B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 februari 2006

HUMANMETRICS - Jung Typology Test (Myers-Briggs Type Indicator) : 17/20

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een model ontwikkeld door Isabel Myers en Katherine Briggs gebaseerd op de inzichten van Carl Jung. Het MBTI model is een raamwerk dat toelaat persoonlijkheden beter te begrijpen. Het toont immers aan dat niet iedereen op dezelfde manier denkt en handelt. Door het bewust om te gaan met deze verschillen kunnen individuen en ook groepen tot betere inzichten en resultaten komen.

Het MBTI-model beschrijft persoonlijkheden volgens vier assen, waar telkens uit twee mogelijkheden gekozen wordt. Dit houdt in dat er in het totaal 16 verschillende persoonlijkheidstypes zijn. De vier assen van het model zijn
* Waar haal je je energie : Extroverted / Introverted
* Waar haal je je informatie : Sensing / Intuition
* Hoe maak je beslissingen : Thinking / Feeling
* Welke houding neem aan je ten opzichte van anderen : Judging / Perceiving

MBTI

Informatie over MBTI is beschikbaar in een heleboel boeken en tijdschriften. Je kan je ook inschrijven voor allerlei cursussen. Informatie is bovendien in ruime mate terug te vinden op het Internet. Daar kan je ook een aantal zelf-assessment testen terugvinden. Een ervan is de HUMANMETRICS - Jung Typology Test.

BVLG zou BVLG niet zijn indien deze test niet zou toegepast en beschreven worden.

De HUMANMETRICS - Jung Typology Test bestaat uit 72 vragen - in het Engels - waarbij je telkens moet aangeven of je akkoord gaat met een uitspraak over jezelf. Na een klik op de button bekom je dan een inschatting van je profiel. Voor mij was het resultaat ENTJ : Extroverted Intuitive Thinking Judging.

Op een Nederlandstalige website wordt de onderstaande omschrijving gegeven van personen met een ENTJ-profiel.

ENTJ De Uitvoerder
Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en bedenken degelijke oplossingen. Intelligent en goed geïnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid.


Op een andere (Engelstalige) website vond ik de volgende info terug.

ENTJs are natural born leaders.
ENTJs generally have the following traits:
* Driven to turn theories into plans
* Highly value knowledge
* Future-oriented
* Natural leaders
* Impatient with inefficiency and incompetence
* Want things structured and orderly
* Excellent verbal communication skills
* Dislike routine, detail-oriented tasks
* Self-confident
* Decisive


Klinkt dit niet fantastisch ?

Mogelijke carriëre-paden voor ENTJ's zijn :
* Corporate Executive Officer; Organization Builder
* Entrepreneur
* Computer Consultant
* Lawyer
* Judge
* Business Administrators and Managers
* University Professors and Administrators


Wie wil er mij aannemen als CEO ?

Enkele bekende ENTJ's zijn :
Franklin D. Roosevelt
Richard M. Nixon
Norman Schwarzkopf
Harrison Ford
Whoopi Goldberg
Sigourney Weaver
Margaret Thatcher
Steve Jobs

Ik bevind mij dus in goed gezelschap. Alhoewel, met Margaret Thatcher er bij ... Overigens, volgens deze site behoren slechts 1,8% van de US volwassenen tot de ENTJ groep.

Mijn beoordeling van deze HUMANMETRICS - Jung Typology Test
aantal vragen : 72
tijd voor bekomen resultaat : 15 minuten
inhoud : 4/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 5/5
persoonlijke appreciatie : 4/5
eindscore : 17/20

Er zijn ook nog andere MBTI-gerelateerde testen terug te vinden. Er is bijvoorbeeld de zeer korte Bloginality-test. Op Similar Minds en op de MBTI startpagina zijn nog links naar andere on-line testen terug te vinden.

Technorati : - - - - - -

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 22 februari, 2006 23:02, de volgende bedenking ...

Blijkbaar is de "bloginality"-test die ik drie jaar geleden aflegde, hierop gebaseerd.

Zie http://lvb.net/item/60

 
Blogger Bruno Peeters had op 22 februari, 2006 23:08, de volgende bedenking ...

Luc, inderdaad, deze test is een zeer vereenvoudigde versie van een MBIT-test. Ik was van plan ze ook te vermelden, maar ik was vergeten de betrokken zin te kopieren naar blogger.com. Ondertussen toch toegevoegd.

 
Blogger yab had op 16 juni, 2006 11:07, de volgende bedenking ...

Allez, ik heb het testje dan ook maar eens gedaan. Ik ben een ENTJ-type.

I am:
- very expressed extrovert
- moderately expressed intuitive personality
- moderately expressed thinking personality
- distinctively expressed judging personality

Ik denk dat ik ook maar eens ga solliciteren voor een job als CEO. ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails