B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 januari 2016

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Vorige maand was er een plotse stijging, deze maand is de toename van het aantal followers van de 200 accounts opnieuw op het niveau van de maanden daarvoor gekomen. De 200 Twitter-accounts kregen er in december 2015 gemiddeld 2,1% nieuwe followers bij, ten opzichte van 3,1% in november en 2,0% in oktober 2015.

Het lijkt aannemelijk dat de stijging in november te maken had met de terreurdreiging die voor een hele stroom boodschappen zorgde. Door de toename per categorie voor december 2015 en november 2015 met elkaar te vergelijken, valt op dat specifieke categorieën in november sterk stegen en in december minder sterk : "Federale Regering" - de stijging is teruggevallen van 6,9% naar 2,8%, "Politie" - de stijging is teruggevallen van 5,4% naar 2,2%, "Kranten en Tijdschriften" - de stijging is teruggevallen van 4,8% naar 2,4%. De grootste individuele stijging is voor Studio Brussel die 7.350 nieuwe followers wist te bekomen in december - niet toevallig in de maand van #musicforlife. De tweede grootste stijger is voor Philippe Geubels, met een toename van 6.364 nieuwe followers. De categorie met de minst grote stijging is net als de afgelopen maanden de Social Media Incrowd (+0,4%). De startups/entrepreneurs doen het iets beter dan de social media incrowd met een stijging van 0,6%.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van december 2014 tot en met oktober 2015 was er eerder sprake van een dalende trend - met enkele maanden ertussen waar de toename toch plots eventjes hoger was ten opzichte van de voorgaande maand. In december 2015 is er opnieuw een iets minder grote toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven, een toename van 1,7% ten opzichte van een toename van 1,9% in november 2015.

De grootste toename per categorie is voor de categorie "Retail". Fnac Belgium heeft maar liefst 10.121 nieuwe followers bekomen, iets wat enkel maar mogelijk is door het inzetten van advertenties. De beursgenoteerde bedrijven doen het ook goed met +11%. Net zoals de voorbije maanden moet de verklaring gezocht worden bij AB InBev News met een toename van 4.464 followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in december 2015 2,0%, zodat ook hier sprake is van een minder sterke groei opzichte van november 2015 toen de toename nog 3,5%.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 3,4%) gevolgd door de categorie "Steden en Gemeenten" (toename van 2,9%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,2%. De sterkte individuele groeier is de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 2.090 followers kende.


De iets snellere groei van het aantal followers van de Twitter Bel200 in november 2015 lijkt eerder een kortstondig fenomeen te zijn, geen teken van een versnelde groei. Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met dergelijke observaties doen.

Related Posts with Thumbnails