B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 november 2005

Samen ondernemen aan de KULeuven

Samen ondernemen is een roadshow georganiseerd door Agoria en een heleboel partners. Deze roadshow had als motto Ontmoet ondernemers en krijg zelf de smaak te pakken, Starten was nooit zo eenvoudig. Na de succesvolle reeks discussieavonden in het voorjaar werd een nieuwe reeks georganiseerd waarbij de activiteiten telkens plaatsvonden aan een universiteit of een hogeschool.

Voorbije week deed de roadshow de KULeuven aan. De opkomst was redelijk beperkt, een dertigtal personen waaronder een tiental studenten. Op het programma stond een inleiding door Karel Uyttendaele van Agoria, gevolgd door een panelgesprek met 4 ondernemers en tenslotte interactie met de aanwezigen.

De vier ondernemers waren allemaal zelf met een bedrijf gestart. Het aantal personeelsleden in hun bedrijven varieerde van 5 tot enkele honderden. Opmerkelijk vond ik dat ze elk veel belang hechten aan eerlijkheid in het zakendoen en dat ze het belangrijk vonden met hun klanten een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Tijdens de interactie na het panelgesprek vroeg Jessie De Caluwé, de moderator, enkele studenten op de man af wat ze er van vonden en of ze plan waren zelf een bedrijf te starten. Er was één student die blijkbaar hier reeds over nagedacht had en hoopte het nodige startkapitaal bij een venture capitalist te halen - wat overigens niet als een goed idee ervaren werd door enkele panelleden.

Na afloop was er nog gelegenheid bij een drankje wat bij te praten. Dit gaf mij de gelegenheid nogmaals de promoter van mijn thesis te ontmoeten. Niet enkel de campus Heverlee van de KULeuven is de laatste jaren onder handen genomen, gelukkig is de opleiding ondertussen ook grondig herzien.

Een laatste bedenking : indien Karel Uyttendaele zo overtuigd is dat de toekomst te verwachten valt van startups, waarom werkt hij dan nog steeds voor Agoria en heeft hij zelf geen bedrijf opgestart ?

Technorati: -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 26 september, 2006 12:02, de volgende bedenking ...

Bij deze kan ik je melden dat "Karel Uyttendaele BVBA" een feit is...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails