B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 december 2005

Superhero-test : 11/20

Iedereen heeft ooit wel eens gedroomd van een superheld. Via de Superhero-test kan u nagaan met welke superhero u geassocieerd wordt. Hieronder ziet u alvast mijn superhero.

Your results:
You are Green Lantern
Green Lantern
85%
Superman
80%
Spider-Man
65%
Supergirl
60%
Robin
60%
The Flash
60%
Iron Man
55%
Wonder Woman
50%
Catwoman
45%
Batman
35%
Hulk
35%
Hot-headed. You have strong
will power and a good imagination.

Mijn beoordeling van de Superhero-test

aantal vragen : 47
tijd voor bekomen resultaat : 5 minuten
inhoud : 3/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 1/5
persoonlijke appreciatie : 3/5
eindscore : 11/20

Technorati tags : - -

1 Bedenking(en) :
Blogger yab had op 21 december, 2005 14:52, de volgende bedenking ...

Blijkbaar ben ik Supergirl. Lean, muscular and feminine. Honest and a defender of the innocent.

Yep, da's yab ten voeten uit. ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails