B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 september 2016

Universiteiten

Deze week start het academiejaar aan de laatste Vlaamse universiteiten (sommige universiteiten begonnen er reeds vorige week aan). Dit leek mij een mooie aanleiding om eens na te gaan in welke mate de Vlaamse universiteiten aanwezig zijn op sociale media. En dat ziet er goed uit ...

Dit zijn alvast de links naar de verschillende kanalen van de Vlaamse universiteiten.

KULeuven
Facebook Page www.facebook.com/KULeuven/
Twitter twitter.com/KU_Leuven
Instagram www.instagram.com/kuleuven/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10410
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ku_leuven
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/60533
YouTube www.youtube.com/user/kuleuven

Universiteit Gent

Facebook Page www.facebook.com/ugent/
Twitter twitter.com/ugent
Instagram www.instagram.com/ugent/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10420
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ghent-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/56611
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitGent

UAntwerpen
Facebook Page www.facebook.com/UAntwerpen/
Twitter twitter.com/UAntwerpen
Instagram www.instagram.com/uantwerpen/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10419
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/university-of-antwerp
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/1848837
YouTube www.youtube.com/user/UAntwerpen

Vrije Universiteit Brussel
Facebook Page www.facebook.com/vrijeuniversiteitbrussel/
Twitter twitter.com/VUBrussel
Instagram www.instagram.com/vubrussel/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10423
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-brussel
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/50593
YouTube www.youtube.com/user/VUBrussel

Universiteit Hasselt
Facebook Page www.facebook.com/uhasselt/
Twitter twitter.com/uhasselt
Instagram www.instagram.com/universiteithasselt/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10421
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/hasselt-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/49957
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitHasselt

Het wordt interessanter indien we de verschillende kanalen met elkaar vergelijken.

De Facebook page van de KULeuven heeft de meeste fans. De Vrije Universiteit Brussel heeft op dit ogenblik de hoogste score qua stars. De Universiteit Hasselt heeft nog geen reviews en dus nog geen score ...
 
De Universiteit Gent heeft tot nu toe het grootste aantal berichten op Twitter gepubliceerd, de KULeuven heeft het grootste aantal followers kunnen aantrekken.
 

De Vrije Universiteit heeft tot nu toe het vaakst afbeeldingen op Instagram gepubliceerd, ook hier heeft de KULeuven het grootste aantal followers.
 
Op LinkedIn komt de KULeuven steeds als de grootste naar voor, meeste alumni, meeste followers van de company page, meeste employees en grootste aantal members van de alumni group.
 

De 5 Vlaamse universiteiten hebben ook elk een YouTube-kanaal. De Vrije Universiteit Brussel heeft het grootste aantal (publieke) video's, de UAntwerpen heeft het grootste aantal views. De KULeuven heeft het grootste aantal subscribers. De KULeuven, de oudste universiteit, was ook de eerste met een YouTube-kanaal, reeds in 2006!
 
Conclusie

De 5 Vlaamse universiteiten zijn allen actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De KULeuven heeft telkens het grootste aantal fans/followers/subscribers, de Universiteit Hasselt heeft meestal het minst grote aantal fans/followers/subscribers, wat niet verwonderlijk is want ze is de kleinste en de laatst opgestarte universiteit.

In deze analyse is enkel naar de cijfertjes gekeken, een inhoudelijke analyse van het gebruik van de kanalen is misschien iets voor een volgend bericht. Of voelt iemand anders zich geroepen ...

Related Posts with Thumbnails