B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 februari 2016

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het aantal followers van de 200 Twitter-accounts is in januari 2016 met 2,1% gestegen, net hetzelfde percentage als in december 2015. De stijging schommelt al sinds juni 2015 rond de 2%, met een uitschieter in november 2015 toen de toename 3,1% bedroeg. Het lijkt aannemelijk dat de stijging in november 2015 te maken had met de terreurdreiging die leidde tot een hele stortvloed van Twitter-berichten.

Door de toename per categorie voor december 2015 en januari 2016 met elkaar te vergelijken, valt op dat de toenames van het aantal followers per categorie in beide maanden zeer sterk samenvallen. In januari 2016 zijn er geen grote uitschieters. De grootste procentuele stijging situeert zich in de categorie CEO's (toename van 4,1%), gevolgd door de categorie "Federale Regering" (toename van 3,1%). De kleinste procentuele stijging is naar goede gewoonte opnieuw voor de social media incrowd (toename van 0,5%). De grootste individuele stijger is Karl Vannieuwkerke met een netto toename van 6486 followers. De tweede grootste stijger is Studio Brussel die met een netto toename van 6474 followers maar nipt moet onderdoen voor Karl Vannieuwkerke.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts.

De toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven bedroeg 1,3% in januari 2016. Dit is de kleinste toename sinds de start van deze indicator in december 2014. Maand na maand lijkt er een minder grote toename te zijn. De verklaring kan dubbel zijn. Ofwel zijn Twitter-gebruikers minder geneigd om Twitter-accounts van bedrijven te volgen, ofwel maken deze bedrijven minder gebruik van advertenties om het aantal followers te doen toenemen.
De grootste toename per categorie is voor de categorie "Beursgenoteerd" (toename van 4,4%). De categorie "Retail" kende globaal een afname van 13,6%.


De afname van de categorie "Retail" is te wijten aan een daling van het aantal followers van 7209 voor Fnac Belgium. In december 2015 kende deze Twitter-account nog een toename van meer dan 10000 followers. De jojo-evolutie lijkt mij zeer bizar, waarom zou een bedrijfsaccount plots veel followers krijgen en dan deze plots kwijt geraken ... De evolutie van het aantal followers van deze Twitter-account is ook duidelijk op de grafiek van Twittercounter.
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in januari 2016 2,2%. Deze toename is vergelijkbaar met de toename van december 2015. In november 2015 was er een hogere toename in vergelijking met de overige maanden. Dit is "toevallig" de maand van de terreurdreiging, wat resulteerde in meer followers voor bijvoorbeeld de categoriën "Politie", "Brandweer" en "Federale Overheidsdiensten". 

De toename per categorie in januari 2016 is in grote mate vergelijkbaar met de toename in december 2015, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. De sterkst groeiende categorie in januari 2016 is opnieuw "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 3,9%) gevolgd door de categorie "Vlaamse Overheidsdiensten" (toename van 3,3%). De categorie met de kleinste stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,5%. De sterkte individuele groeier is opnieuw de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 1.963 followers kende.

De toename van het aantal followers van twee van de drie opgevolgde groepen van Twitter-accounts lijkt zich de laatste maanden te stabiliseren rond de 2% per maand. De grote stijging zit er blijkbaar niet meer in. De indicatoren lijken evenwel ook niet te wijzen op een daling van het gebruik van Twitter in België. Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met dergelijke observaties doen.

Related Posts with Thumbnails