B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 mei 2006

Nogmaals het containerpark te Bertem

BertemVanavond vond ik mijn brievenbus een aantal lokale krantjes. Eén ervan had betrekking op het natuurproject voor de inrichting van de Dijlevalei, de tweede was de maandelijkse landschapskrant Dijleland, waarin ook de nadruk lag op de natuur in de Dijlestreek. Het meest interessant was nog info Bertem, de maandelijkse infobrochure van de gemeente Bertem.

Op bladzijde 8 van info Bertem was te lezen dat het afvalreglement op het containerpark aangepast is. Vanaf nu hoeft een inwoner van Bertem elk jaar voor de eerste 6 bezoeken aan het containerpark niet meer te betalen. Vermits dit reglement pas ingaat vanaf 1 mei, krijgen de inwoners van Bertem voor 2006 nog 4 gratis bezoeken, een besparing van 4 keer 2,5 euro.

Zouden mijn vroegere berichten over het containerpark dan toch enig effect gehad hebben ?

Ik ben benieuwd om te vernemen hoe de lokale politieke partijen de problematiek van de huisvuilverwerking ter sprake zullen brengen tijdens de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie zal er bijvoorbeeld de pluimen op zijn hoed steken voor de beslissing voor 6 gratis bezoeken aan het containerpark ?

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails