B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 november 2014

Ello in België

Vanaf 23 september 2014 was er eventjes een hype in het social media wereldje rond Ello. Elke Ello-gebruiker kreeg toen vijf invites om nieuwe personen aan te trekken. Dit leidde er toe dat er wereldwijd en ook in België een tijdelijke stormloop was op die invites. Er was toen sprake van meer dan 30.000 nieuwe gebruikers per uur.

Volgens het Engelstalige Wikipedia-artikel over Ello zou Ello al meer dan 1 miljoen gebruikers tellen. Hoe zou het zitten met de Belgen op Ello? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De zoekfunctie in Ello zelf werkt amper. Er is geen API om info uit Ello op te vragen. Bovendien zijn Ello-gebruikers niet verplicht hun profiel volledig in te vullen (wat bijvoorbeeld wel het geval is bij Facebook en Linkedin). Het aantal Ello-gebruikers voor een land bepalen is bijgevolg een lastige klus.

Ik heb een poging gedaan om de Belgische Ello-accounts in kaart te brengen op basis van profiel-info, op basis van de naam van de account, op basis van de hyperlinks vermeld in het profiel (bv de Twitter-account) of op basis van het de following/followers van de account. Op die wijze heb ik ondertussen 1125 Ello-account in kaart gebracht die met België te maken hebben. Dit aantal is ongetwijfeld een onderschatting. Een Ello-gebruiker kan er voor kiezen zijn of haar profiel af te schermen zodat het niet kan opgespoord worden, een zeer onvolledig profiel laat ook niet toe te bepalen of de account iets met België te maken heeft. Het is best mogelijk dat het aantal Ello-gebruikers uit België minstens dubbel zo hoog is (+/- 2250), het kunnen er ook een pak meer zijn (5.000 tot 10.000). Meer dan 10.000 Belgische gebruikers op in totaal 1 miljoen gebruikers lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.

Ello laat niet toe na te gaan wanneer een account aangemaakt werd. Ello laat daarentegen wel toe de berichten die op een Ello-account gepubliceerd werden op te vragen. Dit geeft een interessant beeld. Op de 1125 opgespoorde Belgische accounts werden tot 1 november 2014 2586 berichten gepubliceerd en 1770 reacties op berichten. Deze berichten en reacties zijn gepubliceerd op 736 verschillende Ello-accounts (65%). Op 389 Ello-accounts (35%) werd tot nu toe nog geen enkel bericht gepubliceerd.

In oktober 2014 waren er 1813 berichten op 466 verschillende accounts. De laatste week van oktober (van 25/10 tot en met 31/10) waren er nog 162 berichten van 67 verschillende accounts. Sinds 20 oktober was er geen enkele dag met meer dan 50 berichten. Deze berichten waren telkens van 37 of minder accounts. Op 30 september - toen de hype volop bezig was - waren er 254 berichten van 160 verschillende Belgische Ello-accounts.

In oktober 2014 waren er 1214 reacties op berichten op 345 verschillende accounts. De laatste week van oktober (van 25/10 tot en met 31/10) waren er nog 116 reacties op berichten van 31 verschillende accounts. Op 21 oktober waren er nog 26 reacties op comments net als op 25 oktober, de overige dagen sinds 21 oktober waren er telkens minder reacties. Deze reacties waren telkens van 13 of minder accounts, dus een zeer beperkte groep. Op 30 september - toen de hype volop bezig was - waren er 189 reacties op berichten van 118 verschillende Belgische accounts.

De activiteit van de Belgische Ello-accounts is vanaf midden oktober teruggevallen tot doorgaans minder dan 50 berichten en minder dan 20 reacties op berichten per dag. Het aantal actieve Belgische Ello-accounts per dag is doorgaans beperkt tot een 30-tal (van de 1125 reeds in kaart gebrachte accounts). Deze beperkte bedrijvigheid brengt overigens ook met zich mee dat de laatste weken er zo goed als geen nieuwe Belgische Ello-accounts meer aangemaakt werden. Ofwel zijn de invites op, ofwel voelt er zich niemand meer aangesproken om op Ello een kijkje te nemen.

De afgelopen weken werd Ello vaak vergeleken met een kerkhof. Het voorbije weekend werden de Belgische kerkhoven druk bezocht en versierd met bloemen. Druk was het afgelopen weekend allerminst op Ello en bloemen zijn er niet te vinden ...

Related Posts with Thumbnails