B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 september 2006

Metro's

Het onderstaande plaatje geeft de logo's van enkele metro's die ik zelf al genomen heb (inspiratie : Metros from the world en Michel).

Er zijn ook steden waar ik al wel geweest ben, maar om een of andere reden niet afgedaald ben in de metro.
Zoals reeds aangehaald bij Michel ontbreekt Antwerpen, daar is immers geen logo van beschikbaar. Van Charleroi is er evenmin een logo (maar die heb ik dan ook niet gebruikt).

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails