B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 september 2006

Is Bertem een goed bestuurde gemeente ?

Burgers zouden belang moeten hechten aan de deskundigheid van hun gemeente- of stadsbestuur. Het Itinera Institute, een onafhankelijke denktank, wenst hiervoor objectieve informatie aan te brengen. Het heeft zopas een studie gepubliceerd waarin een beeld geschetst wordt van het lokale beleid in Vlaanderen en Wallonië. Onderzoekers van de UCL en de Universiteit van Gent stonden in voor het uitvoeren van de studie. De studieis gebaseerd op verschillende indicatoren in de domeinen financieel beleid, mobiliteit, onderwijsaanbod, sociale en medische dienstverlening en milieu. De onderstaande tabel geeft de indicatoren waarop de onderzoekers zich gebaseerd hebben.


Elke Vlaamse gemeente werd gerankschikt ten opzichte van de andere gemeenten, telkens voor de 5 domeinen en natuurlijk ook globaal. Lochristi is de best presterende gemeente, Middelkerke staat helemaal onderaan. Hoe presteert de gemeente Bertem, de gemeente waar ik woon, en de naburige gemeenten ? De cijfers in de tabel geven telkens de rangschikking van de gemeente aan (op 307 Vlaamse gemeenten).

Itinera studieBertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
Financiën29330116225412687
Mobiliteit254279250202164255
Onderwijs23814929425521139
Sociaal2022012797251
Milieu11519911126622532
Globaal22430224617279166

Deze Oost-Brabantse gemeenten komen volgens de Itinera studie niet onmiddellijk naar voor als best bestuurde gemeenten. Ze bevinden zich eerder in de tweede helft van het peleton, met uitzondering van Leuven dat nog redelijk goed presteert. In het rapport over de leefbaarheidsindicatoren per gemeente dat in het voorjaar door het tijdschrift Knack gepubliceerd werd, kwamen deze gemeenten goed voor de dag. De criteria die in het leefbaarheidsrapport gehanteerd werden kan u hier terugvinden. De cijfers in de tabel geven de rangschikking van de gemeente aan (op 307 gemeenten).

Knack - leefbaarheidsindexBertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
Socio-economisch 25114666028231
Huisvesting 31257234011
Leefmilieu42871192436
Diensten1352792091552281
Globaal322121662

Bertem scoort in de Itinera studiehet hoogst op het criterium sociale en medische dienstverlening. Vermoedelijk heeft dit te maken met het ruime aanbod aan bedden in het bejaardentehuis te Bertem. Het slechtst scoort Bertem op financieel beleid. Zou dit kunnen te maken hebben met de investeringen van het huidige gemeentebestuur in het nieuwe gemeentehuis ? Met een aanslagvoet van 7,5% op de personenbelasting en 1050 opcentiemen op de onroerende voorheffing is Bertem eerder een dure gemeente. Met de relatief hoge belastingsvoeten slaagt het gemeentebestuur er blijkbaar niet in een spaarpotje aan te leggen.

BertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
personenbelasting7,5%8%5,7%6,5%8%6%
opcentiemen105010007009501400750

In een folder voor de komende gemeenteraadsverkiezingen stak de lijst Gemeentebelangen-VLD nog een pluim op haar eigen hoed omdat ze in het Knack leefbaarheidsrapport nog zo goed naar voor kwam. In de studie van het Itinera Institutewordt dit plaatje wel aanzienlijk bijgestuurd. Hopelijk zorgt de nieuwe bewindsploeg er voor dat de gemeente Bertem beter bestuurd wordt en dat ze in een volgende editie van de Itinera studie beter zal scoren.

Technorati : - - - - - - - - - - -

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 11 oktober, 2006 09:34, de volgende bedenking ...

Dat de nieuwe bewindsploeg deze inderdaad verontrustende cijfers zou kunnen ombuigen is zeer twijfelachtig: er komt blijkbaar geen nieuwe bewindsploeg, volgens verklaringen van Roger De Muylder (lijsttrekker Spa) heeft de vorige ploeg zeer goed gepresteerd en blijft ze dus doorgaan op de ingeslagen weg ...
Ik maak me sterk dat hij noch uw bijdrage noch de studie waaruit je citeert gelezen heeft en indien gelezen dan toch niet goed begrepen.

 
Blogger Bruno Peeters had op 11 oktober, 2006 16:22, de volgende bedenking ...

Was Roger De Muylder niet de persoon die verklaarde dat de inwoners van Bertem nu veel beter omgaan met huisvuil, zodat hij als schepen van leefmilieu pluimen op zijn hoed kon steken ?

Zie hier bijvoorbeeld.

Dat er ondertussen meer sluikgestort wordt en zelf opgestookt wordt vergeet hij dan wel eventjes.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails