B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 december 2016

Belgian Social Media Monitor - december 2016

U heeft er een tijdje op moeten wachten, maar hieronder kan u nogmaals kennis maken met het overzicht van publieke bronnen over social media in België en af en toe ook wereldwijd. Het vorige overzicht dateert van mei 2016. In de tussentijd heb ik wel de cijfers verzameld, maar ben ik er niet toegekomen dit overzicht te publiceren.

Wat zijn de belangrijkste tendenzen.
  • Facebook telde begin december 2016 6,6 miljoen accounts in België, status quo ten opzichte van november, een groei van 12% over de laatste 12 maanden.
  • De groei bij LinkedIn is ondertussen teruggevallen tot 11% op jaarbasis. Ten opzichte van november is het aantal accounts in België stabiel gebleven op 3 miljoen.
  • De groei van de blogplatformen is zeer klein geworden. Het Franse Canalblog *groeit nog met 6% op jaarbasis, Bloggen.be blijft steken op 3%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 2% zien. Het aantal Belgische profielen bij Blogger.com, de blogdienst van Google is ten opzichte van een jaar terug met 4% gedaald.
  • De registratie van .be domeinen is ook sterk teruggevallen, tot 2% op jaarbasis.
  • Voor verschillende platformen is er nog steeds geen publieke bron over het aantal accounts in België: Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, .
De basis van dit overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2016) en van vorig jaar (december 2015).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België. De gegevens van Twitter zijn van een schatting die al een tijdje meegaat (zie verder). De gegevens van Google+ zijn afkomstig van een bron die er ondertussen ook mee gestopt is (zie verder).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2015 tot december 2016.

Facebook
- Facebook : 6.600.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar december

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet 100% betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 10 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 38 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 166 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.


LinkedIn
- Linkedin profiles : 3.000.000 Linkedin profiles voor Belgium, status quo ten opzichte van november, een stijging van 11% ten opzichte van december vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal LinkedIn profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.354 groups refering to Belgium, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 44.083 jobs in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van november, een daling van 339% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin laat ook toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 39.385 companies, een stijging van 19% ten opzichte van november, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar.

De cijfers voor LinkedIn staan hieronder in een grafiek voorgesteld. De evolutie van het aantal jobs over de laatste maanden toont een bizar verloop. Van oktober 2015 is het aantal jobs op het LinkedIn-platform sterk beginnen te stijgen. Vanaf oktober 2016 is het aantal jobs teruggevallen. De evolutie van de andere drie indicatoren (aantal accounts, aantal groepen en aantal bedrijven) lijkt eerder stabiel toe te nemen.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal LinkedIn profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. Tot mei 2015 was er een stabiele groei. Nadien schommelt het aantal bedrijven.


Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. In de beginjaren van Twitter bestonden terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Dit waren de tijden dat toegang tot de Twitter API niet aan beperkingen onderhevig was. De meeste van deze sites bestaan niet meer. Mijn ervaringen wezen overigens uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

In de Digimeter 15 studie werd ook gepeild naar het gebruik van Twitter. Volgens dit onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht. Deze cijfers van toepassing zijn voor Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. In eerder bericht op dit blog leek dit percentage mij veel te hoog.

Twitto.be was een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toonde. In januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers. Sinds begin 2016 is Twitto er mee gestopt deze info te geven. De site is omgebouwd om een idee te geven van de geo-targeted tweets voor België.


Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de toename op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. In dit bericht kan u de laatste grafieken bekijken. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van januari 2015 telkens lichtjes vertraagde tot augustus 2016, op twee maanden na met een plotse toename. In de maanden van de terreuraanslagen te Parijs (november 2015) en Brussel & Zaventem (maart 2016) was er plots hogere toename van het aantal followers). De laatste maanden is de toename van het aantal followers opnieuw telkens een beetje groter te worden. De gemiddelde toename van het aantal followers in november 2016 bedroeg 1,6% op maandbasis. Meer info in dit bericht.


Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 3,291 billion accounts, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country werd voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. Spijtig genoeg is CircleCount er enkele maanden terug mee gestopt. Volgens de info van begin april 2016 telde België 1.114.574 geregistreerde Google Plus gebruikers.


Blogs
- seniorennet : 23.815 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 189.209 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 25.662.555 blogs, een daling van 1% ten opzichte van november, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.463.831 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Blogger.com
Blogger.com is de blogdienst van Google. Een heleboel Belgen hebben de weg naar Blogger.com gevonden om een eigen blog te starten. Via deze zoekopdracht kan je makkelijk het aantal Belgen op Blogger.com opvragen. Het aantal bloggers (die eventueel meer dan 1 blog hebben op het Blogger.com platform) lijkt volgens de onderstaande grafiek eerder stabiel te blijven.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 325,7 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- 142,9 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De groei van het globaal aantal blogs en posts is stabiel over de opgevolgde periode.


Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 23,6 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 1% ten opzichte van november, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- 69,5 million new posts maandelijks, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- 46,8 million new comments maandelijks, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Wordpress vertoont in ieder geval geen stevige groei meer, het blijft eerder een stabilisatie, wat ook blijkt uit de onderstaande grafiek.

Medium
Medium is een online publishing platform, gelanceerd in augustus 2012 door Evan Williams. Evan Williams heeft er al een indrukwekkende track record opzitten, hij was bijvoorbeeld betrokken bij Blogger, de blogdienst die in 2003 overgenomen werd door Google. Vervolgens was hij een van de mede-oprichters van Twitter.

Zoals aangegeven in deze eerdere blogpost zijn er twee indicatoren die geciteerd wordt als indicatief voor het aantal gebruikers op het Medium-platform.
- 1.200.000 followers van @medium, een stijging van 9% ten opzichte van november
- 3.890.000 pages volgens google, een daling van 9% ten opzichte van november

De onderstaande grafiek geeft een visueel beeld van de evolutie van beide indicatoren voor Medium.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 332.637.270 leden, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 181.319.642 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

Na de initiële sterke groei lijkt de groei vanaf februari 2015 op een veel lager pitje te staan. De laatste maanden is er amper sprake van groei.

Tinder
Tinder is een app die je toelaat contacten te leggen met andere personen. Op de About Tinder page staan enkele cijfertjes over Tinder.
- 1,4 miljard swipes per dag
- 26 miljoen matches per dag
- 10 miljard matches
- actief in 196 landen
Dit zijn nog steeds dezelfde cijfers sinds februari 2016.


Flickr
Flickr is een foto-site die gestart werd in 2004 en die in 2005 overgenomen werd door Yahoo. Deze site bevat ook kenmerken van een social media platform, zoals posts (= foto's), reacties op berichten, vrienden en groepen.
- Belgium group : 6.914 members, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 2.993.720 items,een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november
- Geotag "Belgium" : 2.763.511 items, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 9.866 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 15.705 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 193.186 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in juli 2016 laatst aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog enkele maanden zo zal blijven.
- 500 million monthly active users
- 95 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.


Op Instagram kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 194.248 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 87% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 715.118 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 69% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 5.614.624 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 57% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van juni 2015 geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed deden op Instagram.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 853.000, een stijging van 8% ten opzichte van november, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.730.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 5.850.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de start van de opvolging is eerder wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 4.631, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 10.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 33.600, een stijging van 2% ten opzichte van november    , een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Midden 2013 was er een plotse dip in het aantal zoekresultaten, maar ondertussen lijkt de evolutie eerder stabiel te zijn.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 3.279, een stijging van 2% ten opzichte van november, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 58.318, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 55.322, een stijging van 4% ten opzichte van november, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.884.867, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 804.719, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.808, een stijging van 1% ten opzichte van november, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal actieve gebruikers blijft rond de 3.800 à 3.900 schommelen, daar zit duidelijk geen stevige groei meer in.

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde november 2015 waren er 1.553.385 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar.

Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen

Via de site  ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.642, een stijging van 2% ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.907, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.367, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Voor de .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen is er over de opgevolgde periode een lichte groei.

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van mei 2015.


De laatste grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 6 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

1 Bedenking(en) :
Blogger Frédéric had op 08 september, 2017 11:13, de volgende bedenking ...

Hey Bruno,
voor Instagram denk ik dat je wel perfect kan achterhalen hoeveel gebruikers het heeft. Wanneer je namelijk in Facebook Ads manager bij Plaatsingen alleen voor Instagram ads kiest en je publiek beperkt tot België heb je volgens mij het exacte aantal. Op dit ogenblik kom ik dan uit op 2,7 mio gebruikers. En dat lijkt me realistisch.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails