B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 november 2005

Imagotest : 10/20

Het marktonderzoeksbureau Compagnie biedt op haar website een imagotest aan. Op basis van 16 vergelijkingen van persoonlijkheidskenmerken bekom je een plaatje waar je gesitueerd wordt. Op dit plaatje staan twee assen, braaf/stout en luid/stil. Op het plaatje staan reeds enkele foto's van bekende personen. Prins Filip is bijvoorbeeld braaf maar eerder stil. Bill Clinton daarentegen is luid en stout (remember Monica ...).

BVLG heeft natuurlijk ook deze test gedaan. BVLG komt hier naar voor als een brave en stille persoon, een combinatie van Prins Filip en Prinses Mathilde. Eerlijk gezegd kan ik mij hier niet zo in terugvinden. Maar misschien is dit wel het resultaat indien je jezelf beschouwt als sociaal, verstandig, evenwichtig, overheersend, enthousiast, ...

Mijn beoordeling van deze imagotest

aantal vragen : 16
tijd voor bekomen resultaat : minder dan een minuut
inhoud : 2/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 1/5
persoonlijke appreciatie : 3/5
eindscore : 10/20

Technorati tags : - -

Related Posts with Thumbnails