B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 februari 2016

Geïndexeerde pagina's

Onlangs zag ik een tip dat het aantal gebruikers van Medium kon geschat worden als het aantal pagina's dat Google van deze site geïndexeerd heeft. Dit zijn er op dit ogenblik zo'n 760.000. U kan dit zelf  nagaan via www.google.be/?q=site:medium.com

Bij Bing (van Microsoft) zijn er heel wat minder pagina's van Medium geïndexeerd, slechts 325.000, minder dan de helft van het aantal pagina's die gekend zijn bij Google. U kan dit zelf  nagaan via  www.bing.com/search?q=site:medium.com.

De volgende stap was het werpen van blok op het anatal geïndexeerde pagina's op enkele grote sociaalnetwerksites, zowel bij Google als bij Bing. Het aantal webpagina's dat Google van Facebook heeft kunnen indexeren zou maar liefst 9.410.000.000 zijn! Bing blijft steken op 196.000.000 webpagina's of maar 2% van het aantal van Google. Een heleboel webpagina's van Facebook zijn enkel maar te bekijken indien je aangelogd bent in Facebook. Het totaal aantal webpagina's binnen Facebook moet dus zeer hoog zijn.

De onderstaande afbeelding geeft de aantallen van de geïndexeerde pagina's door Google en Bing bij Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress.com, Tumblr en Medium. Enkel voor Tumblr geeft Bing meer geïndexeerde pagina's, bij de overige sites zegt Google meer tot veel meer pagina's te kennen.


De aantallen van geïndexeerde pagina's lijken mij voor de meeste sites niet in relatie te staan met het aantal gebruikers van de sociaalnetwerksites - misschien met uitzondering van Medium. Een sprekend voorbeeld is Tumblr. Zelf zegt Tumblr op www.tumblr.com/about dat er "281,1 million blogs" zijn, bij Google is er sprake van 59,1 miljoen geïndexeerde pagina's en bij Bing zijn dit er 73,5 miljoen. Een bijkomend voorbeeld in LinkedIn. Volgens www.linkedin.com/about-us zijn er reeds "400 million members", bij Google is er sprake van 253 miljoen geïndexeerde pagina's en bij Bing zijn dit er 206 miljoen.

Conclusie. Dit experimentje toont aan dat Google veel meer pagina's van enkele grote sociaalnetwerksites indexeert. In de tweede plaats lijkt er geen relatie te zijn tussen het aantal geïndexeerde pagina's en het door de sociaalnetwerksites zelf gerapporteerde aantal gebruikers. Misschien is Medium wel de uitzondering ...

Related Posts with Thumbnails