit de grafiek valt af te leiden dat de laatste week er amper beweging was wat betreft het volgen van andere Ello-accounts.
De belangstelling voor Ello lijkt in België wat stilgevallen te zijn. Ik ben benieuwd of Ello er in slaagt een tweede adem te vinden.

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg.

Related Posts with Thumbnails