B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 november 2014

Ello profielen

Dat het op Ello geen drukke bedoeling is, kon u al meermaals lezen op dit blog en elders. Ondertussen blijf ik toch af en toe toch nog nieuwe Belgische accounts vinden. Ik heb bovendien de indruk dat Ello recent nog nieuwe personen heeft aanvaard.

De onderstaande woordenwolk is aangemaakt met wordle.net op basis van de profielinfo van meer dan 1300 Belgische Ello-accounts.
Welke Belgen kan je nu al op Ello vinden?
  • Personen die Belgium, Belgian, België of Belgique expliciet in hun profiel vermelden (is evident, want criterium om de account als Belgisch te herkennen).
  • Het zijn doorgaans personen die iets met social media te maken hebben (geen verrasing).
  • Digital en Marketing wordt ook vaak vermeld  (nogmaals geen verrasing).
  • Vaak studenten (EHSAL, HoGent, HoWest, PXL, IHECS, Thomas More, UGent, KULeuven, ...)
  • Qua profielen zijn er onder meer photographers, DJ's, designers, developers, journalisten en ook managers.
  • Als locaties springen Antwerpen en Brussels er uit.
  • Music is een term die regelmatig vermeld wordt in de profielen.
Indien de bovenstaande termen op u van toepassing zijn, haast u dan naar ello.co, vraag een invitation aan, of zoek een bestaande gebruiker die nog een invite over heeft. Misschien wordt het daar dan eindelijk een beetje drukker ...

24 november 2014

EMSOC survey

Het EMSOC project - ‘User Empowerment in a Social Media Culture’ - is een project van verschillende universitaire onderzoeksgroepen (UGent, VUB en KULeuven) om de impact van social media op het dagelijkse leven van de Vlamingen na te gaan. Vorige week kwamen de resultaten van de EMSOC survey uitvoerig aan bod in de pers, naar aanleiding van een studiedag die op 20 november plaatsvond.

De Standaard - Drie op de vier Vlamingen zit elke dag op Facebook
Bijna 8 op de 10 Vlamingen heeft een account op Facebook en 94 procent daarvan meldt zich dagelijks aan op de site. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat iMinds, MICT en UGent in mei en juni 2014 uitvoerden in het kader van het project ‘User Empowerment in a Social Media Culture’.

De Morgen - Verslaafd? Bijna alle Vlaamse Facebook-gebruikers melden zich dagelijks aan
Bijna 8 op de 10 Vlamingen hebben een account op Facebook en 94 procent meldt ze zich dagelijks aan op de site. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat iMinds, MICT en UGent in mei en juni 2014 uitvoerden in het kader van het project User Empowerment in a Social Media Culture" (EMSOC).

Volgens informatie beschikbaar op de site van de iMinds-MICT-UGent onderzoeksgroep is de survey ingevuld door 2.332 respondenten (Vlamingen van 16 en ouder). Het volledige rapport is beschikbaar als PDF.

Dit is informatie over de respondenten. Bizar genoeg is de gemiddelde leeftijd op het eerste zicht maar liefst 423 (zou de comma ontbreken ?). Het zou ook 42 kunnen zijn met voetnoot 3, waar de cryptische info "SD Age = 16.41" staat (vermoedelijk de standaarddeviatie).
Iets verder in het rapport staat aangegeven op welke netwerksites de respondenten actief zijn. De antwoorden van de respondenten worden in de communicatie voorgesteld als zijnde van toepassing voor de ganse Vlaamse bevolking.

Volgens de EMSOC survey is dit telkens het aandeel van de Vlamingen die aanwezig zijn op de sociaalnetwerksites.

Facebook : 79% is aanwezig, 94% gebruikt het dagelijks
Google+ : 54% is aanwezig, 66% gebruikt het dagelijks
Linkedin : 37% is aanwezig, 38% gebruikt het dagelijks
Twitter : 36% is aanwezig, 85% gebruikt het dagelijks
Instagram : 19% is aanwezig, 76% gebruikt het dagelijks
Pinterest : 17% is aanwezig, 45% gebruikt het dagelijks
Foursquare : 13% is aanwezig, 71% gebruikt het dagelijks
Snapchat : 13% is aanwezig, 87% gebruikt het dagelijks
Vine : 6% is aanwezig, 41% gebruikt het dagelijks

Volgens de FOD Economie waren er op 1 januar 2014 6.410.705 Vlamingen. Laat ons nu even aan het werk gaan door de gegevens van de EMSOC survey te combineren met de omvang van Vlaamse bevolking. Bovendien kunnen de cijfers ook vergeleken worden met publiek beschikbare gegevens over het gebruik van de sociaalnetwerksites door Belgen.

Facebook
79% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
94% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 79% = 5.064.457 Vlamingen op Facebook
    6.410.705 x 79% x 94% = 4.760.590 Vlamingen die dagelijks Facebook gebruiken
Volgens de Belgian Social Media Monitor zijn er 5,6 miljoen Belgen op Facebook, dus met inbegrip van de Brusselaars en de Walen. Deze info is gebaseerd op Facebook Ads. Er zouden dus maar 600.000 Brusselaars en Walen op Facebook aanwezig zijn. Dit is ongeloofwaardig.

Linkedin
37% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
38% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 37% = 2.371.961 Vlamingen op Linkedin
    6.410.705 x 37% x 38% = 901.345 Vlamingen die dagelijks Linkedin gebruiken
Volgens de Belgian Social Media Monitor zijn er 2,3 miljoen Belgen op Linkedin, dus met inbegrip van de Brusselaars en de Walen. Deze info is gebaseerd op Linkedin Ads. Er zouden dus geen Brusselaars en Walen op Linkedin aanwezig zijn. Dit is nogmaals ongeloofwaardig.

Twitter
36% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
85% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 36% = 2.307.854 Vlamingen op Twitter
    6.410.705 x 36% x 85% = 1.961.676 Vlamingen die dagelijks Twitter gebruiken
De krant De Tijd had vorige week een interview met Bert Marievoet van Twitter België. In het artikel was sprake van 1 miljoen Belgen op Twitter die maandelijks actief zijn, een cijfer waar ik al enig voorbehoud bij had (zie deze blogpost). Volgens de EMSOC survey zijn er dubbel zo veel Vlamingen actief op Twitter dan volgens eigen informatie van Twitter zelf - waar dan de Brusselaars en de Walen ook nog inbegrepen zijn. Dit is volstrekt ongeloofwaardig.

Google+

54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
66% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 54% = 3.461.781 Vlamingen op Google+
    6.410.705 x 54% x 66% = 2.284.775 Vlamingen die dagelijks Google+ gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Google+ in een land. Circlecount schat het aantal Belgen op Google+ op 1.004.240. Dit aantal is aanzienlijk minder dan het aantal volgens de EMSOC survey.

Instagram
54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
76% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 19% = 1.218.034 Vlamingen op Instagram
    6.410.705 x 19% x 76% = 925.706 Vlamingen die dagelijks Instagram gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Instagram in een land.

Pinterest
54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
66% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 17% = 1.089.820 Vlamingen op Pinterest
    6.410.705 x 17% x 45% = 490.419 Vlamingen die dagelijks Pinterest gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Pinterest in een land. In maart 2014 schatte Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers in België op 45.000, heel wat minder dan het resultaat van de EMSOC survey.

De cijfers die de EMSOC survey vooropstelt wat betreft het gebruik van sociaalnetwerksites zijn volstrekt ongeloofwaardig als representatief voor de Vlaamse bevolking. Bizar is dat de onderzoekers geen moeite gedaan hebben om na te gaan of de resultaten van de survey geloofwaardige resultaten opleverden. Bovendien hebben de kranten de cijfers van de EMSOC survey overgenomen zonder er enige kanttekeningen bij te plaatsen. Het is maar de vraag of de overige resultaten van de EMSOC survey en studie geldig zijn voor alle Vlamingen.

20 november 2014

Ello top accounts

Op shello (search ello) kan je een overzicht vinden van de meest actieve gebruikers op Ello : searchello.co/topposter

Ik heb nagegaan in welke mate deze accounts al berichten gepubliceerd hebben en voornamelijk of ze recent nog actief waren. In een eerder bericht kon je reeds vernemen dat de Belgische Ello-gebruikers al grotendeels stilgevallen zijn.

Op shello most active staan 200 Ello-accounts vermeld. Van deze 200 accounts zijn er 181 die niet protected zijn, wat toelaat de berichten (eigen berichten of reacties op berichten van andere accounts) van deze accounts op te vragen.

De onderstaande grafiek geeft per dag het aantal Ello-accounts dat minstens één bericht gepubliceerd heeft.

Het oudste bericht van de Ello accounts vermeld op shello most active dateert van 8 mei 2014 (ello.co/todd). Naar het einde van augustus 2014 is er een lichte toename (van de top accounts die dagelijks actief zijn). Naar het einde van september stijgt het aantal dagelijks actieve accounts - meer dan 160 op de 181. Het aantal dagelijks actieve accounts daalt vervolgens van de piek einde september tot midden november. Van de 181 top accounts zijn er nog steeds 80 die dagelijks minstens 1 bericht publiceren. Ello is dus verre van volledig dood.

Een blik op het aantal gepubliceerde berichten van de 181 top accounts geeft een interessant beeld.

De hype van einde september valt zeer goed op, met een piek van meer dan 4000 berichten op 29 september (door de 181 top accounts). Ondertussen is het aantal berichten teruggevallen tot nog steeds meer dan 500 per dag. Ello is dus verre van volledig dood.

Het beeld van het aantal berichten per account van de start tot midden november is hieronder weergegeven.
 De top accounts die dagelijks actief zijn, publiceren dagelijks gemiddeld zo'n 10 berichten (eigen berichten en reacties op berichten van anderen). Als activiteitsgraad kan dit tellen, weliswaar voor een kleine community van top accounts. Het totaal aantal gepubliceerde berichten (en reacties) voor de 181 accounts varieert van 78 tot meer dan 4000 (ello.co/cacheflowe).

Op Twitter en Facebook zijn er ongetwijfeld accounts die veel actiever zijn dan het beeld dat hierboven van de Ello top accounts geschetst wordt. De plaatjes tonen wel dat er op zijn minst een harde kern van actieve Ello-gebruikers is. In de top 200 komt overigens minstens één account voor van een Belg: ello.co/jansegers

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg. Ik heb overigens geen ambitie om in shello most active lijst te komen. Mijn publicatievolume is veel lager dan dat van de top accounts.

1 miljoen Twittergebruikers in België

Twitter slaagt er in met de aankondiging van de opening het kantoor te Brussel in de pers te komen. In het artikel op tijd.be is de titel Twitter opent kantoor in Brussel. In het artikel is sprake van "een bereik van 1 miljoen maandelijks actieve gebruikers in België". Dit cijfer circuleerde al een tijdje informeel (op Twitter dus ...). Ik krijg regelmatig de vraag, gisteren ook nog, of dit getal kan kloppen.

Intuïtief lijkt mij dit een zeer hoog cijfer. Op een bevolking van 11 miljoen Belgen lijkt 1 miljoen actieve Twitter gebruikers zeer hoog. Dit zou inhouden dat 1 Belg op 11 maandelijks actief zou zijn. In mijn omgeving (zowel familie, vrienden als collega's) zie ik geen dergelijk aandeel van actieve Twitter gebruikers.

Een mogelijke verklaring is dat in het aantal actieve Twitter gebruikers ook de bedrijfsaccounts meegeteld worden. Bij mijn werkgever hebben we verschillende Twitter accounts aangemaakt waarvan we enkele zeer actief gebruiken. Als het er op aankomt alle Belgische Twitter accounts te tellen, dan zijn er een heleboel die ooit aangemaakt zijn maar niet of amper gebruikt worden. Bij mijn werkgever hebben wij toen het bedrijf nog een andere naam had een heleboel Twitter accounts aangemaakt, die om begrijpelijke redenen nooit meer zullen gebruikt worden. En zo zullen er ongetwijfeld nog een heleboel zijn.

Sommige sociaalnetwerksites bieden op een of andere manier publieke info over het aantal gebruikers aan. Dit is de basis voor het maandelijks overzicht dat op dit blog gepubliceerd wordt, de Belgian Social Media Monitor. Tot nu is het nog steeds giswerk naar officiële cijfers over Twitter in België. Het gerucht van de 1 miljoen gebruikers kan bijgevolg nergens geverifieerd worden.

Indien Twitter ook in België wenst door te breken in de markt van advertenties, bestaat de kans dat er toch op een of andere manier verifieerbare cijfers ter beschikking komen. In de tussentijd blijft het ongeverifieerde informatie. Dat 1 Belg op 11 elk maand actief is op Twitter lijkt mij veel te optimisch.

Als u mij nog niet volgt op Twitter, kan u dit steeds doen op @bvlg.

14 november 2014

Google Trends over Ello

Hoe zou het zijn met Ello? Niet goed als je naar het plaatje van Google Trends kijkt.

Het piekvolume van de zoekopdrachten bij Google situeerde zich tussen 23 september en de eerste week van oktober. De laatste weken wordt er opnieuw veel minder naar "Ello" gezocht. Op Ello zelf is het overigens ook zeer rustig, alhoewel er nog verschillende dappere gebruikers zijn, maar daarover meer in een volgend bericht.

05 november 2014

Ello in België

Vanaf 23 september 2014 was er eventjes een hype in het social media wereldje rond Ello. Elke Ello-gebruiker kreeg toen vijf invites om nieuwe personen aan te trekken. Dit leidde er toe dat er wereldwijd en ook in België een tijdelijke stormloop was op die invites. Er was toen sprake van meer dan 30.000 nieuwe gebruikers per uur.

Volgens het Engelstalige Wikipedia-artikel over Ello zou Ello al meer dan 1 miljoen gebruikers tellen. Hoe zou het zitten met de Belgen op Ello? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De zoekfunctie in Ello zelf werkt amper. Er is geen API om info uit Ello op te vragen. Bovendien zijn Ello-gebruikers niet verplicht hun profiel volledig in te vullen (wat bijvoorbeeld wel het geval is bij Facebook en Linkedin). Het aantal Ello-gebruikers voor een land bepalen is bijgevolg een lastige klus.

Ik heb een poging gedaan om de Belgische Ello-accounts in kaart te brengen op basis van profiel-info, op basis van de naam van de account, op basis van de hyperlinks vermeld in het profiel (bv de Twitter-account) of op basis van het de following/followers van de account. Op die wijze heb ik ondertussen 1125 Ello-account in kaart gebracht die met België te maken hebben. Dit aantal is ongetwijfeld een onderschatting. Een Ello-gebruiker kan er voor kiezen zijn of haar profiel af te schermen zodat het niet kan opgespoord worden, een zeer onvolledig profiel laat ook niet toe te bepalen of de account iets met België te maken heeft. Het is best mogelijk dat het aantal Ello-gebruikers uit België minstens dubbel zo hoog is (+/- 2250), het kunnen er ook een pak meer zijn (5.000 tot 10.000). Meer dan 10.000 Belgische gebruikers op in totaal 1 miljoen gebruikers lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.

Ello laat niet toe na te gaan wanneer een account aangemaakt werd. Ello laat daarentegen wel toe de berichten die op een Ello-account gepubliceerd werden op te vragen. Dit geeft een interessant beeld. Op de 1125 opgespoorde Belgische accounts werden tot 1 november 2014 2586 berichten gepubliceerd en 1770 reacties op berichten. Deze berichten en reacties zijn gepubliceerd op 736 verschillende Ello-accounts (65%). Op 389 Ello-accounts (35%) werd tot nu toe nog geen enkel bericht gepubliceerd.

In oktober 2014 waren er 1813 berichten op 466 verschillende accounts. De laatste week van oktober (van 25/10 tot en met 31/10) waren er nog 162 berichten van 67 verschillende accounts. Sinds 20 oktober was er geen enkele dag met meer dan 50 berichten. Deze berichten waren telkens van 37 of minder accounts. Op 30 september - toen de hype volop bezig was - waren er 254 berichten van 160 verschillende Belgische Ello-accounts.

In oktober 2014 waren er 1214 reacties op berichten op 345 verschillende accounts. De laatste week van oktober (van 25/10 tot en met 31/10) waren er nog 116 reacties op berichten van 31 verschillende accounts. Op 21 oktober waren er nog 26 reacties op comments net als op 25 oktober, de overige dagen sinds 21 oktober waren er telkens minder reacties. Deze reacties waren telkens van 13 of minder accounts, dus een zeer beperkte groep. Op 30 september - toen de hype volop bezig was - waren er 189 reacties op berichten van 118 verschillende Belgische accounts.

De activiteit van de Belgische Ello-accounts is vanaf midden oktober teruggevallen tot doorgaans minder dan 50 berichten en minder dan 20 reacties op berichten per dag. Het aantal actieve Belgische Ello-accounts per dag is doorgaans beperkt tot een 30-tal (van de 1125 reeds in kaart gebrachte accounts). Deze beperkte bedrijvigheid brengt overigens ook met zich mee dat de laatste weken er zo goed als geen nieuwe Belgische Ello-accounts meer aangemaakt werden. Ofwel zijn de invites op, ofwel voelt er zich niemand meer aangesproken om op Ello een kijkje te nemen.

De afgelopen weken werd Ello vaak vergeleken met een kerkhof. Het voorbije weekend werden de Belgische kerkhoven druk bezocht en versierd met bloemen. Druk was het afgelopen weekend allerminst op Ello en bloemen zijn er niet te vinden ...

03 november 2014

Belgian Social Media Monitor - november 2014

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn enkele hoogtepunten deze maand.
* Facebook telt in België nog steeds 5,6 miljoen gebruikers en is daarmee de belangrijkste sociaalnetwerksite in België. Facebook lijkt volgens de zelf verstrekte gegevens niet meer te groeien in België.
* Bij Facebook zijn er op een jaar tijd nog maar 4% nieuwe gebruikers bijgekomen.
* Bij Linkedin zijn er op een jaar tijd 31% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei lijkt al een tijdje rond de 30% schommelen.
* Sommige blogplatformen groeien nog steeds met meer dan 10% (Bloggen.be, Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
* Voor Ello, de laatste hype in het social media wereldje, zijn er nog geen officiële statistieken, het aantal Belgische gebruikers is beperkt, net als het aantal gepubliceerde berichten.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin november 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (oktober 2014) en van vorig jaar (november 2013).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van november 2013 tot november 2014.
Ello
De de laatste hype in het social media wereldje is op dit ogenblik Ello. Op dit ogenblik is deze site nog enkel toegankelijk voor personen met een invite. Elke persoon die al een account te pakken heeft, kan zelf vijf invite uitdelen. In de praktijk is het zeer eenvoudig om iemand te vinden die nog een invite over heeft. Op dit ogenblik heb ik al 1100 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Meer nieuws hierover in de loop van volgende week. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Facebook
- Facebook : 5.600.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand (eigenlijk al sinds maart 2014), een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 4 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 16 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 140 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 477.940 checkins.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.308.972 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.400 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 2.815 jobs in Belgium, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 27.408 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor Rusland.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.Vooral de stijging van Linkedin Jobs valt op.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus en nadien nogmaals op een event in oktober bleek dat er toch bestaat dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden).

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin oktober 2014 waren er 90.692 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte ddalng ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,037 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 82% ten opzichte van vorig jaar.

CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 1.009.203 gebruikers, een (onverklaarbare) daling van 1% ten opzichte van vorige maand.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.741 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 174.226 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.448.610 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, zo goed als status quo ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.291.066 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 209,5 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- 95,1 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina gaven ze tot begin april 2014 info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Spijtig genoeg wordt het cijfer nu niet meer geactualiseerd.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Drupal

Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.124.402 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium

Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.957.336 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 226.620.758 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 83.121.790 leden, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 172% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 5.961 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.208.601 items, een zeer beperkte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 4.064 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 322% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 5.374 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 125% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info nog steeds niet aangepast sinds april 2014.
- 200 million monthly active users
- 20 billion photos shared
- 60 million average photos per day
Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 71.662 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 247.905 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 2.094.811 photos, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 419.000, een daling van 20% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 968.000, een daling van 43% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.450.000, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 21% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.791, een daling van 21% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 7.769, een daling van 43% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 77% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 24.000, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 70% ten opzichte van vorig jaar

Sinds deze maand is er een plotse daling, zonder duidelijke verklaring.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.200+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 40.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 20.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand

De grafiek hieronder geeft nog de situatie tot vorige maand tot mei 2014.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 13.768, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 12.778, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 83.873, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.794.801, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 639.685, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4136, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor oktober 2014 waren er 1.483.709 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2013.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails