B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

24 november 2014

EMSOC survey

Het EMSOC project - ‘User Empowerment in a Social Media Culture’ - is een project van verschillende universitaire onderzoeksgroepen (UGent, VUB en KULeuven) om de impact van social media op het dagelijkse leven van de Vlamingen na te gaan. Vorige week kwamen de resultaten van de EMSOC survey uitvoerig aan bod in de pers, naar aanleiding van een studiedag die op 20 november plaatsvond.

De Standaard - Drie op de vier Vlamingen zit elke dag op Facebook
Bijna 8 op de 10 Vlamingen heeft een account op Facebook en 94 procent daarvan meldt zich dagelijks aan op de site. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat iMinds, MICT en UGent in mei en juni 2014 uitvoerden in het kader van het project ‘User Empowerment in a Social Media Culture’.

De Morgen - Verslaafd? Bijna alle Vlaamse Facebook-gebruikers melden zich dagelijks aan
Bijna 8 op de 10 Vlamingen hebben een account op Facebook en 94 procent meldt ze zich dagelijks aan op de site. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat iMinds, MICT en UGent in mei en juni 2014 uitvoerden in het kader van het project User Empowerment in a Social Media Culture" (EMSOC).

Volgens informatie beschikbaar op de site van de iMinds-MICT-UGent onderzoeksgroep is de survey ingevuld door 2.332 respondenten (Vlamingen van 16 en ouder). Het volledige rapport is beschikbaar als PDF.

Dit is informatie over de respondenten. Bizar genoeg is de gemiddelde leeftijd op het eerste zicht maar liefst 423 (zou de comma ontbreken ?). Het zou ook 42 kunnen zijn met voetnoot 3, waar de cryptische info "SD Age = 16.41" staat (vermoedelijk de standaarddeviatie).
Iets verder in het rapport staat aangegeven op welke netwerksites de respondenten actief zijn. De antwoorden van de respondenten worden in de communicatie voorgesteld als zijnde van toepassing voor de ganse Vlaamse bevolking.

Volgens de EMSOC survey is dit telkens het aandeel van de Vlamingen die aanwezig zijn op de sociaalnetwerksites.

Facebook : 79% is aanwezig, 94% gebruikt het dagelijks
Google+ : 54% is aanwezig, 66% gebruikt het dagelijks
Linkedin : 37% is aanwezig, 38% gebruikt het dagelijks
Twitter : 36% is aanwezig, 85% gebruikt het dagelijks
Instagram : 19% is aanwezig, 76% gebruikt het dagelijks
Pinterest : 17% is aanwezig, 45% gebruikt het dagelijks
Foursquare : 13% is aanwezig, 71% gebruikt het dagelijks
Snapchat : 13% is aanwezig, 87% gebruikt het dagelijks
Vine : 6% is aanwezig, 41% gebruikt het dagelijks

Volgens de FOD Economie waren er op 1 januar 2014 6.410.705 Vlamingen. Laat ons nu even aan het werk gaan door de gegevens van de EMSOC survey te combineren met de omvang van Vlaamse bevolking. Bovendien kunnen de cijfers ook vergeleken worden met publiek beschikbare gegevens over het gebruik van de sociaalnetwerksites door Belgen.

Facebook
79% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
94% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 79% = 5.064.457 Vlamingen op Facebook
    6.410.705 x 79% x 94% = 4.760.590 Vlamingen die dagelijks Facebook gebruiken
Volgens de Belgian Social Media Monitor zijn er 5,6 miljoen Belgen op Facebook, dus met inbegrip van de Brusselaars en de Walen. Deze info is gebaseerd op Facebook Ads. Er zouden dus maar 600.000 Brusselaars en Walen op Facebook aanwezig zijn. Dit is ongeloofwaardig.

Linkedin
37% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
38% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 37% = 2.371.961 Vlamingen op Linkedin
    6.410.705 x 37% x 38% = 901.345 Vlamingen die dagelijks Linkedin gebruiken
Volgens de Belgian Social Media Monitor zijn er 2,3 miljoen Belgen op Linkedin, dus met inbegrip van de Brusselaars en de Walen. Deze info is gebaseerd op Linkedin Ads. Er zouden dus geen Brusselaars en Walen op Linkedin aanwezig zijn. Dit is nogmaals ongeloofwaardig.

Twitter
36% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
85% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 36% = 2.307.854 Vlamingen op Twitter
    6.410.705 x 36% x 85% = 1.961.676 Vlamingen die dagelijks Twitter gebruiken
De krant De Tijd had vorige week een interview met Bert Marievoet van Twitter België. In het artikel was sprake van 1 miljoen Belgen op Twitter die maandelijks actief zijn, een cijfer waar ik al enig voorbehoud bij had (zie deze blogpost). Volgens de EMSOC survey zijn er dubbel zo veel Vlamingen actief op Twitter dan volgens eigen informatie van Twitter zelf - waar dan de Brusselaars en de Walen ook nog inbegrepen zijn. Dit is volstrekt ongeloofwaardig.

Google+

54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
66% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 54% = 3.461.781 Vlamingen op Google+
    6.410.705 x 54% x 66% = 2.284.775 Vlamingen die dagelijks Google+ gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Google+ in een land. Circlecount schat het aantal Belgen op Google+ op 1.004.240. Dit aantal is aanzienlijk minder dan het aantal volgens de EMSOC survey.

Instagram
54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
76% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 19% = 1.218.034 Vlamingen op Instagram
    6.410.705 x 19% x 76% = 925.706 Vlamingen die dagelijks Instagram gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Instagram in een land.

Pinterest
54% van de respondenten heeft een account volgens de EMSOC survey
66% gebruikt deze dagelijks volgens de EMSOC survey
    6.410.705 x 17% = 1.089.820 Vlamingen op Pinterest
    6.410.705 x 17% x 45% = 490.419 Vlamingen die dagelijks Pinterest gebruiken
Er zijn geen officiële bronnen over het gebruik van Pinterest in een land. In maart 2014 schatte Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers in België op 45.000, heel wat minder dan het resultaat van de EMSOC survey.

De cijfers die de EMSOC survey vooropstelt wat betreft het gebruik van sociaalnetwerksites zijn volstrekt ongeloofwaardig als representatief voor de Vlaamse bevolking. Bizar is dat de onderzoekers geen moeite gedaan hebben om na te gaan of de resultaten van de survey geloofwaardige resultaten opleverden. Bovendien hebben de kranten de cijfers van de EMSOC survey overgenomen zonder er enige kanttekeningen bij te plaatsen. Het is maar de vraag of de overige resultaten van de EMSOC survey en studie geldig zijn voor alle Vlamingen.

4 Bedenking(en) :
Blogger Paul Cobbaut had op 24 november, 2014 10:15, de volgende bedenking ...

"Facebook : 79% is aanwezig, 94% gebruikt het dagelijks"

Adverteerders zullen het graag lezen, maar het blijft onzin. De meerderheid van de mensen die ik regelmatig ontmoet (vooral 40-ers) hebben geen facebook account.

paul

 
Blogger Chen had op 24 november, 2014 16:13, de volgende bedenking ...

Blijft het niet declaratief gedrag gaan afwegen tov werkelijk gedrag?

 
Anonymous Anoniem had op 25 november, 2014 15:33, de volgende bedenking ...

Bruno,

Ik ben het met je eens dat de resultaten moeilijk generaliseerbaar zijn voor de gehele Vlaamse bevolking (maar dat probleem stelt zich volgens mij bij nagenoeg elk statistisch onderzoek).
Het lijkt me hoe dan ook niet slecht om een aanvullend stuk te schrijven waarbij je de onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van de survey uitnodigt. Zo kunnen ze in detail te vertellen/verklaren hoe ze precies aan hun bevindingen zijn gekomen. Dat zou een de nogal ironisch tekortkoming in het huidige stuk wegwerken. Net als de kranten die je verwijt geen verder vragen te stellen bij het rapport, laat je het hier eveneens na om vragen te stellen aan de onderzoekers zelf. Dat lijkt me toch een cruciale stap om een faire beoordelingen te maken, denk je niet?

Aan Paul Cobbaut:

"De meerderheid van de mensen die ik regelmatig ontmoet (vooral 40-ers) hebben geen facebook account."
Deze uitspraak lijkt me al evenmin van toepassing op de gehele Vlaamse bevolking. Ik betwijfel ten stelligste dat je op regelmatige basis meer dan een paar tientallen, misschien enkele honderden mensen ontmoet die jou vertellen of ze al dan niet Facebook gebruiken. Dergelijke aantallen zijn statistisch al even verwaarloosbaar als die van het onderzoek zelf. Bovendien maken de 40-plusser slechts 3 244 454 mensen (in 2008 - http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/vlaanderen/) slechts 52,6 % van de Vlaamse bevolking uit. Gezien de enge demografische spreiding van die groep is ook daar weer geen generalisatie mogelijk. Kort: je kritiek op het onderzoek mag dan terecht zijn, je argument om het te staven slaat nergens op.

Chen:
Je bedoelt waarschijnlijk 'gerapporteerd gedrag'. De term 'declaratief gedrag' is afkomstig uit de psychologie en verwijst naar "(talig)gedrag gericht op het bekomen van
gedeelde aandacht en het delen van interesse met betrekking tot een object of een
gebeurtenis" (http://buck.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/291/831/RUG01-001291831_2010_0001_AC.pdf).

 
Blogger Paul Cobbaut had op 25 november, 2014 17:12, de volgende bedenking ...

@Anoniem: Ik ben volledig akkoord met je reactie achter mijn naam. Ben me daar ook bewust van.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails