B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 december 2016

Twitter Bel200

Twitter heeft haar kantoren in Amsterdam en Brussel gesloten in het kader van kostenreductie. Zou het aantal gebruikers van Twitter in België hierdoor negatief beïnvloed worden?

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members


De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in november 2016 opnieuw iets groter geworden, net als in oktober 2016. De maanden daarvoor was er telkens een iets minder grote toename van het aantal followers. De toename van het aantal followers in november 2016 bedroeg 1,6%, ten opzichte van een groei 1,5% in oktober. Hopelijk blijft de stijgende trend zich doorzetten de komende maanden. De pieken op de grafiek in november 2015 en maart 2016 vallen samen met de terreuraanvallen in Parijs en Brussel, maanden waarin mensen blijkbaar op Twitter info publiceren of opzoeken.

De categorie met de grootste absolute toename in november 2016 was opnieuw de categorie "Radio en tv", gevolgd door "Kranten en tijdschriften". De grootste procentuele toename was net als vorige maand voor "Voetbalploegen" (+3,3%), gevolgd door "Musea" (+3,0%). De minst sterk groeiende categorie is naar goede gewoonte de categorie "Social Media Incrowd" (+0,5%). Bij de meeste categorieën is er sprake van een toename, de globale toename is dus niet te wijten door een plotse stijging van slechts enkele accounts.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in november 2016 2,9%, wat hoger is dan de toename van 2,5% in oktober 2016. Sinds september 2016 is er telkens een iets grotere toename van het aantal followers van de opgevolgde Twitter-accounts.

De sterkst groeiende categorie in november 2016 was naar goede gewoonte "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 5,6%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in november 2016 was er sprake van een beperkte stijging (+0,3%). De meeste categorieën van de Twitter Bel200 non-profit vertonen in november 2016 een iets hoger groei in vergelijking met oktober 2016.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In november 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,02%, ten opzichte van 0,92% in oktober 2016. Ook hier is er sprake van twee opeenvolgende maanden met een lichte stijging.


De categorie met de grootste absolute toename van het aantal followers in november 2016 was "Radio en tv", gevolgd door "Kranten en tijdschrijften". De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in november 2016 was "Fashion" (+1,9%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met uiterst lichte stijging (+0,1%). Net als voor de vorige twee groepen is er voor de bedrijfsaccounts ook sprake van meerdere categorieën waar er de toename van het aantal followers licht gestegen is.


In een eerder bericht deze week kon u kennis maken met de evolutie van de followers van zo'n 500 Twitter-accounts van verkozen Belgische politici. De globale evolutie in november 2016 bedroeg +2,3% voor de Vlaamse politici en 2,0% voor de Franstalige policiti.


De toename van het aantal followers van de verschillende groepen van Twitter-accounts is in november 2016 opnieuw iets groter ten opzichte van de maand ervoor. Hopelijk is dit een lichtpuntje in de bljkbaar donkere tunnel waarin Twitter zich bevindt. En het zou nog mooier zijn indien de stijging zich de volgende maanden zich verder zou doorzetten. Uit deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de groepen van Twitter-accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

Related Posts with Thumbnails