B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 december 2014

De Biker Boys

Op zondagavond kan je de volgende weken op één de lotgevallen van De Biker Boys volgen. Knap is dat de programmamakers al goed rekening houden met social media. De website van het programma (debikerboys.een.be) toont bovenaan de vier sociaalnetwerksites waarop accounts aangemaakt zijn.
De Facebook-pagina had na een week al 8762 likes: facebook.com/debikerboys
Voor Haldis, de fixer, bestaat er ook al een specifieke Facebook-pagina. Deze pagina heeft na een week ook al 5280 likes verzameld: facebook.com/haldisdefixer
De Twitter-account @debikerboys wist tot nu toe al 1355 followers aan te trekken: twitter.com/debikerboys
Op het eerste zicht is er nog geen Twitter-account voor Haldis, de fixer. Wie weet komt die er nog ...

Op de Instagram-account voor De Biker Boys zijn al 5 posts verschenen. Deze Instagram-account heeft al 1,1k followers: instagram.com/debikerboys
Zelfs Pinterest is niet aan de aandacht ontsnapt, zelfs daar is er een officiële account aangemaakt. Er zijn al 5 boards, 65 pins en slechts 84 followers: www.pinterest.com/debikerboys/
Zouden de aantallen van de followers op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest voor De Biker Boys een indicatie zijn van de populariteit van deze sociaalnetwerksites in Vlaanderen? De belangrijkste conclusie zou dan kunnen zijn dat Pinterest nog onvoldoende personen weet te bekoren. Of het kan zijn dat de Vlaamse Pinterest-gebruikers niets moeten weten van de 3 Vespa-rijders ... Ze zijn vermoedelijk veel te druk bezig hun recepten, vakantielocaties, interieurplaatjes, ... te delen.

De eerste aflevering wist 1,4 miljoen kijker te bekoren (De Standaard). De enkele duizenden followers van de accounts op de sociaalnetwerksites zijn dan maar klein bier.

23 december 2014

Wikipedia gehackt

Gisteren verscheen er op de hoofdpagina van de Nederlandstalige Wikipedia vanaf 11u52 gedurende enkele minuten een aanstootgevende foto. De Nederlandse krant De Telegraaf was er snel bij en meldde het voorval al om 11u59 in dit artikel.
Strikt genomen is van hacking geen sprake, de site is niet overgenomen door een derde partij. Een geniepigaard is er op een slimme wijze in geslaagd in een van de objecten die op de hoofdpagina van de Nederlandstalige Wikipedia getoond worden een aanstootgevende foto te plaatsen.

Het voorval is snel opgemerkt door Wikipedianen, die alarm sloegen in De Wikipedia Kroeg. De foto werd daarop verwijderd, zodat de hoofdpagina er snel opnieuw uitzag zoals tevoren. Een half uurtje later werd op de Wikipedia-pagina van De Telegraaf een afbeelding vervangen door dezelfde aanstootgevende foto. Op enkele andere pagina's verscheen deze foto eveneens.

De personen die achter dit vandalisme zitten hebben maar kort kunnen genieten van hun vandalisme. De Nederlandstalige Wikipedia heeft procedures om vandalisme op te sporen en te bestraffen. Bij vandalisme door een niet-geregistreerde (en bijgevolg anonieme) gebruiker, volgt er steevast een blok voor het IP-adres van waarop de wijziging uitgevoerd werd. Dit blok kan maximaal 2 jaar bedragen. Een geregistreerde gebruiker die dergelijk vandalisme uithaalt riskeert voor altijd van de Nederlandstalige Wikipedia verbannen te worden.

Op 31 augustus 2014 meldde journalinks nog dat een heleboel Vlaamse hogescholen voor langere periodes geblokkeerd zijn op de Nederlandstalige Wikipedia, door vandalisme dat vermoedelijk door studenten vanop hun IT-omgeving uitgevoerd werd. Bij het vandalisme van de hoofdpagina zijn overigens geen Vlaamse hogescholen betrokken. Enkele IP-adressen waarop gisteren vandalisme gepleegd werd, bleken wel uit België afkomstig te zijn, de andere dan weer uit Nederland. Het vermoeden is dat enkele geblokkeerde gebruikers weerwraak probeerden te nemen.

Op de Nederlandstalige Wikipedia werden al snel maatregelen voorgesteld om dergelijk vandalisme in de toekomst te verhinderen. Bepaalde pagina's zullen een hoger niveau van beveiliging krijgen.

De aanstootgevende foto die telkens ingevoegd werd in enkele Nederlandstalige Wikipedia-pagina is overigens een foto die op Wikipedia Commons beschikbaar is, meer bepaald deze foto. Wikipedia Commons is de verzamelplaats waar alle rechtenvrije foto's van Wikipedia op kunnen geplaatst worden. In het verleden is al verschillende keren gemeld dat Wikipedia Commons pornografisch materiaal bevatte : How Wikimedia Commons became a massive amateur porn hub (25 juni 2013)Child Pornography on Wikimedia Commons (7 mei 2013), Wikipedia Distributing Child Porn, Co-Founder Tells FBI (27 april 2010)

Een ander nog minder gekend verhaal is dat Jimmy Wales Wikipedia opgestart heeft met de opbrengst van een soft-porno site Bomis (zie dit artikel van Business Insider). Volgens het Wikipedia-artikel over Bomis was Jimmy Wales niet opgezet met deze onthulling en heeft hij pogingen gedaan om dit verhaal uit Wikipedia te houden, tevergeefs dus.

Als je als gebruiker boos bent op Wikipedia (iets wat gezien het gedrag van sommige leden van de incrowd van de Nederlandstalige Wikipedia niet verwonderlijk is), dan is het toevoegen van pornografische plaatjes een domme zaak. Je wordt zo wie zo betrapt en de wijzigingen zullen binnen de kortste keren ongedaan gemaakt worden. Door het feit dat de IP-adressen van de wijzigingen zo wie zo geblokkeerd worden, kan je nog last bezorgen aan andere bona fide gebruikers, zoals de studenten en de medewerkers van de Vlaamse hogescholen.

09 december 2014

Belgian Social Media Monitor - december 2014

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn enkele hoogtepunten deze maand.
* Facebook meldt zelf voor de eerste keer sinds maart 2014 een aangroei van gebruikers in België, het zijn er ondertussen 5,8 miljoen.
* De groei van het aantal fans bij Facebook bedraagt nu 7% over de voorbije 12 maanden.
* Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 34% nieuwe gebruikers bijgekomen.
* Het aantal gebruikers van Linkedin in België is 2,355 miljoen.
* Sommige blogplatformen groeien met zo'n 10% (Bloggen.be, Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
* Voor Ello, de laatste hype in het social media wereldje, zijn er nog steeds geen officiële statistieken, het aantal Belgische gebruikers is beperkt, net als het aantal gepubliceerde berichten.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2014) en van vorig jaar (december 2013).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de belangrijkste sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2013 tot december 2014.
Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van een beperkte buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er evenmin. Afgaande op de profielinfo heb ik al zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Het totaal aantal Belgen op Ello is vermoedelijk een haal pak hoger (enkele duizenden?). Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het er een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is eerder beperkt. De laatste dagen is het er zelfs doodsstil geworden.

Facebook
- Facebook : 5.800.000 people who live in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals vorige maand gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 4 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 24 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 136 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld.
LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 492.973 checkins.
Linkedin
- Linkedin profiles : 2.355.329 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.405 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 2.881 jobs in Belgium, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 29.487 companies, een forse stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor Mexico.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.
De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).
In een Twitter-conversatie in augustus en nadien nogmaals op een event in oktober bleek dat er toch bestaat dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin oktober 2014 waren er 90.685 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte ddalng ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,116 billion accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar.

CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 1.003.028 gebruikers, een (onverklaarbare) daling van 1% ten opzichte van vorige maand.
Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.811 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 175.294 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.311.332 blogs, een zeer lichte daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.299.074 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 213,5 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- 97,6 miljard posts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina gaven ze tot begin april 2014 info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Spijtig genoeg wordt het cijfer nu niet meer geactualiseerd.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.


Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.133.039 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- in maart 2014 waren er 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium
Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.955.443 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 229.677.058 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 107.413.808 leden, een stijging van 29% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 238% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.008 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.234.749 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 4.329 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 324% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 5.702 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 122% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info nog steeds niet aangepast sinds april 2014.
- 200 million monthly active users
- 20 billion photos shared
- 60 million average photos per day

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 75.644 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 137% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 263.405 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 158% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.185.961 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 123% ten opzichte van vorig jaar
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 444.000, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.060.000, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.720.000, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.717, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 7.896, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 66% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 24.500, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 59% ten opzichte van vorig jaar

Voor de daling van het aantal Vimeo filmpjes voor Belgie de laatste maanden is er geen duidelijke verklaring.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.200+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 40.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 20.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand

De grafiek hieronder geeft nog de situatie tot vorige maand tot mei 2014.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 14.104, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 13.124, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 86.715, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.799.643, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 647.755, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde november 2014 waren er 1.488.709 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.
De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2013.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails