B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 september 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws deze maand is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei net als de afgelopen maanden telkens kleiner wordt. In november 2014 was de aangroei nog 3,8%, voor augustus 2015 bedroeg de groei slechts 1,8%, weer een beetje minder dan vorige maand toen het nog 1,9% was. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,3% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.
De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is net als vorige maand @Vannieuwkerke, de account van Karl Vannieuwkerke. Er kwamen in augustus 4669 followers bij, wat toch aanzienlijk minder is dan de aangroei van 8057 in juli. @sporza kende ook een mooie aangroei van 4041 followers. Voor Marc Coucke was het op Twitter nog steeds #couckenback, met 3884 extra followers voor @CouckeMarc (eveneens minder dan in juli). Twitter-accounts die het ook nog goed deden in augustus waren @philippegeubels (+4110 followers) en @Jerremeus (+3619 followers).

De grootste procentuele stijging per categorie is net als vorige maand voor de CEO's (+4,0%) gevolgd door de voetbalploegen (+3,3%) - de start van de voetbalcompetitie zal hier ongetwijfeld iets mee te maken hebben. De minst grote stijging is voor de Social Media Incrowd (+0,5%).

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Na de plotse stijging in juli met 3,2% is er in augustus sprake van een minder grote toename van 2,3%.

De verklaring voor de toename van het aantal followers van de bedrijfsaccounts is grotendeels dezelfde als vorige maand. De categorie Food & Drinks is er op vooruitgegaan met 8,8%. En dit is te wijten aan de extra followers voor @CocaColaBE_nl (+1711 followers) en @CocaColaBE_fr (+1406 followers). De kans is zeer groot dat deze stijging een beetje geholpen werd door gerichte advertenties. De categorie beurgenoteerde bedrijven kende ook een opmerkelijke stijging, +5,2%. @ABInBevNews kende net als vorige maand een sterke aangroei met 1231 extra followers.
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in augustus 2015 1,6%, een lichte toename ten opzichte van vorige maand.
Het detail per categorie toont geen grote uitschieters - de groei is immers beperkt. De Twitter-account @ABconcerts heeft net als vorige maand de meeste extra followers bekomen (+1129). @Stad_Antwerpen deed het ook prima met 922 extra followers. De categorie "Openbaar vervoer en mobiliteit" kende in het augustus de grootste relatieve stijging, met name 2,2%. De Twitter-accounts van de OCMW's stegen maar met 0,7%.
De conclusie blijft dezelfde als vorige maand: "Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel."

Related Posts with Thumbnails