B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 november 2014

Ello top accounts

Op shello (search ello) kan je een overzicht vinden van de meest actieve gebruikers op Ello : searchello.co/topposter

Ik heb nagegaan in welke mate deze accounts al berichten gepubliceerd hebben en voornamelijk of ze recent nog actief waren. In een eerder bericht kon je reeds vernemen dat de Belgische Ello-gebruikers al grotendeels stilgevallen zijn.

Op shello most active staan 200 Ello-accounts vermeld. Van deze 200 accounts zijn er 181 die niet protected zijn, wat toelaat de berichten (eigen berichten of reacties op berichten van andere accounts) van deze accounts op te vragen.

De onderstaande grafiek geeft per dag het aantal Ello-accounts dat minstens één bericht gepubliceerd heeft.

Het oudste bericht van de Ello accounts vermeld op shello most active dateert van 8 mei 2014 (ello.co/todd). Naar het einde van augustus 2014 is er een lichte toename (van de top accounts die dagelijks actief zijn). Naar het einde van september stijgt het aantal dagelijks actieve accounts - meer dan 160 op de 181. Het aantal dagelijks actieve accounts daalt vervolgens van de piek einde september tot midden november. Van de 181 top accounts zijn er nog steeds 80 die dagelijks minstens 1 bericht publiceren. Ello is dus verre van volledig dood.

Een blik op het aantal gepubliceerde berichten van de 181 top accounts geeft een interessant beeld.

De hype van einde september valt zeer goed op, met een piek van meer dan 4000 berichten op 29 september (door de 181 top accounts). Ondertussen is het aantal berichten teruggevallen tot nog steeds meer dan 500 per dag. Ello is dus verre van volledig dood.

Het beeld van het aantal berichten per account van de start tot midden november is hieronder weergegeven.
 De top accounts die dagelijks actief zijn, publiceren dagelijks gemiddeld zo'n 10 berichten (eigen berichten en reacties op berichten van anderen). Als activiteitsgraad kan dit tellen, weliswaar voor een kleine community van top accounts. Het totaal aantal gepubliceerde berichten (en reacties) voor de 181 accounts varieert van 78 tot meer dan 4000 (ello.co/cacheflowe).

Op Twitter en Facebook zijn er ongetwijfeld accounts die veel actiever zijn dan het beeld dat hierboven van de Ello top accounts geschetst wordt. De plaatjes tonen wel dat er op zijn minst een harde kern van actieve Ello-gebruikers is. In de top 200 komt overigens minstens één account voor van een Belg: ello.co/jansegers

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg. Ik heb overigens geen ambitie om in shello most active lijst te komen. Mijn publicatievolume is veel lager dan dat van de top accounts.

Related Posts with Thumbnails