B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 februari 2016

Belgian Social Media Monitor - februari 2016

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin februari 2016 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.
   
Wat zijn de belangrijkste tendenzen deze maand.

  • Facebook telde begin februari 2016 6,1 miljoen accounts in België, een toename van 100.000 ten opzichte van vorige maand, een groei van 5% over de laatste 12 maanden.
  • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 16% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei vertraagt nog steeds lichtjes ten opzichte van de afgelopen maanden.
  • De groei van de blogplatformen blijft vertragen. Canalblog groeit nog met 7%, Bloggen.be blijft steken op 4%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 10% zien.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin februari 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (januari 2016) en van vorig jaar (februari 2015).


Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van februari 2015 tot februari 2016.Facebook
- Facebook : 6.100.000 people who live in Belgium, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet 100% betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 8 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 34 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 151 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.800.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.248 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 49% ten opzichte van vorig jaar - wat veroorzaakt werd door de vernieuwde aanpak van groepen door LinkedIn
- Linkedin Jobs : 61.325 jobs in Belgium, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een zeer straffe stijging van 2107% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.135 companies, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, zo goed als status quo ten opzichte van vorig jaar.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De evolutie van het aantal jobs over de laatste maanden is ronduit spectaculair te noemen.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. De gegevens zijn niet erg stabiel de laatste maanden.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

In de Digimeter 15 studie werd ook gepeild naar het gebruik van Twitter. Volgens dit onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht. Deze cijfers van toepassing zijn voor Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. In eerder bericht op dit blog leek dit percentage mij veel te hoog.
Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers. Ondertussen geeft de site de boodschap "twitto.be is under maintenance, stay tuned for a cooler version of the site in 2016 :)".

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van november 2014 tot augustus 2015 telkens lichtjes vertraagde tot augustus 2015. Vanaf september 2015 lijkt de trend zich te stabiliseren, de toename van het aantal followers situeert zich rond de 2% per maand. Meer info in dit bericht.


Als je de evolutie op jaarbasis bekijkt, krijg je toch een indrukwekkende toename van 32%. Meer info in dit bericht.

Google PlusHet probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,972 billion accounts, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.114.024 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand en een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Al bij al blijft het geschatte aantal Google Plusprofielen in België eerder stabiel.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober 2014 is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs akelig stil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.444 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 184.611 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.101.977 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.400.727 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 277,6 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 128,7 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.


Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 22,8 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- 56,0 million new posts maandelijks, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- 46,5 million new comments maandelijks, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 27% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 297.101.582 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 177.646.760 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Na de initiële sterke groei lijkt de groei vanaf februari 2015 op een veel lager pitje te staan.


Flickr
- Belgium group : 6.622 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.540.239 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 6.916 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 10.537 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 70% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 135.044 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in oktober 2015 aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog verschillende maanden zo zal blijven.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.


Via websta.me kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 114.601 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 469.096 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.759.078 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 631.000, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.440.000, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.880.000, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.727, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.852, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 29.600, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.630, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 50.115, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 41.176, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.854.460, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 747.246, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.647, een stijging van 19% ten opzichte van vorige maand

Het aantal actieve gebruikers gaat deze maand opnieuw omhoog, na maanden waarin het telkens lichtjes daalde.

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde december 2015 waren er 1.536.104 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen

Via de site ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.634, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.449, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.126, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van februari 2015.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails