B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 januari 2006

BVLG en het containerpark

BertemVorige zaterdag heb ik voor de eerste keer dit jaar een bezoek gebracht aan het containerpark Bertem, de gemeente waar ik woon. Het was zelfs mijn eerste bezoek sinds 9 september. Vanaf die datum werd een nieuw reglement van toepassing. Waar je vroeger voor een bezoek aan het containerpark niet hoefde te betalen indien je enkel papier, glas, frituurolie, KGA of herbruikbare materialen bracht, moet je nu steeds 2,5 euro betalen. Indien je daarenboven nog met grof huisvuil komt daar voor een personenwagen nog 7,5 euro bij – vroeger was dit maar 1 euro. De kostprijs voor een bezoek aan het containerpark is dus aanzienlijk gestegen.

Voor het regelen van de toegang tot het containerpark heeft Ecowerf, de intercommunale die het containerpark uitbaat, een automatische slagboom geïnstalleerd. Deze slagboom gaat pas open indien je over een magneetkaart beschikt en indien je natuurlijk ook betaald hebt (met Bancontact of Proton). Via een computer met een aanraakscherm moet je aangeven wat je allemaal komt afleveren. Vroeger was dit allemaal veel eenvoudiger. Een medewerker van Ecowerf knipte met een tang een gaatje in een kartonnen kaartje dat je vooraf bij de gemeente kon kopen.

De invoering van de nieuwe prijzen voor bezoek aan het containerpark en ook de invoering van het DifTar-systeem voor de huisvuil- en GFT-ophaling hebben er toe geleid dat de inwoners van Bertem aanzienlijk meer betalen. Ik heb in mijn omgeving gemerkt dat er opnieuw meer gebruik gemaakt wordt van allesbranders. De hardnekkige geur van verbrande kunststof wijst je wel de weg. Bovendien merk ik regelmatig in de bermen langs een aantal wegen in de gemeente zakjes met zwerfvuil. Een politieagent van een naburige gemeente wist mij te bevestigen dat het sluikstorten inderdaad toegenomen was.

De investeringen in de automatische slagboom van het containerpark maar ook in het beheer en de verspreiding van de magneetkaarten moeten gedragen worden door de gebruikers. Deze kosten dragen rechtstreeks niets bij tot de afvalverwerking en uiteindelijk tot een beter leefmilieu. Het dalend bezoek aan het containerpark – mij zaterdag nog bevestigd door de medewerkster van Ecowerf – leidt er toe dat deze overheadkosten op minder personen kunnen verhaald worden. Als ik dan toch moet betalen, verkies ik te betalen voor maatregelen die effectief impact hebben op het milieu. Betalen voor naar mijn mening overbodige overheadkosten, daar bedank ik voor. Het systeem met het kartonnen kaartje waarin gaatjes geknipt werden leek mij toch nog niet zo slecht te zijn.

Voor mij is het nieuwe systeem voor toegang tot het containerpark geen daad van goed bestuur, integendeel zelfs. Je kan je immers afvragen of de invoering van het DifTar-systeem en van de verhoging van de tarieven voor bezoek aan het containerpark uiteindelijk wel gunstig zijn voor het milieu – denk maar aan de toegenomen sluikstortingen en eigen huisvuilverbranders. In ieder geval zal de huidige coalitie in de gemeenteraad (VLD - SP.A) in de campagne naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen proberen pluimen op haar hoed steken. Het volume opgehaald huisvuil zal immers gedaald zijn. Of dit voldoende is om het ongenoegen bij sommige inwoners over de verhoogde kosten weg te nemen is maar de vraag.

Technorati tags : - -

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 19 januari, 2006 10:33, de volgende bedenking ...

Na verbouwingen in ons huis hebben we ook getracht ons gesorteerd afval aan te beiden aan de Leuvense containerparken...
Enkel het steenafval konden we vlotjes kwijt, de rest van het afval moest netjes worden samengebonden en bestickerd voor het de containers mocht worden ingekieperd. Handig hoor met grillig gevormd hout- en plastiekafval
Dat er betaald moet worden om afval te storten lijkt me logisch, maar hou het dan een beetje praktisch haalbaar zodat je de mensen niet ontmoedigt.
Mijn schoonvader is dan maar met zijn camionette vol bouwafval terug naar Beernem gereden en is het daar voor 2 Euro aan het afvalpark kwijtgeraakt.

 
Blogger Bruno Peeters had op 19 januari, 2006 22:05, de volgende bedenking ...

Het verschil in tarieven tussen de uitbaters van verschillende containerparken is inderdaad aanzienlijk en soms moeilijk te begrijpen.

Het vervoeren van afval van Vlaanderen naar Wallonie is niet meer toegelaten. Misschien komen er ook nog regels die het vervoer van afval tussen gemeenten regelen ...

 
Anonymous Anoniem had op 26 januari, 2009 12:50, de volgende bedenking ...

Leuven past nu ook dit systeem toe
(cameras kunnen het wanbeleid van Tobback niet meer financieren blijkbaar)

Indien je met een bestelwagen komt (is ons enig vervoermiddel), ben je ineens 20 € kwijt daarnaast moet je nog eens betalen per kg afval.
Het is een schande hoe het milieubewustzijn moet wijken voor dergelijk wanbeleid. Voor ons is de beslissing genomen we verhuizen na 30 jaar Leuven, dit was de druppel

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails