B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 maart 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik meer dan een jaar terug de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts was in februari 2016 iets minder groot dan in januari 2016, 2,0% ten opzichte van 2,1%. De 200 Twitter-accounts kregen er in februari gemiddeld 2,0% nieuwe followers bij. Sinds juni 2015 schommelt de toename van het aantal followers rond de 2%, met een uitschieter in november 2015. Het lijkt aannemelijk dat de stijging in november te maken had met de terreurdreiging die voor een hele stroom boodschappen op Twitter en vermoedelijk ook een opstoot voor interesse voor Twitter zorgde.

Door de toename per categorie voor februari 2016 en januari 2016 met elkaar te vergelijken, valt op dat er geen grote verschillen waren. De grootste procentuele stijging is voor de categorie "CEO's", nog steeds 4,0%. Dit is voor een groot deel te wijten aan de toename van het aantal followers van Marc Coucke (+4933). Van de 200 accounts in de Twitter Bel200 kende de account van Studio Brussel de grootste stijging (+5784 followers). De minst sterk groeiende categorie is net als de vorige maanden de "Social Media Incrowd". De toename van het aantal followers is net als vorige maand +0,5%.

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van januari 2015 tot en met februari 2016 lijkt er sprake te zijn van een dalende trend. In februari 2016 was er een globale toename van het aantal followers met 1,4% voor de 200 accounts in de Twitter Bel200 bedrijven. De toename is lichtjes hoger dan de toename in januari 2016, die 1,3% bedroeg.

De grootste toename per categorie is voor de categorie "Telecom" met 2,4%. Voor de categorie "Fashion" is er zelfs een lichte daling van het aantal followers. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. De Twitter-account van Fnac Belgium verloor in januari 2016 al meer dan 7000 followers, in februari 2016 was een bijkomende afname van 430 followers.


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in februari 2016 2,1%, zodat ook hier sprake is van een minder sterke groei opzichte van januari 2016 toen de toename nog 2,2%.

De sterkst groeiende categorie is "Brandweer" (toename van 4,0%) gevolgd door de categorie "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 3,5%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,7%. De sterkte individuele groeier is de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 2.080 followers kende.
De voorbije weken waren er berichtren dat de groei van het aantal actieve gebruikers van Twitter stilgevallen was. De Twitter Bel200 geeft aan dat het aantal followers de afgelopen maanden telkens met zo'n 2% toenam. Het is natuurlijk niet mogelijk uit te maken of dit nieuwe gebruikers zijn, of dat eerder bestaande gebruikers de weg naar de Twitter Bel200 accounts vonden.

Zoals gemeld in dit recent bericht op dit blog, kan je tegenwoordig via de Twitter Ads module een idee krijgen van het aantal Twitter-accounts dat je voor een selectie kan bereiken, bijvoorbeeld voor een land. Volgens de Twitter Ads-module zijn er 396k - 595k mannelijke Twitter-accounts in België en 243k - 364k vrouwelijke Twitter-accounts in België. Gecombineerd zouden er dus 639k tot 959k Twitter-accounts in België zijn.

Er zal niets anders opzitten dan af te wachten hoe de Twitter Bel200 verder zal evolueren net als het aantal accounts dat je met een Twitter advertentie kan bereiken.

Related Posts with Thumbnails