B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 januari 2009

Politici op Twitter

Het laatste bericht van 2008 op dit blog ging over het aantal keren dat Leterme ter sprake kwam in Twitter berichten.

Ik heb het onderzoekje wat uitgebreid. Ik heb ook onderzocht hoe vaak enkele andere CD&V coryfeën aan bod kwamen, meer bepaald de personen die tijdens de voorbije politieke crisis volop in de belangstelling stonden. Tegelijkertijd met eerste minister Yves Leterme lag ook justitie-minister Jo Vandeurzen onder vuur. Vervolgens kwam Herman Van Rompuy als redder in nood de plaats van Yves Leterme als eerste minister innemen. Maar Inge Vervotte haakte ondertussen af als minister.

De twee grafieken hieronder geven aan hoe vaak de familienamen van de betrokken CD&V ministers teruggevonden werden in Twitter boodschappen. De eerste grafiek geeft alle Twitter boodschappen. In de tweede grafiek werden de Twitter boodschappen beperkt tot de "menselijke" Twitter boodschappen, de automatische Twitter boodschappen werden er uit gefilterd.


Het valt mij op dat telkens een van de onderzochte politici in de pers aan bod kwam, er zich een plotse piek in het aantal Twitter boodschappen voordeed. Bij de eerste gebeurtenissen rond Leterme (het opduiken van de bezwarende nota op 18/12 en het indienen van het ontslag op 19/12) was er ook een piek bij de "menselijke" Twitter boodschappen, nadien echter niet meer. De pieken voor de andere politici waren telkens veel minder hoog.

Voor de zoekterm "Leterme" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 2070 Twitter boodschappen door 435 verschillende Twitter users. 23% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 19/12/2008 en bedroeg maximaal 89 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op 18/12/2008 en bedroeg 45 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Vandeurzen" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 263 Twitter boodschappen door 61 verschillende Twitter users. 15% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 19/12/2008 en bedroeg maximaal 19 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 11 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Van Rompuy" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 837 Twitter boodschappen door 243 verschillende Twitter users. 10% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 28/12/2008 en bedroeg maximaal 65 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 9 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Vervotte" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 78 Twitter boodschappen door 36 verschillende Twitter users. 31% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 30/12/2008 en bedroeg maximaal 17 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 5 boodschappen per uur.

Door zijn recente deelnames aan de kwis De Slimste Mens kwam Bart De Wever de laatste dagen wel vaak aan bod op Twitter en bovendien voornamelijk in "menselijke" Twitter boodschappen.

Moraal van het verhaal : als een politicus in een spelletje meedoet op televsie is hij wel onderwerp van conversaties op Twitter, politici die zich beperken tot louter politiek werk in veel minder mate. Twitter is bijgevolg op dit ogenblik in België geen platform waar er politieke conversaties zijn over Belgische politici.

Related Posts with Thumbnails