B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

12 september 2006

Stilstaan in de file

Elke morgen verplaats ik mij met mijn wagen naar mijn werkplaats in het centrum van Brussel. Mijn traject - zo'n 25 tot 30 kilometer, afhankelijk van de gevolgde (sluip-) wegen - bestaat uit een deel via secundaire wegen, gevolgd door de E40 tussen oprit Bertem en de Reyerslaan en tenslotte een deel door Brussel. Sinds enkele maanden heb ik een draagbare GPS, een Garmin nüvi. Op het traject naar het werk heb ik de routeplanner eigenlijk niet nodig. Maar ik heb wel ontdekt dat het ding ook wat cijfertjes produceert. De Garmin nüvi berekent voor het gevolgde traject de gemiddelde en maximale snelheid evenals de rijtijd, zowel de tijd waarin gereden wordt als de effectieve tijd (met stilstanden).

In augustus had ik meestal zo'n 25 minuten nodig voor mijn woon-werkverplaatsing, wat neerkwam op een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km per uur. Sinds 1 september is de drukte onderweg sterk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat ik er toch een beetje langer over doe. Vanmorgen heb ik er 45 minuten over gedaan. De gemiddelde snelheid (sinds 1 september) situeert zich doorgaans tussen de 35 en 40 km/uur. De snelheid in de file echter varieert sterk. De maximumsnelheid vanmorgen bedroeg zelfs 120 km/u.

Iedereen heeft het over "stilstaan in de file". In mijn geval klopt dit echter niet. In de file op de E40 sta ik eigenlijk amper stil. Tijdens het traject vanmorgen op de snelweg heb ik volgens de Garmin nüvi minder dan één minuut stilgestaan. Het stilstaan is voor later, in de Brusselse straten en aan de lichten (zoals bijvoorbeeld aan het Meiser ronde punt aan de Reyerslaan). Tijdens het traject vanmorgen heb ik 5 minuten stilgestaan (op een totale verplaatsingstijd van 45 minuten).

Het is best mogelijk dat andere weggebruikers andere ervaringen hebben. Het tijdstip waarop vertrokken wordt speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Het traject is eveneens belangrijk. Als ik 's morgens op de E40 op één van de twee linkerrijstroken de file die staat aan te schuiven om op de ring rond Brussel in te voegen voorbij rijdt, mag ik mij gelukkig prijzen dat ik rechtdoor mag rijden. Op de rechterrijstroken wordt er immers wel stevig stilgestaan. Stilstaan in de file (of traag verder rijden) heeft ook z'n voordeeltjes. Via de radio blijf ik op de hoogte van het nieuws en achtergrondinformatie. Bovendien kan ik nog inspiratie opdoen over wat ik 's avonds op deze blog kan publiceren.

Technorati : - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 12 september, 2006 21:10, de volgende bedenking ...

Wanneer ik in België ben heb ik het geluk in de omgekeerde richting te moeten rijden: de E40 (of E314-E313) tot in Luik. Exact 100km (het aantal decameter varieert).
De files staan steeds in de andere richting dus op een uur is de klus geklaard...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails