B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 september 2015

10 jaar

Exact 10 jaar geleden verscheen het eerste bericht op dit blog "Hello World". Ik was toen in 2005 al een tijdje vertrouwd met het fenomeen blogs. Achteraf bekeken was het enerzijds een opwelling, een impulsieve daad - want ik wist niet waar ik aan begon en had geen concreet doel vooropgesteld. Anderzijds had ik de overtuiging dat wat ik zou publiceren even interessant (of oninteressant) zou kunnen zijn als de voorbeelden die ik reeds kende. Tot nu toe verschenen  er net geen 1700 berichten in de afgelopen 10 jaren. Hopelijk konden sommige van die berichten de lezers zoals u af en toe boeien.
Niettegenstaande ik mijn blog lekker anoniem startte, dat was toen in 2005 nog de gewoonte, was er van anonimiteit geen sprake meer van zodra ik aanwezig was op de bloggersevents waarop ik vanaf het najaar van 2005 aanwezig was. Zelfs in die tijd werden er op die events al veel foto's genomen - van selfies bleven we nog gespaard. Na verloop van tijd verscheen mijn naam en mijn woonplaats op dit blog, een vorm van coming out.

In de loop van de afgelopen 10 jaren heb ik dankzij mijn blog en mijn activiteiten op social media een heleboel personen ontmoet. Sommige personen draaien nog steeds mee in het blog- en social media-wereldje. Anderen daarentegen hebben afgehaakt. Sommige van hun blogs zijn gewist om welke reden dan ook. Verschillende personen - waaronder ikzelf ook - hebben hun huidige job te danken aan hun blog- en social media-activiteiten, een onverwacht neveneffect.

In de loop van de komende maanden zal ik een poging doen om verschillende personen die ik de afgelopen jaren ontmoet heb aan bod te laten komen op dit blog. Het benieuwt mij om te vernemen waarom ze gestopt zijn of waarom ze nog steeds bezig zijn als blogger. Wie weet krijgt u daardoor wel een beeld hoe het fenomeen bloggen in België in die 10 jaren geëvolueerd is.

Op naar de volgende 10 jaren BVLG blog ...

25 september 2015

Social Media Jobs

Hoe staat het met het aantal social media functies op jobsites? Goed, zeer goed zelf. Het aantal resultaten van de zoekopdrachten naar "social media" op de belangrijkste jobsites is in de loop van de voorbije maanden nog nooit zo hoog geweest. Een bijzondere bijkomende vaststelling is dat voor de eerste keer LinkedIn het grootste aantal resultaten geeft, maar lieft 568.

De gestapelde vlakken op de onderstaande grafiek geven aan dat het aantal zoekresultaten gestegen is ten opzichte van vorige maand. Vooral bij LinkedIn waren er meer zoekresultaten (+182), bij de overige sites was er telkens sprake van een lichte tot stevige toename (Monster +2, VDAB +72). De lichte dip in augustus is duidelijk al meer dan goedgemaakt. Het is best mogelijk dat sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd worden, zodat de totale som van het aantal zoekresultaten een overschatting van het effectief aantal vacatures zou kunnen zijn.


Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation).

Hieronder kan u kennis maken met het overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites voor de afgelopen maanden voor de verschillende zoektermen "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo". Het aantal zoekresultaten voor alle zoektermen is bij LinkedIn de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen, waar de andere jobsites een eerder beperkte groei kenden. Zou LinkedIn de andere jobsites verdringen? Ik ben benieuwd naar de evolutie de volgende maanden.

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

07 september 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws deze maand is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei net als de afgelopen maanden telkens kleiner wordt. In november 2014 was de aangroei nog 3,8%, voor augustus 2015 bedroeg de groei slechts 1,8%, weer een beetje minder dan vorige maand toen het nog 1,9% was. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,3% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.
De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is net als vorige maand @Vannieuwkerke, de account van Karl Vannieuwkerke. Er kwamen in augustus 4669 followers bij, wat toch aanzienlijk minder is dan de aangroei van 8057 in juli. @sporza kende ook een mooie aangroei van 4041 followers. Voor Marc Coucke was het op Twitter nog steeds #couckenback, met 3884 extra followers voor @CouckeMarc (eveneens minder dan in juli). Twitter-accounts die het ook nog goed deden in augustus waren @philippegeubels (+4110 followers) en @Jerremeus (+3619 followers).

De grootste procentuele stijging per categorie is net als vorige maand voor de CEO's (+4,0%) gevolgd door de voetbalploegen (+3,3%) - de start van de voetbalcompetitie zal hier ongetwijfeld iets mee te maken hebben. De minst grote stijging is voor de Social Media Incrowd (+0,5%).

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Na de plotse stijging in juli met 3,2% is er in augustus sprake van een minder grote toename van 2,3%.

De verklaring voor de toename van het aantal followers van de bedrijfsaccounts is grotendeels dezelfde als vorige maand. De categorie Food & Drinks is er op vooruitgegaan met 8,8%. En dit is te wijten aan de extra followers voor @CocaColaBE_nl (+1711 followers) en @CocaColaBE_fr (+1406 followers). De kans is zeer groot dat deze stijging een beetje geholpen werd door gerichte advertenties. De categorie beurgenoteerde bedrijven kende ook een opmerkelijke stijging, +5,2%. @ABInBevNews kende net als vorige maand een sterke aangroei met 1231 extra followers.
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in augustus 2015 1,6%, een lichte toename ten opzichte van vorige maand.
Het detail per categorie toont geen grote uitschieters - de groei is immers beperkt. De Twitter-account @ABconcerts heeft net als vorige maand de meeste extra followers bekomen (+1129). @Stad_Antwerpen deed het ook prima met 922 extra followers. De categorie "Openbaar vervoer en mobiliteit" kende in het augustus de grootste relatieve stijging, met name 2,2%. De Twitter-accounts van de OCMW's stegen maar met 0,7%.
De conclusie blijft dezelfde als vorige maand: "Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel."

Related Posts with Thumbnails