B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 oktober 2006

Mandaten van de Bertemse politici

In augustus jongstleden publiceerde het Belgische Staatsblad de mandatenlijst, de lijst van de mandaten die uitgeoefend werden door personen met een publieke functie. Deze lijst bevat alle aangegeven mandaten van het kalenderjaar 2005, met inbegrip van de mandaten die ondertussen reeds beëindigd zijn.

Ik heb eventjes gekeken naar de mandaten uitgeoefend door de leden van de Bertemse gemeenteraad. Deze informatie kan van pas komen om te bepalen op wie je zal stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe verhouden de Bertemse politici zich ten opzichte van de overige personen opgenomen in de mandatenlijst ? In de top 20 van mandaten komt geen enkele politicus uit Bertem voor. Het scheelde wel niet veel of Roger De Muylder was met zijn 37 mandaten ook in deze lijst terecht gekomen. Je moet minstens 40 mandaten aangegeven hebben om in de top 20 te belanden. Misschien vinden we hem volgend jaar wel in de lijst.

Mees Albert (Gemeentebelangen-VLD) : 5 mandaten, alle 5 bezoldigd
Buekenhout Julien (Gemeentebelangen-VLD) : 3 mandaten, waarvan 1 bezoldigd mandaat en 2 niet bezoldigde mandaten
De Paepe Arlette (Gemeentebelangen-VLD) : 3 mandaten, alle 3 bezoldigd
Goossens Margaretha (Gemeentebelangen-VLD) : 3 mandaten, alle 3 bezoldigd
Vranckx Martine (Gemeentebelangen-VLD): 2 mandaten, alle 2 bezoldigd
Lannoy Frans (CD&V) : 7 mandaten, waarvan 4 bezoldigde mandaten en 3 niet bezoldigde mandaten
Morris Marc (CD&V) : 8 mandaten, waarvan 4 bezoldigde mandaten en 4 niet bezoldigde mandaten
De Muylder Roger (sp.a) : 37 mandaten, waarvan 4 bezoldigde mandaten en 33 niet bezoldigde mandaten

Het gemiddeld aantal mandaten voor een Nederlandstalige opgenomen in de mandatenlijst is 6,22. Indien je het gemiddelde bepaalt voor de 8 gemeenteraadsleden die hun mandaten opgegeven hebben kom je op 8,5, wat meer is dan het nationaal gemiddelde. Topscorer Roger De Muylder zit daar natuurlijk wel voor iets tussen. Marc Morris en Frans Lannoy hebben overigens ook meer mandaten dan het gemiddelde. Ik vraag me wel af hoe iemand er in slaagt om 7, 8 of liefst 37 mandaten te combineren.

Technorati : - - -

4 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 03 oktober, 2006 11:37, de volgende bedenking ...

Interesasnt mijstje. Bedankt.

Vooral Herman De Croo's bezoldigd mandaat als landbouwer schoffeert de hardwerkende Vlaming in me.

 
Anonymous Anoniem had op 03 oktober, 2006 11:38, de volgende bedenking ...

Zelfs een interessant lijstje....

 
Anonymous Anoniem had op 03 oktober, 2006 21:09, de volgende bedenking ...

Beste B.V.L.G
Ik heb de afgelopen maanden je commentaren i.v.m. Bertem graag gevolgd: goed gedocumenteerd en onderbouwd.
Ook de informatie in je artikel van vandaag i.v.m. de "mandaten van de Bertemse politici" is op zichzelf correct.
Je hebt hierbij mijn naam vermeld vergezeld van enige commentaar.
Ik wil hierbij toch enige duiding geven zodat de argeloze lezer geen verkeerde conclusies zou trekken.
Alleen lokale politici met een uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen) zijn verplicht deze aangifte te doen.
Dat ik ook op deze lijst voorkom is niet omdat ik gemeenteraadslid ben, maar wel omdat ik bij de Vlaamse Overheid werk als secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Elke secretaris-generaal of directeur-generaal bij de Vlaamse (en federale) overheid moet zijn beroep en de functies die daarbij horen aangeven, en moet daarnaast dan ook andere openbare 'mandaten' vermelden.
Van de 8 'mandaten' die op mijn aangifte staan is er 1 mijn eigenlijk beroep bij de Vlaamse overheid (bezoldigd) en 3 onbezoldigde functies die bij deze functie horen(VIPA, Vlaams Zorgfonds en Vlaamse Zorgkas). Mijn lesopdracht bij het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen is eveneens het gevolg van mijn beroep: het gaat om 2 halve dagen les op een jaar met als onderwerp het Gezins- en Welzijnsbeleid in Vlaanderen. Dit is 'bezoldigd': gedurende de periode september-juni kreeg ik daarvoor maandelijks 11,54 euro op mijn rekening...(Zoals je in de aangifte zal gemerkt hebben heb ik die lesopdracht inmiddels beëindigd.)
Rest 2 mandaten die echt met de gemeente te maken heb: gemeenteraadslid en namens de CD&V fractie lid van de politieraad van de politiezone Dijleland.
O ja, er is ook nog dat 8e mandaat: voorzitter van de KWB Leefdaal. Dit is echt vrijwilligerswerk en een 'mandaat' dat eerder onder de categorie 'kostend'(tijd en geld) dan 'bezoldigd'zou moeten vallen...
Die categorie heeft de wetgever evenwel niet voorzien!
De combinatie van die 8 mandaten is best doenbaar.
Nog één bedenking.
Iedereen kan inzage krijgen in wat ik als ambtenaar en als bescheiden lokaal politicus doe. Je bent het zelf gaan opzoeken in het Staatsblad.
Het zou m.i. minstens even interessant zijn om te weten wat directieleden en aandeelhouders in het bedrijfsleven als mandaten cumuleren. Is dat dan allemaal beter combineerbaar, en vooral staat de bezoldiging ervan echt in verhouding tot het 'werk' dat dit met zich meebrengt?

 
Blogger Bruno Peeters had op 03 oktober, 2006 23:20, de volgende bedenking ...

Hallo Marc,

Bedankt voor jouw reactie en jouw openheid. Ik ga volledig akkoord met jouw opmerking dat het aantal mandaten eigenlijk niet altijd even zinvol is. Het voorzitterschap van KWB is inderdaad van een heel ander kaliber dan een voltijds mandaat. Het louter vermelden van het aantal mandaten kan een vertekend beeld geven. In het bericht heb ik daarom ook hyperlinks voorzien naar de pagina's waar het detail van de mandaten kan nagegaan worden.

Veel succes nog met de verkiezingen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails