B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 juli 2015

Taxshift

De taxshift was een onderwerp dat de afgelopen regelmatig aan bod kwam op de sociaalnetwerksites. De communicatie rond de aangekondigde maatregelen was van die aard dat een heleboel personen het nodig vonden hun ongenoegen te uiten (iedereen gaat er 100 euro netto op vooruit, nadien was het dat dit enkel zou gelden voor wie tussen de 2000 en 2400 euro maandelijks zou verdienen ...).

Publieke bronnen waar je buzz op sociaalnetwerksites kan opvolgen zijn tegenwoordig dun gezaaid. Een van de sites waar je nog op eenvoudige wijze en bovendien gratis een idee van de buzz kan bekomen is Coosto.

Via de open interface van Coosto kan je zoekopdrachten lanceren. De resultaten die ik voor "taxshift OR "tax shift"" bekwam, kwamen hoofdzakelijk van Twitter. In de betaalde variant van Coosto zou je ook Facebook-data kunnen vinden. Coosto toont duidelijk een piek op 23 juli met meer dan 6.000 berichten. Dit aantal daalde de dagen nadien vrij snel. Zou het ongenoegen over de aangekondigde maatregel al voorbij zijn? Volgens Coosto zou maar 9% van de gedetecteerde berichten negatief van toon zijn. 7% van de berichten zou zelfs positief zijn. Mijn persoonlijke perceptie is dat er (veel) meer negatieve berichten zouden moeten zijn en eventueel zelfs minder positieve. Algoritmes voor het herkennen van sentiment staan er voor bekend af en toe steken te laten vallen ...

Hoe worden de Vlaamse partijen die deel uitmaken van de regering in verband gebracht met de taxshift? Coosto laat nogmaals toe hier een idee van te bekomen. Voor de zoekopdracht "taxshift OR "tax shift"" waren er meer dan 11.000 resultaten, met één van de partijen erbij zijn er volgens Coosto maar enkele honderden berichten. Opvallend is dat op Twitter vooral CD&V vermeld wordt in verband met de taxshift, N-VA lijkt minder vaak rechtstreeks gelinkt te worden aan de taxshift.

Zicht krijgen op de activiteit op de Facebook-pagina's van de regeringspartijen is niet evident. Via Quintly kan je gratis drie Facebook-pagina's opvolgen. Dit is bijvoorbeeld de interaction rate van de afgelopen dagen. De interaction rate is een indicator die toelaat interacties van Facebook-pagina's te vergelijken ongeacht het aantal fans.

Vanaf 21 juli vertoont de grafiek een hogere interaction rate, dus meer reacties op de berichten (over de taxshift).

De drie regeringspartijen hebben op hun eigen Facebook-pagina's berichten gepubliceerd over de taxshift. Deze berichten leverden een heleboel interacties, zowel positieve (de likes en shares) als negatieve (sommige comments). Opvallend is dat op de Facebook-berichten van N-VA heel veel comments kwamen (1179 op het bericht van 23 juli en 1264 op het bericht van 24 juli). OpenVLD kwam er op Facebook goed mee weg (263, 53 en 52 comments). De CD&V-berichten kregen meer comments - maar beduidend minder dan de berichten van N-VA (368 en 106 comments).
Volgens Coosto werd op Twitter het vaakst de link gelegd tussen CD&V en de taxshift. Als er gekeken wordt naar de interacties op de Facebook-pagina's, komen er veel meer comments op de N-VA pagina - en deze comments zijn vaak negatief. Het hangt dus van af welk netwerk je bekijkt en met welke tools je dat doet ...

23 juli 2015

Social media jobs

Er zijn zo van die momenten dat je uitkijkt naar een nieuwe job, bijvoorbeeld in het social media domein. Het goede nieuws is dat er een heleboel aanbiedingen zijn in dit domein. Het grootste aantal zoekresultaten kan je vinden op de site van de VDAB, gevolgd door LinkedIn. De andere grote jobsites hebben een minder groot aanbod (maar eventueel nog steeds de moeite ...). De onderstaande afbeelding geeft aan hoeveel zoekresultaten er op de jobsites (VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en Linkedin) te vinden waren voor de zoekterm "social media". Het aantal resultaten deze maand is vergelijkbaar met het aantal resultaten vorige maand. Bij sommige sites zijn er iets minder resultaten, bij andere - vooral LinkedIn - zijn er dan weer meer.


Als je interesse breder is dan "social media", kan je ook op zoek gaan naar een nieuwe functie in aanverwante domeinen, zoals "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation). Het minder goede nieuws is hier dat het aanbod voor deze domeinen iets minder groot is.

In de laatste grafiek kan je het overzicht zien van het aantal bekomen zoekresultaten per site de afgelopen maanden. LinkedIn toont een stijgend aantal zoekresultaten. Het beeld voor de andere sites is eerder stabiel.


Door op de afbeeldingen hierboven te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

Alle personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie, in social media domein of in een ander domein, wens ik hierbij veel succes!

22 juli 2015

Belgian Social Media Monitor - juli 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin juli 2015 geeft.

Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Nu het jaar al halverwege is, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even terug te blikken op de voorspellingen van begin dit jaar (zie hiervoor dit bericht).
 • Facebook zal naar het einde van 2015 de kaap van 6 miljoen Belgische accounts halen.
  De teller staat nu al op 5,9 miljoen, dus de 6 miljoen is zeker haalbaar. De groei op jaarbasis van het aantal Belgische Facebook-accounts is ondertussen gedaald tot 5%.
 • Linkedin zal in het 1e semester van 2015 de kaap van 2,5 miljoen Belgische members halen. Tegen het einde van het jaar zullen er vermoedelijk 2,8 miljoen Belgische members zijn.
  Linkedin heeft ondertussen al 2,577 miljoen Belgische members, de kaap van 2,5 miljoen was al in mei 2015 overschreden. Door het feit dat de groei stilletjesaan afneemt - "slechts" 19% op jaarbasis, is 2,8 miljoen Belgische members in december moeilijk haalbaar.
 • De blogplatformen zullen net als de voorbije jaren een beperkte groei kennen (tussen 1% en 10% op jaarbasis).
  Dit lijkt nog steeds het geval te zijn.
 • Het aantal geregistreerde .be domeinen zal maar in beperkte mate aangroeien, minder dan 5% op jaarbasis.
  Ondertussen zijn er al iets meer dan 1,5 miljoen geregisreerde .be domeinen. De groei op jaarbasis bedraagt nu 3%.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin juli 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (juni 2015) en van vorig jaar (juli 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van juli 2014 tot juli 2015

Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium, vorige maand waren dat er nog 5.800.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 30 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 141 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 511.741 checkins, status quo ten opzichte van vorige maand. Vermits Tomorrowland binnenkort plaatsvindt, komen daar ongetwijfeld nog een heel pak checkins bij.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.577.322 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.448 groups refering to Belgium, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 8.253 jobs in Belgium, een stijging van 142% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 206% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 23.135 companies, een daling van 27% ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar. Linkedin telt het aantal bedrijven blijkbaar op een andere manier.

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.De stijging van het aantal jobs deze maand valt sterk op.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin februari 2015 waren er 123.482 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde. Deze trend doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit, zie hiervoor ook dit bericht.


Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,623 billion accounts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.069.837 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, en eveneens een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.183 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 180.195 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 27.016.914 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.344.293 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 244,3 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- 115,0 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 19,0 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar
- 53,6 million new posts maandelijks, een daling van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- 53,8 million new comments maandelijks, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand,een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.167.666 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 254.042.147 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 163.349.754 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 175% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.348 members, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.407.208 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 5.840 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 97% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 8.369 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 100% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van de vorige maanden nog steeds niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 108.255 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 93% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 402.665 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 113% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.858.865 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 451.000, een daling van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.020.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.520.000, een stijging van 16% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.538, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.123, een stijging  van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 26.800, een stijging  van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.708, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 45.759, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 35.927, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand

Slideshare
Deze maand liet Slideshare niet toe het aantal slideshows te bepalen voor de zoekopdrachten "België", "Belgique" en "Belgium". Hopelijk zijn er opnieuw gegevens volgende maand.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.827.323, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 702.895, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.821, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand


Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde juni 2015 waren er 1.512.563 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van juli 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

08 juli 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei maand na maand kleiner wordt. 6 maanden geleden was de aangroei nog 3,8%, voor juni 2015 is de groei maar 2,1%. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,7% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.
Als we naar de evolutie per categorie kijken, vallen er geen speciale evoluties op. Net als vorige maanden neemt het aantal followers van de Twitter-accounts van de CEO's iets sneller toe (+4,1% voor de CEO's, waar de globale stijging 2,1% is). De  social media incrowd kende net als vorige maanden opnieuw de minst grote stijging (slechts 0,7%).
De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. De dalende trend is hier ook duidelijk. De globale toename bedraagt voor het eerst slechts 2,5%, alle voorgaande maanden was de toename groter.

De categorie "beursgenoteerd" stijgt net als vorige sterker dan de overige categorieën, dit is volledig te wijten aan de stijging van het aantal followers van twitter.com/ABInBevNews. De minst sterke stijging was voor de categorie "huishoudelektro".

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juni 2015 2,2%. Ook hier is dit de kleinste toename sinds de start.

Het detail per categorie toont hier evenmin grote uitschieters. De steden en de gemeenten stijgen opnieuw het sterkst (4,5%), de jeugdhuizen kenden de minst grote toename (0,8%).
Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel.

Related Posts with Thumbnails