B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 augustus 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws deze maand is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei net als de afgelopen maanden telkens kleiner wordt. In november 2014 was de aangroei nog 3,8%, voor juli 2015 bedroeg de groei slechts 1,9%. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,3% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.


De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is @Vannieuwkerke, de account van Karl Vannieuwkerke, de afgelopen maand vaak op het scherm in #vivelevelo. Er kwamen maar liefst 8057 followers bij. @sporza kende ook een mooie aangroei van 4875 followers. Voor Marc Coucke was het op Twitter ook #couckenback, met 4474 extra followers voor @CouckeMarc. Charles Michel deed het nog beter met 5112 extra followers. De account @CharlesMichel is verified (heeft dus een blauw vinkje op de profielpagina), iets wat vooralsnog ontbreekt bij @CouckeMarc.

De grootste procentuele stijging per categorie is bijgevolg niet toevallig voor de CEO's (+4,8%) gevolgd door de Federale Regering (+3,4%) en de sportjournalisten (+3,4%). De minst grote stijging is voor de VTM journalisten (+0,6%).
De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Na verschillende maanden waarbij de aangroei van het aantal followers telkens lichtjes daalde was er in juli 2015 plots sprake van een iets grotere toename, 3,2% in juli tegenover 2,5% in juni.

De verklaring voor de gestegen toename moet niet ver gezocht worden. De categorie Food & Drinks is er stevig op vooruitgegaan met 13,4%. En dit is te wijten aan de extra followers voor @CocaColaBE_nl (+2591 followers) en @CocaColaBE_fr (+2296 followers). De kans is zeer groot dat deze stijging een beetje geholpen werd door gerichte advertenties. De categorie Festivals doet het ook goed, met in het totaal meer dan 88.000 extra followers, waarvan het overgrote deel voor @tomorrowland (+85.600). In dezelfde periode kende @RockWerchter slechts 190 extra followers - in juni waren er dat nog 2566 - RockWercher werd dit jaar overigens in juni en niet in juli georganiseerd ...
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juli 2015 1,5%, wat de kleinste toename is sinds de start.

Het detail per categorie toont geen grote uitschieters - de groei is immers beperkt. De Twitter-account @ABconcerts heeft de meeste extra followers bekomen (+968). De maanden voordien bedroeg de netto aangroei voor deze account echter een pak meer - verschillende maanden meer dan 2000 extra followers. De AB is slechts in beperkte mate actief in de zomer, het concertseizoen moet nog starten ...

Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel.

Related Posts with Thumbnails