B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 augustus 2007

Bedrijven en user generated content

Een van de sleutelelementen van Web 2.0 is de user generated content, wat inhoudt dat de inhoud van een heleboel succesvolle Web 2.0 initiatieven geleverd wordt door de gebruikers van de initiatieven en niet door de uitbaters van de sites, denk maar aan YouTube, Flickr, del.icio.us en Wikipedia (om voor één keer de blogplatformen niet te vermelden). Het belang van user generated content is McKinsey ook niet ontgaan, het besteedt er in een recent verschenen artikel in de McKinsey Quarterly aandacht aan : How companies can make the most of user-generated content.

De onderzoekers van McKinsey stellen dat door naar het succes van publieke on-line video-sharing sites te kijken, lessen kunnen getrokken worden voor corporate blogs en interne wiki's. Het opladen van content in de onderzochte publieke on-line video-sharing sites wordt slechts door een zeer kleine minderheid van de members van deze sites gedaan, 3 tot 6% van de members staan in voor 75% of meer van de opgeladen content. Deze harde kern van leveranciers van video's zoeken roem of vinden het gewoonweg leuk.


Indien een bedrijf een succes wil maken van een (interne) corporate blog of een wiki, moet het volgens McKinsey op zoek gaan het klein percentage medewerkers die regelmatig quality content ter beschikking stellen van hun collega's, om deze medewerkers verder te stimuleren regelmatig bijdragen te leveren. Bovendien moeten gepaste maatregelen genomen worden voor het garanderen van de kwaliteit van de informatie.

In het artikel van McKinsey wordt niet ingegaan op de problematiek van het leveren van bijdragen van werknemers naar publieke initiatieven toe. Een aantal bedrijven staat immers zeer weigerachtig tegenover (externe) Web 2.0 initiatieven, door bijvoorbeeld toegang tot dergelijke websites af te sluiten voor hun werknemers. Boverndien is er recent bewijsmateriaal bovengekomen dat aantoont dat bedrijven informatie op Wikipedia af en toe in voor hen positieve zin bijstellen. Misschien moet McKinsey maar eens onderzoeken in een volgend artikel hoe bedrijven moeten omgaan met user-generated content van hun werknemers in publieke sites.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails