B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 november 2015

Belgian Social Media Monitor - november 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin november 2015 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin november 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (oktober 2015) en van vorig jaar (november 2014).

De belangrijkste vaststellingen deze maand zijn alvast:
  • Facebook blijft hetzelfde aantal members vermelden voor België, begin november waren er 5,9 miljoen Belgen op Facebook, de groei op jaarbasis bedraagt nog maar 5%.
  • LinkedIn blijft nog stevig groeien (+16% op jaarbasis), de groei vertraagt echter maand na maand.
  • Voor Twitter zijn er nog steeds geen publieke Belgische cijfers.
  • Voor Google+ lijkt het aantal gebruikers in België weinig evolutie te kennen, het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de bron is.
  • Blogplatformen lijken maar een beperkte groei te kennen, sommige gaan er zelfs op achteruit.
Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België. 

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van november 2014 tot november 2015. 

Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium net als vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 33 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 147 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.680.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.181 groups refering to Belgium, een aanzienlijke daling van 52% ten opzichte van vorige maand - veroorzaakt door de vernieuwde aanpak van groepen door LinkedIn, een daling van 51% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 42.343 jobs in Belgium, een stijging van 36% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1948% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 25.816 companies, een daling van 15% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar. De manier waarop Linkedin het aantal bedrijven voor een locatie bepaalt is blijkbaar niet zo stabiel meer, de evolutie op de grafiek is niet meer zo stabiel.

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin november 2015 waren er 122.660 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte afname ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar. Sinds maart is er elke maand een zeer lichte, maar systematische daling.
Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde. In september 2015 ging de trend opnieuw lichtjes omhoog en in oktober bleef de groei op hetzelfde niveau. Meer info in dit bericht.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,831 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar.
Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.064.388 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, en eveneens een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober 2014 is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.317 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 183.053 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.166.122 blogs, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.378.272 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 262,4 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 123,4 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.

De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 20,4 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- 56,6 million new posts maandelijks, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een daling van 13% ten opzichte van vorig jaar
- 52,2 million new comments maandelijks, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een daling van 14% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.


Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 270.990.781 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 176.686.311 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 113% ten opzichte van vorig jaar

Flickr
- Belgium group : 6.517 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.316.715 items, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 6.568 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 9.816 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 83% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 125.138 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei. Sinds enkele maanden zijn er opnieuw gegevens voor de zoekopdracht naar "Belgium".


Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is vorige maand aangepast en bleef deze maand ongewijzigd.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day


Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.

Via websta.me kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 100.606 photos, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 407.447 photos, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 64% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.452.880 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 558.000, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.280.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.450.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.739, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 109% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.526, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 28.600, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.494, een daling van 14% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 48.047, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 37.279, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

SlideshareNet als vorige maand liet Slideshare niet toe het aantal slideshows te bepalen voor de zoekopdrachten "België", "Belgique" en "Belgium". Hopelijk zijn er opnieuw gegevens volgende maand.


Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.841.322, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 727.602, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.750, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde september 2015 waren er 1.528.323 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.
De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van november 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van meer dan 6 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

26 november 2015

Social Media Jobs

Als je verschillende maanden na elkaar dezelfde gegevens opvraagt, kan je soms trends vaststellen. Op enkele belangrijkste jobsites ga ik nu al een tijdje na hoeveel resultaten er zijn voor zoekopdrachten naar "social media".

De site van de VDAB gaf op 20 november het grootste aantal zoekresultaten (538), met LinkedIn op de tweede plaats (359). Ten opzichte van vorige maand is het aantal zoekresultaten bij LinkedIn sterk gedaald, vorige maand waren er nog 512 zoekresultaten en in september nog iets meer (568). Het minste aantal zoekresultaten voor "social media" bekwam ik bij Vacature.

De gestapelde vlakken op de onderstaande grafieken geven het aantal zoekresultaten voor de zoekopdrachten "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo" voor de afgelopen maanden op de verschillende jobsites. Het is best mogelijk dat sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd worden, zodat de totale som van de zoekresultaten een overschatting van het effectief aantal vacatures zou kunnen zijn.

Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation). De trends voor de vier opgevolgde zoektermen lijken eerder stabiel te zijn, met uitzondering voor "social media", waar door de daling bij LinkedIn de globale trend dalend is.

Hieronder kan u kennis maken met het overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites voor de afgelopen maanden voor de verschillende zoektermen "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo". Het aantal zoekresultaten voor alle zoektermen is bij de VDAB stabiel gebleven of lichtjes gedaald. Het beeld van LinkedIn is niet consistent. Voor "social media" is er de laatste twee maanden een daling, voor de andere zoektermen is er telkens een stijgende trend. De overige jobsites tonen een lichte stijging.

Over de afgelopen maanden lijkt er geen spectaculaire toename te zijn van het aantal vacatures voor de opgevolgde zoektermen. Van de opgevolgde termen levert "social media" nog steeds het grootste aantal zoekresultaten op.

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

10 november 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Van bij de start (november 2014) tot augustus 2015 was de trend dalend. Elke maand was er nog steeds een toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts, maar deze toename was elke maand een beetje kleiner. In september was er een lichte stijging, die zich lijkt te stabiliseren in oktober 2015. De 200 Twitter-accounts kregen er in oktober 2015 gemiddeld 2% nieuwe followers bij, evenveel als in september.


De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is @vtm met 5505 nieuwe followers. Op de tweede plaats komt @philippegeubels met 4915 nieuwe followers. Op de derde plaats komt @Vannieuwkerke met 4896 nieuwe followers. @kevin_major is deze maand de hekkesluiter, zijn Twitter-account kende een afname van 27 followers (hij houdt er nog steeds meer dan 8.700 over ...).

De grootste procentuele stijging per categorie is net als vorige maand voor de CEO's (+4,3%) gevolgd door de federale regering (+2,9%). De groep van universiteiten en hogescholen staat net als vorige maand op de derde plaats met een globale stijging van 2,5%. De minst grote stijging is net als vorige maand voor de Social Media Incrowd (+0,7%). De economen doen het net iets beter dan de social media incrowd met een stijging van 0,9%.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. In tegenstelling tot de globale lijst, is er hier nog steeds sprake van een lichte vertraging van de toename van het aantal followers. In oktober 2015 bedroeg de toename nog 1,6%.


De grootste toename per categorie is voor de beursgenoteerde bedrijven +9,1% (voornamelijk veroorzaakt door AB InBev News met een toename van 2437 followers), gevolgd door de categorie food & drinks +3,5% (sterkste groeiers hier zijn Coca-Cola Belgie +1071 followers, Coca-Cola Belgique +357 followers en Alpro Belgium +1071 followers).

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in oktober 2015 2,4%. Van december 2014 tot juli 2015 was er een dalende trend, van juli 2015 tot en met oktober 2015 was er daarentegen een stijgende trend.

Het detail per categorie toont net als de afgelopen maanden geen grote uitschieters. De sterkste groeiende account (uit de lijst van 200 non-profit accounts) is @delijn met 1727 extra followers. In oktober kwam @Stad_Antwerpen op de tweede plaats met een toename van 1417 followers.
De categorie "Verenigingsleven" kende in het augustus de grootste relatieve stijging, met name 3,1%. De Twitter-accounts van de OCMW's stegen maar met 0,6%.


De globale lijst van 200 Twitter-accounts kent een stabilisatie van het toename van followers, de lijst van 200 non-profit Twitter-accounts kent een lichte stijging, de lijst van 200 Twitter-accounts van bedrijven vertoont een lichte  daling. Niet echt een consistent signaal. Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met deze indicaties doen.

Related Posts with Thumbnails