B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 februari 2009

Barcamp Blogblorrel Startersdrink Open Coffee Club Twunch Twestival

Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Op 21 maart 2009 komt er een volgende barcamp, deze keer in Antwerpen. Er is plaats voor 120 aanwezigen. Op dit ogenblik zijn er hiervan al 81 plaatsen ingenomen. Er wordt nog naar sponsoring gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de wiki.

Een volgend initiatief is de blogborrel. Het is de bedoeling in of rond Antwerpen op een late zaterdagnamiddag/avond een blog/twitterborrel te organiseren waar mensen kunnen eten en drinken aan democratische prijzen. Ofwel breng je zelf eten mee en kan je gratis deelnemen, ofwel betaal je een kleine bijdrage om ook binnen te mogen. Een datum en een locatie zijn er nog niet. Meer info zal beschikbaar komen op de wiki.

Voor de startersdrink is er al wel een datum en een locatie bepaald, meer bepaald 26 februari 2009 en het Daytime Café in Hotel Banks te Antwerpen. De Startersdrink is er voor wie juist gestart is met een eigen bedrijf of dat zeer binnenkort gaat doen. Personen met interesse kunnen zich op nog een andere wiki aanmelden.

De startersdrink te Antwerpen valt spijtig genoeg samen met een Open Coffee Club event te Brussel, eveneens op 26 februari 2009, maar dan te Brussel.

Op dit ogenblik zijn er nog vier twunches gepland, één op 4/2/2009, twee op 10/2/2009 en één op 20/3/2009. Een twunch is een middagontmoeting waar Twitter gebruikers afspreken om te samen iets te gaan eten. Twunches duiken meestal spontaan op. De kans dat er bijgevolg nog verschillende twunches georganiseerd worden is bijgevolg vrij groot.

Brussels Belgium Twestival 2009 vindt plaats op 12 februari 2009 in de Botanique. Het doel van het Twestival is het inzamelen van voldoende fondsen voor een goed doel, veilig drinkwater voor iedereen. Op het programma staan eerst enkele presentaties, gevolgd door drinks en netwerkgelegenheid en tenslotte een party. Je bepaalt zelf hoeveel je bijdraagt voor het goede doel, gaande van 5 tot 50 euro.

Uit goed ingelichte bron heb ik vernomen dat er later in het voorjaar ook nog iets op stapel staat te Leuven. Meer nieuws is voorlopig nog niet bekend.

Het ziet er naar uit dat een heleboel bloggers en twitter-gebruikers naast de online contacten er ook een heel gamma offline contacten op na houden.

Related Posts with Thumbnails