B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 mei 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik een jaar terug de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in april 2016 opnieuw teruggevallen. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel 200 (3,1%). In april 2016 is de toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts (1,8%) vergelijkbaar met het niveau van de voorbije maanden.

Door de toename per categorie te bekijken, zowel voor april 2016 als voor maart, valt duidelijk op dat de externe gebeurtenissen impact hadden op het Twitter-gebeuren. De categorie "Federale Regering" kende in maart 2016 een toename van 8,7%, wat in april 2016 gedaald is tot 2,8%. Voor de "Politiezones" bedroeg de toename in maart 6,9% en in april nog maar 2,0%. De grootste toename in absolute waarde is voor de categorie "Radio en TV" met 33.109 nieuwe followers. Van de 200 accounts in de Twitter Bel200 is de account met de grootste toename opnieuw Studio Brussel, die account kende in april netto 6.633 extra followers. De minst sterk groeiende categorie is net als de vorige maanden de "Social Media Incrowd". De toename van het aantal followers is nog iets lager in vergelijking met vorige maand: +0,2% in april 2016 versus +0,4% in maart 2016.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van januari 2015 tot en met februari 2016 was er sprake van een dalende trend. In maart 2016 was er een plotse toename die de trend doorbrak. In april 2016 is de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven opnieuw 1,4%, hetzelfde percentage als in februari 2016.

De toename in maart 2016 was in zeer grote mate toe te schrijven aan twee Twitter-accounts in de categorie "Travel". De Twitter-account van Brussels Airport kende in maart een toename van maar liefst 22.315 followers, de Twitter-account van Brussels Airlines kende een toename van 4.842 followers. De toename voor de categorie "Travel" in april 2016 was nog steeds 4,1%. In absolute termen is de grootste toename voor de categorie "Radio en TV", een toename van 21.666 followers of +2,0%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland, met netto 14.183 extra followers in april 2016.
  
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in april 2016 2,6%. In maart 2016 was er ook hier sprake van een plotse toename, met een terugval in april 2016. De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit" (toename van 5,9%) gevolgd door de categorie "Federale Overheidsdiensten" (toename van 3,4%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,6%. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 4.379 followers (of +15%).

Na de speciale gebeurtenissen in maart 2016 is de toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts in april 2016 opnieuw gedaald tot het niveau van februari of daarvoor. Dit lijkt een indicatie te zijn dat Twitter een belangrijke rol speelt tijdens crisismomenten. Tenzij er zich de komende maanden opnieuw speciale gebeurtenissen voordoen, is de kans groot dat de toename van het aantal followers opnieuw terugvalt tot zo'n 2% per maand. Of deze toename te maken heeft met  nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben is natuurlijk niet uit te maken.

Maandag kon u alvast kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter.  De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

Related Posts with Thumbnails