B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2007

Loudhouse Research over corporate blogs

Loudhouse Research heeft in opdracht van WebTrends een onderzoek gedaan naar corporate blogs. Slechts 5% van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zou regelmatig bloggen.

Wat mij intrigeerde aan dit bericht was niet zozeer het cijfer, maar de manier waarop het cijfer bekend gemaakt werd. Het onderzoek dateert blijkbaar van januari 2007, maar is pas nu bekend gemaakt. Ik heb dit bericht zelf opgemerkt in de MicroPersuasion blog die het op zijn beurt gezien had bij emarketer.com. Via de gewone Google Search en Google Blogsearch merkte ik dat er al een heleboel blogs dit bericht hadden overgenomen.

Op de site van Loudhouse (volledig in Flash overigens) is niets terug te vinden over het onderzoek. In het bericht op emarketer.com is er sprake van een "Marketing in the Dark" rapport van WebTrends. Op de site van WebTrends is er over dit rapport evenmin iets terug te vinden. Via Google Search en Google Blogsearch bekwam ik wel enkele verwijzigingen naar dit rapport. Op de eerste plaats komen natuurlijk de personen die het bericht van emarketer overgenomen hebben. Iets verder in de tijd terug zijn er nog andere sites die het over dit rapport hebben, maar weer zonder verwijzingen naar bijkomende info of het rapport zelf. Leuk detail, in een bericht van maart 2007 is er reeds sprake van het "Marketing in the Dark" rapport van WebTrends.

Uiteindelijk heb ik dan toch een recent persbericht ontdekt (van 21/8/2007). De survey zou telefonisch gehouden zijn bij 200 personen verantwoordelijk voor Internet marketing strategy bij bedrijven met 500 of meer werknemers. Er staat niet expliciet vermeld waar deze bedrijven geografisch te situeren zijn. Afgaande op de locatie van het bedrijf dat de survey uitgevoerd heeft zou het wel eens Britse bedrijven kunnen betreffen. Over de representativiteit van de gecontacteerde personen en de foutenmarge bij de gerapporteerde cijfers is niets terug te vinden.

Conclusie. Het aantal bloggende bedrijven - vermoedelijk in het Verenigd Koninkrijk - zou wel eens 5% kunnen zijn, maar dit cijfer is absoluut niet te verifiëren. Dit voorbeeld heeft mij nogmaals aangetoond dat een heleboel bloggers zonder na te denken berichten overnemen, vaak zonder bronvermelding. Wie had het er over dat bloggers burgerjournalisten waren ?

Related Posts with Thumbnails