B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 november 2018

Belgische Politica's op Twitter

In het verleden kon u op dit blog regelmatig overzichten vinden van de populairste Twitter-accounts van Belgische politici. Tot nu toe doken er enkele mannelijke politici op in deze lijstjes. Het vorige bericht toonde de stand op 1 oktober 2018. In dit bericht licht de focus op de Belgische politica's, de vrouwelijke politici. Wat waren de 10 meest populaire Twitter accounts van de Belgische politica's?


De Twitter-account van Hilde Crevits (CD&V) had op 1 november 2018 het grootste aantal followers, bijna 70.000. Op 12 maanden tijd wist deze Twitter-account meer dan 13.000 nieuwe followers aan te trekken. Indien deze aangroei zich zo zal verder zetten, duikt deze Twitter-account binnenkort op in de globale top 10. Dan zal Hilde Crevits de plaats innemen van Kris Peeters.

De Twitter-account van Gwendolyn Rutten (OpenVLD) staat op enige afstand van die van Hilde Crevits, deze account heeft immers iets meer dan 61.000 followers. De aangroei over de laatste 12 maanden (zo'n 8.000) is bovendien lager. Hilde Crevits zal bijgevolg nog een hele tijd de populairste Twitter-account van de Belgische politica's blijven.

De Twitter-account van Freya Van den Bossche (sp.a) staat op de derde plaats. De info in het bio van deze Twitter-account is zeer summier. Freya Van den Bossche (of de personen die de account voor haar eventueel beheren) is ook niet zo actief op Twitter. Ze publiceerde de afgelopen 12 maanden "maar" 331 berichten.

De Twitter-account van Marianne Thyssen (CD&V) staat op de 4de plaats. Deze CD&V politica is nu nog actief in de Europese Commissie, haar mandaat loopt echter binnenkort ten einde. Ze heeft bovendien haar afscheid van de actieve politiek aangekondigd. Ze zal dan binnen enkele maanden in dit lijstje plaats maken voor een andere politica ...

De enige Franstalige politica staat op de 7de plaats. Daar vinden we de Twitter-account van Fadila Laanan (PS), staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Twitter-account van Annick De Ridder (N-VA) sluit de top 10 af. Om in deze top 10 van politica's terecht te komen volstonden zo'n 13.000 followers. Van de dames in de top 10 was de Twitter-account van Annick De Ridder de meest actieve, 2668 berichten of meer dan 7 per dag!

Politica's die de top 10 niet gehaald hebben zijn onder meer Maggie De Block (OpenVLD), Karine Lalieux (PS), Kathleen Van Brempt (sp.a) en  Laurette Onkelinx (PS). De Twitter-account van Annemie Turtelboom heeft een mooi aantal followers (zo'n 34.000 - waarmee ze op de 5de plaats zou staan). Gezien haar vertrek uit de politiek hoort ze niet meer in dit lijstje thuis.

Drie politica's van de CD&V duiken op in deze top 10, ook N-VA heeft drie politica's in de lijst. OpenVLD heeft slechts één enkele vertegenwoordigster, net als sp.a en Groen. Vlaams Belang heeft niemand in de top 10, de populariteit van Anke Van dermeersch is ruim onvoldoende (slechts 10,4k followers). Aan Franstalige kant is er zoals reeds aangehaald slechts één vertegenwoordigster. Dus geen politica's van MR, Cdh, Défi of Ecolo.

Tot nu toe doen de vrouwelijke politici qua aantal followers duidelijk onder ten opzichte van hun mannelijke collega's. En hierin zal vermoedelijk op korte termijn geen verandering in komen ...

2 Bedenking(en) :
Blogger Rebecca Crypto had op 07 december, 2018 13:46, de volgende bedenking ...

Snelle financiële hulpaanbieding aan het einde van het jaar.

Dit jaar is de rente op onze hypotheek afgenomen. We hebben onze deelname gedurende 10 jaar teruggebracht tot 2%. Voorheen was dit 3,7%. We zijn in juli 2018 begonnen met 2 leningen voor een totaalbedrag van € 900.000.

E-mail: info@creditfinance-bank.com
Whatsapp-nummer: +33784505888
Website: https://www.creditfinance-bank.com

 
Blogger Vladlen Ariston had op 23 februari, 2019 20:18, de volgende bedenking ...

So why choose us when looking for professional assistance on writing successful medical school essays ? The answer is obvious. We are the team that conceals no information from our customers. You are always welcome to browse our reviews section to discover how satisfied our customers are. We are very proud of our good name and reputation and we are happy to see every single positive response and evaluation of our best practices. From the number of positive responses on our website you may see that we excel ourselves to meet the highest standards you require and we are extremely good at that.

The fact that you are on cosmetic surgery research paper right now means you have found a company of professional essay writers you can trust. A reputable team of highly educated and vastly experienced essayists, we will make sure that the piece of writing you purchase from us is the best one you can imagine. The writers from our agency have the necessary education to give you a very good argumentative essay on health care or an original research paper on health care because health care issues are among the most prioritized directions of our business.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails